Skip to main content

Full text of "Fragmentarium, vol. 1 (2009)"

See other formats


Pr. Dr. Dorin Octavian Piciorus Fragmentarium 

Diverse traduceri, note la traduceri, insemndri si 
comentarii pe marginea a diverse cdrti citite Vol. 1 
Teologie pentru azi Bucuresti 
2009 1 . Karl Rahner, The Content of Faith Karl Rahner, The Content of Faith, edited by Karl 
Lehmann and Albert Raffel in 1979, with translation edited 
by Harvey D. Egan, Ed. Crossroad Publishing Company, 
New York, 1993, 668 p. ' 

O dogmatica in toata regula. E impresionant sa auzi 
faptul, ca acest teolog romano-catolic are 4000 de lucrari 
scrise, in afara de alte multe lucruri. 

Incomprehensibilitatea lui Dumnezeu 

„Implinirea §i fericirea omului sunt iubirea §i 
acceptarea slujirii incomprehensibilitatii Sale, a iubirii 
incomprehensibile a lui Dumnezeu, pe care noi o putem 
invat.a, numai daca o copiem, daca o punem in practica prin 
iubire §i nu prin teorii ale mintii" . 

Se intreaba teologul Rahner, cum de a putut Aquino 
sa spuna, ca fericirea consta intr-un act al intelectului, cand 
el se ruga: „Eu slujesc pe, o, Dumnezeire ascunsa!" §i, 
totodatam, cuno§tea faptul, ca „vederea fericitoare a lui 
Dumnezeu nu face sa dispara incomprehensibilitatea Sa?" . 

„Noi putem", spune el, „sa copiem in via^a noastra 
incomprehensibilitatea [Sa], daca incercam sa nu fim 
stapaniti de filistinismul prostiei §i daca incercam sa trecem 
spre o curajoasa §i lucida in^elepciune" 4 . 

„Cre§tinii au uitat aceea ca, noi nu putem separa ceea 
ce este incomprehensibil de ce este perceptibil in 1 Despre Karl Rahner, conform portretului facut de Karl Lehmann. S-a nascut la 5 
martie 1904 in Freiburg. E romano-catolic, avea 7 fraji §i devine iezuit. Inva^a doi 
ani de latina in Olanda. Devine preot in 1932 §i se specializeaza in filozofie. Duhul 
in lume, scrisa in 1939 §i Ascultatorii lumii in 1941 il fac imediat cunoscut, ca o 
figura teologica marcanta. Primele sale carji erau foarte multe influenjate de teologia 
lui Origen, a Parintilor Biserici §i a marilor mistici ai Evului Mediu. 

Martin Honecker nu accepta disertajia doctorala a lui Rahner, adica Duhul in lume 
la Freiburg. Incearca la Innsbruck cu o disertajie tipologica asupra lui In. 19, 34. 
Devine profesor de Dogmatica. S-a angajat intr-un dialog pozitiv cu etica. Papa Pius 
XII cenzureaza teologia lui Rahner, care avea pareri divergente de ale papei. 
Rahner moare in 1984 §i avea 16 volume de scrieri in limba germana. Era 
recunoscut in anii '60 ca un peritus, ca un expert. Teologia sa a influenzal Vatican II 
§i el a participat activ §i determinant la crearea actelor oficiale, dogmatice. 

2 De fiecare data ne vom referi la sursa citata in titlul fiecarei sectiuni. Aici avem: 
Idem, p. 80. 

3 Ibidem. 

4 Ibidem. Dumnezeu, ca ceea ce este vazut este tocmai ceea ce este 
incomprehensibil, ca aceasta nu este numai esenia lui 
Dumnezeu, ci §i voinja Sa libera de a ne da via^a §i 
eternitate, ca atingerea incomprehensibilita^ii nu este o 
atingere din afara a inimilor noastre, ci va fi traita cu multa 
claritate §i fierbin^eala in vederea lui Dumnezeu, care este o 
realitate eterna" 5 . 

„In inva^atura cre§tina beatitudinea / fericirea suprema 
este ve§nica §i este o vedere irevocabila a 
incomprehensibilita^ii lui Dumnezeu (fiindca fundamental 
incomprehensibilita^ii lui Dumnezeu e libertatea), de unde 
vine §i incomprehensibilitatea noastra" 6 . „Pentru cineva 
care iube§te §i cunoa§te ce este iubirea, este condamnata in 
ea neiubirea omului" . 

E foarte interesanta teologia pe care a dezvoltat-o 
Rahner. Vederea lui Dumnezeu Tree la pagina 649, unde este capitolul dedicat vederii 
lui Dumnezeu, care ma intereseaza acum. 

„Scripturile nu in^eleg cunoa§terea numai intelectual / 
rational, ci experien^a apropierii §i a absorbed in slava lui 
Dumnezeu se face pe fondul posedarii de catre noi a 

Q 

Duhului §i a conformita^ii noastre cu Hristos" . 

„Teologia declara, ca vederea lui Dumnezeu este, in 
mod esen^ial slava, care a fost promisa omului dar, in 
comparable cu Scripturile, teologia subliniaza in mod 
nedrept numai aspectul intelectual [al vederii]. 

Conform inva^aturii Bisericii 9 , vederea este o vedere 
directa a esen^ei divine, in afara vreunei medieri a creaturii 
§i sunt capabile de ea sufletele acelea, care au fost 
desavar§ite prin moarte (§i purgatoriu), inainte de invierea 
trupurilor. 

Biserica a condamnat opinia, cum ca fiecare fiin^a 
ra^ionala este binecuvantata de la sine §i ca sufletul nu are 
nevoie de lumina slavei ca sa fie capabil de vederea 

5 Idem, p. 78. 

6 Ibidem. 

7 Idem, p. 80. 
Idem, p. 649. iaem, p. 04 v. 
' Romano-Catolice. fericitoare. §i indirect insa s-a definit, ca Dumnezeu ramane 
incomprehensibil §i in vederea fericitoare" 10 . 

Realizarea persoanei, spune Karl Rahner, include 
vederea fericitoare 11 . „Vederea fericitoare trebuie sa fie 
perfect actualizata in persoana umana, pentru ca cea mai 
mare implinire a fiin^ei sale este transparent fa^a de 
absolutul lui Dumnezeu" 12 . 

„Premisa ontologica pentru vederea fericitoare este 

1 3 

relaiia dintre creatura §i Creator" . Aceasta relate este 
posibila pentru ca „nimic finit §i creat nu poate media 
vederea directa a lui Dumnezeu" 14 . 

Vederea „implica o cvasi-formala cauzalitate din 
partea lui Dumnezeu, care tine cont de mintea creata in a§a 
fel, meat vederea fericitoare este o realitate a min^ii ca una, 
care cunoa§te fiin^a insa§i a lui Dumnezeu" 15 . 

„Numai in cadrul vederii fericitoare directe totala 
incomprehensibilitate a lui Dumnezeu este contemplate in 
ea insu§i, in ciuda acestei radicalita^i totale" 16 . „Vederea 
este infinita §i este de la Dumnezeu Insu§i, pentru ca numai 

1 7 

Dumnezeu este obiectul acestei adevarate beatitudini" . 

Teologul nostru atrage aten^ia asupra faptului, ca „nu 
trebuie sa interpretam aceasta cauzalitate divina formala 
drept o ac^iune exclusiva indreptata numai spre mintea 
omului, excluzand astfel afectul din intelect, pentru ca, dupa 
Scripturi, inima omului este cea care vede pe Dumnezeu. 

Acest har desavar§it, care face ca mintea sa 
primeasca cauza formala a fiin^ei lui Dumnezeu, teologii o 
numesc lumen gloriae, adica lumina slavei. 

Caci harul creat este absolut necesar pentru vederea 
fericitoare iar cei care o vad deja sunt in har §i pot create in 

io 

el, pentru ca harul creat ne da capacitatea sa cre§tem" , 
incheie el in mod dezamagitor pentru noi. 

Despre cruce Idem, p. 649. 
Ibidem. 

12 Idem, p. 650. 

13 Tl -j.... 13 Ibidem. 

14 Ibidem. 

15 Ibidem. 

16 Ibidem. 

17 Ibidem. 

18 Ibidem. Moartea lui Hristos, spune el, este mantuirea 
noastra 19 . Actul mor^ii Sale ne-a mantuit pe noi, pentru ca a 
fost acceptat de catre Dumnezeu 20 . Hristos, „prin moartea 
Sa, nu S-a golit de Sine, ci a absorbit-o, in a§a fel incat ne-a 
dat in^elesul deplin al iubirii §i al binecuvantatei 

9 1 

incomprehensibilita^i a lui Dumnezeu" . 

Moartea lui Hristos e vazuta ca o abandonare a Lui in 
moarte, in credin^a §i nadejde, prin care am ca§tigat §i noi 
puterea de a suporta durerea mor^ii iar moartea e vazuta, ca 

99 

§i durerea premergatoare ei, ca incomprehensibila . 

„Prin puterea Duhului avem posibilitatea de a 
desavar§i in noi propria abandonare de Sine a lui Hristos" 23 . 

„Mantuirea, ca abandonare de Sine a lui Hristos, ne 
imboga^e§te, daca o lasam sa ne imbra^i§eze. Noi murim in 
El §i cu El" 24 . Moartea lui Hristos ne arata, ca El va fi cu noi 
in momentul abisului neputin^ei noastre, care premerge 
sfar§itul nostra pamantesc 25 . 

„Abandonarea de sine e o moarte, care creeaza 
eternitate" 26 . 

Invierea Domnului 

Spune el, ca noi, ca §i catolici, credem in dezvoltarea 
dogmei dar, in acela§i timp, intr-o in^elegere adanca a ei 27 . 
E foarte greu de exprimat, cum au experiat Sfhnii no 

Apostoli Invierea Domnului . 

Invierea are o semnifica^ie personala pentru fiecare 
dintre noi 29 . Apostolii nu erau omeni pro§ti sau primitivi 30 , 
subliniaza autoral, in discu^ia referitoare la receptarea lui 
Hristos, Cel inviat, de catre Apostoli. „Mesajul Pa§telui este 

T 1 

eel mai nou mesaj adus oamenilor de catre cretinism" . 

„Pa§tele ne spune, ca Dumnezeu a facut ceva [pentru 
noi]. Dumnezeu Insu§i [a facut ceva]. §i aceasta ac^iune a 

19 Idem, p. 307. 

20 Ibidem. 

21 Ibidem. 

22 Ibidem. 

23 Idem, p. 308. 

24 Ibidem. 

25 Idem, p. 310. 

26 Ibidem. 

27 Idem, p. 313. 

28 Idem, p. 314. 

29 Idem, p. 316. 

30 Idem, p. 317. 

31 Idem, p. 318. Sa nu este numai o atingere luminoasa a inimii de ceva 
omenesc, aflat aid sau acolo, ci este ceva infrico§ator de 
exprimat, de grait a§a ceva. 

Dumnezeu a inviat pe Fiul Sau din mor^i. Dumnezeu 
a chemat trupul la via^a. El a invins moartea. El a facut ceva, 
a triumfat, nu numai in interiorul sensibilita^ii noastre, ci, in 
ciuda tuturor laudelor, care se aduc spiritului... [El a facut 
aceasta] in realitatea pamanteasca, mai presus de tot ceea ce 
inseamna gandire pura §i sim^ire, acolo unde noi inva^am ca 

-JO 

suntem: copiii muritori ai pamantului" . 

„Noi credem in inviere §i o marturisim. El a murit, a 
coborat in taramul celor adormi^i §i a inviat a treia zi" 33 . 
Pentru ca a inviat in trupul Sau, cu trupul Sau, spune 
teologul nostra 34 , asta inseamna, ca „E1 a inceput deja sa 
transforme intreaga lume in Sine" 35 . „E1 a acceptat lumea 
pentru totdeauna. El S-a nascut ca un copil al pamantului, 
dar a transfigurat, a eliberat pamantul, pamantul care in El 
este etern confirmat §i etern mantuit de moarte §i 
superficialitate. 

El a inviat nu pentru a arata ca parase§te mormantul 
pamantului odata pentru totdeauna, ci pentru a arata ca, cu 
adevarat, mormantul celor mor^i, adica trupul §i pamantul, 
vor avea o schimbare finala in slava, in nemasurata casa a 
lui Dumnezeu Cel Viu §i a sufletului plin de puterea 
dumnezeirii a Fiului Sau" 36 . 

Teologul nostra vorbe§te de trupul transfigurat al lui 
Hristos, care de o parte a pamantului . „Invierea Sa este 
prima erap^ie a vulcanului care arata, ca in interiorul 
pamantului focul lui Dumnezeu este deja aprins, §i ca va 
aduce acea arzatoare fericire a luminii Sale. 

El a inviat ca sa arate, ca deja a inceput [aceasta 
transfigurare a lumii n.n.]. Caci, deja, din inima lumii intra 
care El a coborat prin moarte, au inceput sa apara noile 
for^e, care transfigureaza lumea. 

Deja, in eel mai inalt centra al intregii realita^i, 
superficialitatea, pacatul §i moartea sunt evacuate §i to^i au 
nevoie de o scurta perioada de timp, adica de ceea ce noi 
numim timpul de dupd na§terea lui Hristos, pentru ca 

32 Ibidem. 

33 Idem, p. 319-320. 

34 Idem, p. 320. 

35 Idem, p. 321. 

36 Ibidem. 

37 Ibidem. oriunde, nu numai in trupul lui Iisus, sa inceapa sa se 

TO 

manifeste [lumina]" . 

Rahner aten^ioneaza, ca ceea ce noi mai vedem din 
lumea pacatului, din decaden^a e numai superficial, la 
suprafa^a omului §i nu reprezinta realitatea viety 39 . 

Prin inal^area lui Hristos la cer, spune el, noi nu 
subliniem altceva, decat aceea ca, „manifestarea tangibila a 
slavei umanita^ii Sale este mai presus de toate [acum] §i ca 
nu mai exista un abis intre Dumnezeu §i lume" 40 . Slava lui 
Hristos va transforma toate lucrurile pamantului 41 . 

Hristos „este cea mai adanca taina a legii §i esen^a cea 

AD 

mai adanca a tuturor lucrurilor" . Pentru cei care au 
„realizarea / desavar§irea interioara, victoria finala este deja 
prezenta in inimile noastre, inimi intru care Hristos a varsat 
Duhul biruin^ei Sale asupra lumii" . 

De aceea, invierea §i inal^area Domnului reprezinta 
sfar§itul veacurilor 44 . „E1 este inima lumii" 45 . „E1 este 
Marele Preot, care sluje§te ve§nica Liturghie a crea^iei", de 
laEvr. 8-10 46 . 

Firea umana a lui Hristos ramane in Treime o parte 
irevocabila a crea^iei 47 . Glorificarea lumii §i a omului se 
face numai prin har 48 . Noi avem deja mantuirea in noi, prin 
Hristos, dar trebuie sa o facem manifesta 49 . 

Invierea nu este un eveniment, spune el, care ne 
vorbe§te despre ceea ce vom deveni noi candva 50 , ci este un 
eveniment, care ne determina pe noi, cei de astazi, pe fiecare 
in parte, atat intern, cat §i extern , „pentru ca noi traim deja 
in eonul lui Hristos §i am ajuns la sfar§itul veacurilor" 52 . 

Pentru ca avem in noi glorificarea Duhului, aceasta 
trebuie sa fie sursa noastra de incredere, spune autorul 
nostra, in victoria finala . 

38 Ibidem. 

39 Ibidem. 

40 Idem, p. 321-322. 

41 Idem, p. 322. 

42 Ibidem. 

43 Idem, p. 324. 

44 Ibidem. 

45 Ibidem. 

46 Ibidem. 

47 Ibidem. 

48 Ibidem. 

49 Ibidem. 

50 Ibidem. 

51 Idem, p. 324-325. 

52 Idem, p. 325. 

53 Ibidem. Dar victoria noastra se bazeaza pe cruce 54 . „Noi 
trebuie sa consideram crucea, ca fiind testul credirrfei 
noastre §i, in acela§i timp realizarea faptului, ca Dumnezeu 
este mai puternic in noi, deceit frica noastra de cruce" 55 . 

Inaliarea Domnului 

Aceasta este prin excelen^a a sarbatoare a credin^ei 56 . 
Prin Duhul Sau, El va fi mereu cu noi 57 . Cand, prin Duhul, 

CO 

El este in noi, noi suntem ai Lui §i El al nostru . 

„Inal^area este o sarbatoare a viitorului lumii. Trupul 
este rascumparat §i glorificat, pentru ca Domnul este viu in 
veci. Pentru aceasta, noi, cre§tinii, suntem cei mai sublimi 
materialisti. Noi nu consideram ultima desavar§ire ca fiind 
numai a spiritului §i nici nu gandim o perfectiune finala 
numai pentru spirit" 59 . 

„Noi recunoa§tem §i credem ca materia va fi ve§nica, 
pentru ca va fi glorificata pentru totdeauna" 60 . „Noi sim^im 
deja", spune autorul, „for^a aceasta indescriptibila a 
prefacerii [noastre]" 61 . Prin trupul glorificat al lui Hristos 
„a inceput triumful final al lumii, scopul final al 
perfec^iunii" . Inaliarea este o sarbatoare a viitorului, 
pentru ca este o celebrare eshatologica 63 . 

„In aceasta celebrare noi anticipam transfigurarea 
universale §i glorioasa a lumii, care deja a inceput §i care, 
prin Inal^are, a desavar§it §i a dezvoltat viziunea noastra 
despre ceea ce vom fi" 64 . 

„Inal^area nu este un eveniment, care are doar 
conota^iile despdrtirii §i ale distanidrii lui Hristos fa^a de 
noi ci, dimpotriva, este o sarbatorire a apropierii lui 
Dumnezeu de noi. Domnul a murit, pentru ca sa se apropie 
§i mai mult de noi" 65 . 

„Daca moartea, invierea §i inaliarea Domnului 
constituie un singur eveniment, aspectele particulare §i 

54 Idem, p. 326. 

55 Ibidem. 

56 Idem, p. 327. 

57 Idem, p. 328. 

58 Ibidem. 

59 Ibidem. 

60 Idem, p. 329. 

61 Ibidem. 

62 Ibidem. 

63 Ibidem. 

64 Ibidem. 

65 Ibidem. fazele distincte neputand fi separate unele de altele, atunci 
separarea pe care o implica aceasta sarbatoare nu este decat 
un alt mod de a vorbi despre apropierea Domnului, in 
Duhul Sau, [de noi], pe care ne-a dat-o noua prin moartea §i 
invierea Sa. 

Acum este mai aproape de noi decat a fost vreodata. 
Mai mult decat atunci, cand El nu Se intrupase. Mai aproape 
de cand Duhul Sau e in noi. Via^a §i moartea Lui sunt in 
posesia noastra acum, prin credin^a, nadejdea §i dragostea 
Duhului Sau" 66 . 

Trupul Sau transfigurat de catre Duhul nu II face sa 
fie separat de noi . „Inal^area Domnului este adevarata 
apropiere a Domnului, in Duhul Sau, de noi" . 

Pa§tele lui Hristos ne conduce spre propriul nostra 
Pa§ti, pe care noi il numim Rusalii 69 . „Noi ne imparta§im de 
Pa§tele lui Hristos prin dobandirea Duhului lui Hristos 
pogorat la Rusalii §i sarbatorim Inal^area lui Hristos, prin 
a§teptarea §i pregatirea pentra venirea Duhului Sau in noi, 
caci vine §i va fi aproape de noi Duhul" 70 . 

„Daca Duhul harului este in noi, atunci, deopotriva, 
celebram §i El celebreaza in noi" 71 . 

„Caci unde Duhul face minuni pentra cei 
necredincio§i §i ne incurajeaza in neputin^ele noastre de zi 
cu zi, Acela este Duhul lui Hristos. §i unde Duhul lui 
Hristos este prezent este celebrata, cu adevarat, sarbatoarea 

7? 

inal^arii Domnului" . 

Autoral nostra ne atrage aten^ia, ca insu§irea 
umanita^ii de catre Hristos nu a avut drept scop numai 
mantuirea noastra 73 , avand astfel numai o important 
soteriologica, care s-ar inchide in trecut, ci „umanitatea Lui 
este acum §i pentra eternitate permanent deschisa existen^ei 
noastre finite, pentra a [putea] percepe infinita via^a a lui 
Dumnezeu, via^a ve§nica" 74 . 

El vorbe§te aici si despre „eterna liturghie §i mijlocire 

7S 

a lui Hristos in cerari" . 

66 Idem, p. 330. 

67 Ibidem. 

68 Ibidem. 

69 Ibidem. 

70 Ibidem. 

71 Ibidem. 

72 Idem, p. 331. 

73 Ibidem. 

74 Idem, p. 332. 

75 Idem, p. 333. 2. Rudolf Bultmann, Kerigma si mit 16 Un material introductiv 

Cuvdntul inainte al car^ii, varianta in limba engleza, e 
semnat de H. W. Bartsch. Introducerea e scrisa pe data de 
13 septembrie 1948. 

Bartsch spune, ca aceasta carte a lui Bultmann a 
starnit vii discu^ii. Discu^iile despre demitologizare au adus 
un rezultat pozitiv teologilor germani §i a avut un profund 
efect asupra viitorului studierii Noului Testament. 

Problema in^elegerii elementelor mitologice din NT 
nu era una noua cu desavar§ire. Recunoa§terea caracterului 
kerigmatic al Evangheliilor §i, de fapt, al kerigmei, nu 
inchide narativitatea istorica a Evangheliilor, spune acesta. 

Meritul lui Bultmann e acela, ca a vorbit despre 
rela^ia dintre kerigma §i mit in NT, despre aceasta problema 
cruciala, despre aceasta problema care parea inexorabila. El 
a incercat sa o rezolve §i prin asta ne-a atras aten^ia asupra 
ei. 

Exista o tradrfie teologica protestanta din care 
Bultmann s-a inspirat §i prefa^atorul da cateva nume de 
teologi §i lucrarile lor. Teologia sistematica trebuie sa ia act 
de demitologizarea noutestamentara, daca vrea sa ^ina cont 
de filosofia moderna. Interpretarea NT ^ine de exegeza care 
se face Noului Testament, spune autorul. Prefata traducatorului 

Prefafa traducatorului car^ii (se in^elege: din germana 
in engleza). Autorul prefe^ei §i a traducerii este Reginald H. 
Fuller. 76 Citim si traducem din versiunea in limba engleza a cartii, 

cf. http://www.religion-online.org/showbook.asp?title=431. Textul prezentat aici a 

fost teriminat de catre noi pe data de 9 ianuarie 2007. 10 Traducerea lui Bultmann in engleza lezeaza sensul 
original al limbii germane, limba in care a fost scrisa cartea. 
El a redat pe Dasein cu „viata omeneasca", „fiin{a umana" 
sau pur §i simplu „fiinta". Adica Dasein = Being. 

Vorhanden a fost tradus prin tangibil / evident, adica 
prin: tangible. A urmat lui Brock §i a tradus pe 
Geworfenheit cu thrownness ide-ne-lepddai). 

Textul cartii lui Bultmann I. Elementele mitologice din mesajul Noului 
Testament si problema reinterpretdrii lor. Partea intdi. 
I. Sarcina demitologizarii NT. 
A. Problema aflata in discu^ie. 

1. Viziunea mitologica asupra lumii §i evenimentul 
mitic al rascumpararii. 

Cosmologia NT este miticd prin excelen^a. Lumea e 
vazuta ca o structura formata din trei etaje, cu pamantul in 
centra, ceral deasupra §i cu lumea de dedesubt. (...) 

Aceste forfe supranaturale (adica Dumnezeu, ingerii 
§i demonii) intervin in cursul naturii §i in cadral a tot ceea 
ce oamenii gandesc §i fac. Minunile nu sunt nici ele rare. 
Omul nu are controlul asupra propriei sale vie^i. Spiritele 
rele il iau in posesie. Satana ii inspira ganduri rele. In 
schimb, Dumnezeu ii inspira omului ganduri bune §i il 
ghideaza in calea lui. El poate avea viziuni cerebri. (...) 

§i autoral continua pe acest ton, pentra a arata, ca 
prezentarea evenimentelor Scripturii e facuta intr-un mod 
mitologic, spune el. 

„Astfel aceasta viziune a lumii pe care ne-o reda NT, 
cu privire la evenimentul rascumpararii este subiectul 
central al predicii". Venirea, intruparea Domnului e 
prezentata de Bultmann ca o realitate, ca un eveniment 
descris in mod mitologic in NT. §i citeaza Gal 4, 4; Filip 2, 
6; II Cor. 8, 9; In. 1, 14; II Cor. 5, 21; Rom. 8, 3 etc., pentra 
a proba descrierea mitologica. 

2. Viziunea mitologica asupra lumii e perimata 

Limbajul mitologic al NT se regase§te in literatura 
apocaliptica iudaica, contemporana scrierii lui §i nu face n altceva, decat sa revalorifice miturile gnostice, spune 
Bultmann. 

„Din aceasta cauza kerigma nu poate fi acceptata de 
catre omul modern, pentru ca el e convins, ca viziunea 
mitica asupra lumii este perimata / invechita". Trebuie sa ne 
intrebam, daca nu cumva mesajul evanghelic, adevarul 
evanghelic nu poate avea §i o alta interpretare decat cea 
mitologica. Datoria teologiei este aceea de a „dezbraca 
kerigma de ve§mantul mitologic, de a o demitologiza". 

El crede ca omul modern nu poate accepta o viziune 
mitologica asupra lumii §i ca predicatorul nu va avea succes 
in fa^a omului contemporan, daca va aborda o asemenea 
strategic predicatoriala. 

Cosmologia scripturala este una pre-§tiinfifica, spune 
el. Insa e adevarat, ca aceasta viziune mitologica nu e cu 
totul de nesus^inut. Descoperirile recente au aratat ca omul 
este mult mai bogat §i mai complex decat credea 
iluminismul sau idealismul sau na^ionalismul §i se da o mai 
mare important istoriei §i tradi^iilor umane. 

Nu putem accepta orbe§te mitologia NT §i nici nu 
putem accepta faptul, ca credin^a se reduce numai la fapte. 
Ce putem gandi a§adar despre ni§te sintagme ca acestea: „S- 
a coborat in lad" sau „S-a inal^at la cer"? 

Trebuie sa recitim Crezul dezbracandu-1 de inveli§ul 
sau mitologic. Nu putem localiza pe Dumnezeu numai in 
cer. Nu putem sa vedem coborarea la lad, inal^area §i a doua 
Sa venire intr-o forma mitologica. 

Spune el, „acum, cand am descoperit resorturile §i 
legile naturii, noi nu mai putem crede in spirite, oricum ar fi 
ele: bune sau rele. Noi cunoa§tem ca stelele sunt corpuri 
fizice, ale caror mi§cari sunt controlate de legile universului 
§i ca nicio fiin^a demonica nu le poate subjuga in 
beneficului ei. 

Iar orice influenza a lor asupra vie^ii umane trebuie sa 
fie explicate in termenii legilor fire§ti ale naturii. Lor nu li 
se poate atribui vreo imixtiune paguboasa in via^a noastra. 
Boala §i vindecarea de boala sunt atributele unor cauze 
naturale. Ele nu sunt rezultatul unei lucrari demonice sau a 
vreunei vraji". 

Se continua pe acela§i ton, dandu-se dreptate intru 
totul pozrfiei §tiin^ifice asupra lumii §i golindu-se Scriptura 
§i universul de lucrarea lui Dumnezeu, adica de 
transcendent harului Sau care coboara la noi. 12 „Credinta in spirite §i in miracole", spune Rudolf 
Bultmann, „a degenerat in superstrfie §i [astfel] s-a deplasat 
aten^ia de la credin^a originara". Datorita impanzirii, 
infuzarii concep^iei §tiin^ifice asupra lumii in marea masa a 
popula^iei globului pamantesc, spune Bultmann, aceasta a 
facut, ca „miracolele NT sa inceteze sa mai fie miracole §i 
apararea istoricita^iilor lor sa fie numai un recurs al 
oamenilor bolnavi de nervi sau sa aiba un efect hipnotic 
numai pentru aceia, care militeaza pentru astfel de 
abordare". Nu mai putem vorbi despre cauze misterioase, 
enigmatice ale lucrurilor din natura. 

„Este imposibil sa folose§ti lumina electrica §i radioul 
§i noile descoperiri ale medicinii si chirurgiei moderne §i, in 
acela§i timp, sa crezi intr-un Nou Testament al lumii 
spiritelor §i al miracolelor". Toate acestea fac „credin^a 
cre§tina ininteligibila §i neacceptabila pentru lumea 
moderna". 

„Eshatologia mitologica este inacceptabila pentru 
simplul motiv ca parusia lui Hristos nu i§i poate avea locul 
intre a§teptarile Noului Testament. 

Istoria nu merge catre un final §i, oricare §colar 
cunoa§te, ca ea i§i va continua parcursul ei [firesc]. Iar daca 
vrem sa credem, ca lumea pe care noi o cunoa§tem va avea 
un sfar§it, atunci ne a§teptam ca acest sfar§it sa ia forma 
unei catastrofe naturale sj nu a unui eveniment mitologic, 
a§a cum se a§teapta Noul Testament. 

Caci daca explicam parusia in termenii teoriei 
§tiin^ifice moderne, suntem nevoid sa folosim critic Noul 
Testament §i nu intr-un mod incon§tient". 

Critica, cu alte cuvinte, abordarea ra^ionala a 
Scripturii trebuie sa fie suportata de con^inutul Scripturii §i 
nu invers, in sensul ca Scriptura sa fie un corector al viziunii 
§tiin^ifice moderne. 

Dilema omului modern este aceea de a se gandi pe 
sine „or ca natura pura, or ca spirit pur". „Omul este in om, 
in mod esen^ial, o unitate", spune Bultmann, o fiin^a unitara. 
„Omul nu este, dupa cum il prezinta Noul Testament, o 
victima §i nici traitorul unei ciudate dihotomi, care sa il 
expuna influen^ei unor puteri exterioare lui". 

„Omul se prive§te pe sine ca spirit, el cunoa§te ca este 
mereu condrfionat de trap, de aspectul fizic al fiin^ei lui, ca 
trapul e o parte din fiin^a lui, dar i§i distinge foarte corect 13 sinele si cunoaste, in acelasi timp, cS este independent si 
responsabil pentru stSpanirea lui asupra naturii". 

Astfel vorbirea NT, spune el despre „spirit" si 
sacramente este cu totul strSinS si incomprehensibilS pentru 
omul de astSzi. Omul prezent nu in^elege, cum poate fi 
penetrat de o putere supranaturala si cum, in Botez, se poate 
transmite un ceva misterios, care sa fie agentul conducator 
al tuturor ac^iunilor sale ulterioare. 

El nu poate vedea cum o mancare fizica poate da o 
putere spirituals si cum o primire improprie a Euharistiei 
poate sa ne faca sa murim sau sa ne imbolnavim, cf. I Cor. 
11,30. 

Trebuie sa examinSm in detaliu diverse forme ale 
modului de via^a modern, fie ele idealiste sau naturaliste. 

„Numai abordarea critica a NT, spune autorul nostra, 
care este relevantS din punct de vedere teologic se dovedeste 
ca absolut necesara pentru omul modern". El doreste sa 
prezinte NT din punctul de vedere al ideii stiin^ifice 
moderne, in care omul este o unitate de sine statatoare, care 
nu interfereaza cu puteri supranaturale. 

„La fel, doctrina biblica, cum ca moartea este o 
pedeapsd a pdcatului este cu totul inacceptabila pentru 
naturalism si idealism, care privesc moartea ca pe o simpla 
si necesara realitate a procesului natural [al vie^ii umane]. 

Daca din punct de vedere naturalist moartea nu este o 
problema pentru nimeni, din punct de vedere idealist insa ea 
este o problema foarte serioasS, pentru ca ea e privita ca 
distragerea esen^ei spirituale umane. Idealismul are de-a 
face cu un paradox. 

Pe de o parte, omul este o fiin^a spirituals, care diferS 
esen^ial de plante si animale iar, pe de altS parte, el este 
prizonieral naturii, nSscandu-se, trSind si murind ca toate 
celelalte animale. 

Moartea poate reprezenta pentru om o problems dar el 
nu o poate vedea ca pedeapsS pentru pScat. Fikrfa umanS 
este subiect al mor^ii inainte de a cSdea in pScat. Atributul 
mortalitS^ii vSzut ca o consecin^S a cSderii lui Adam nu isi 
gSseste rostul, pentru cS vina implies responsabilitatea 
personals iar ideea de pdcat originar este o mostenire a 
decSderii, este ceva de ordinul sub-eticului, a ira^ionalului, a 
absurdului". 

ContinuS: „Aceleasi obiectii se pot face si la doctrina 
rdscumpdrdrii. Cum poate sS fie expiatS, prin moarte, vina 14 unui om de moartea unuia care nu are pacat, binein^eles 
daca exista om fara de pacat? Ce implica notiunile de vina §i 
dreptate in definitiv? 

Cum se traduce ideea primitiva de Dumnezeu? (...) 
Cum poate fi explicate moartea lui Hristos, ca o tranzacjie 
intre Dumnezeu §i om, prin care Dumnezeu cerea ca El sa 
fie satisjacut de catre oameni?" Nu are logica, spune 
autorul, sa transformam pacatul intr-un act juridic, care sa 
aiba transgresie catre generate viitoare. 

„Iar daca Hristos, Care a murit, a fost Fiul preexistent 
al lui Dumnezeu, cum a putut muri?". Invierea lui Iisus, 
spune autorul, este o problema dificila pentru omul modern. 
Biologia nu crede in inviere. Minunea este 
incomprehensibila pentru omul modern. El nu poate in^elege 
cum un asemenea act, minunea e actul, lucrarea lui 
Dumnezeu §i cum afecteaza via^a lui. 

B. Sarcina pe care o avem. 

1 . Nicio selec^ie sau eliminare 

I§i pune intrebarea, daca aceasta critica drastica a 
mitologiei NT elimina complet kerigma. §i spune: „noi nu 
putem salva kerigma prin selectarea numai a unor nuance §i 
prin eliminarea altora, pentru ca ramanem tot la mitologie". 

Propune o epurare prin metoda critica, ra^ionala, de 
orice in^elegere arhaica, mitica spune el, a NT §i a Scripturii 
in general, se in^elege asta. 

Spun el, daca acceptam Euharistia §i Botezul, 
conceptia despre cele doua dintr-o anume parte a NT trebuie 
sa acceptam orice apari^ie a lor din NT. El nume§te 
„legende" na§terea din Fecioara §i inal^area Domnului. 

Avem numai doua optiuni: ori sa le respingem ori sa 
acceptam viziunea mitica a Scripturii in totalitate. Acest 
lucru trebuie sa fie facut, spune el, deopotriva de clar §i de 
onest, §i de teologul academic §i de preotul paroh. 

„In cartea lui Karl Barth: Invierea moriilor. 
Eshatologia cosmica, ca §i „cronologie a sfar§itului istoriei" 
este inlocuita cu ceea ce el inten^iona sa fie o „istorie 
ultima" non-mitologica. El a incercat sa se minta pe sine cu 
gandul ca, aceasta este exegeza pe care Sfantul Pavel a 
facut-o Noului Testament". 15 2. Natura mitului 

„Mitul este expresia in^elegerii despre sine a omului 
si a lumii in care el traie§te". ,,Mitul nu poate fi interpretat 
cosmologic, ci antropologic, sau mai bine-zis, 
existentialist", cum spunea Gerhardt Kriiger in Einsicht und 
Leidenschaft. 

„Importan^a nrfelegerii mitologiei NT nu consta in 
imageria ei, ci in in^elegerea existen^ei pe care o pastreaza 
cu sfmtenie". 

3 . Noul Testament insu§i 

NT invita, spune el, la o privire critica asupra lui. Un 
element, care pare contradictoriu in NT: moartea lui Hristos 
este cand sacrifwiu, cand eveniment cosmic. 

Cateodata El este Mesia, alta data al doilea Adam. 
Chenoza Fiului preexistent al lui Dumnezeu de la Filip 2, 6 
este incompatibild, spune el, cu miracolele narate, ca dovezi 
ale mesianita^ii Sale. 

Na§terea din Fecioara, continua el, este incompatibild 
cu preexisten^a Sa, doctrina despre creafie cu concepiia 
conducdtorului acestei lumi (vezi Corinteni) §i cu 
dumnezeul acestei lumi si iarasi e contrac^ie intre faptul, ca 
Legea a fast data de Dumnezeu cu aceea ca ea a venit prin 
Ingeri, cf. Gal. 3, 19. 

4. Mai inainte de a incepe demitologizarea NT Se intreaba: cum poate fi reinterpretata mitologia NT? 
Teologia liberala a ultimului secol, noteaza el, a avut un 
demers gre§it in ceea ce prive§te demitologizarea. Ei au vrut 
sa demitologizeze dar sa renun^e sT la kerigma. 

Trebuie sa avem o acceptare naiva a kerigmei sau una 
critica? Resuscitarea necritica a mesajului evanghelic lasa 
Evanghelia tot atat de ininteligibila ca §i mai inainte. 

Spune el, teologii liberali au folosit criticismul pentru 
a elimina mitologia NT. Datoria noastra este aceea de a 

77 

folosi criticismul pentru a-1 re-interpreta . Cf. Hans Jonas, Augustine und das paulinische Freiheitsproblem, 1930. 16 Spune cateva cuvinte despre interpretarea alegorica 
[the allegorical interpretation] a NT, care a stapanit istoria 
gandirii Bisericii. „Aceasta metoda de spiritualizare a 
evenimentelor mistice a facut ca acestea sa devina simboluri 
ale proceselor care conduc sufletul. Aceasta e cea mai 
confortabila cale de a goli de perspective critica orice 
chestiune". 

Spun el, ca vechii teologi liberali protestan^i au distins 
intre esenfa religiei creatine §i gunoiul contemporan. 
Harnack spunea, ca esenfa predicii lui Iisus este Imparafia 
lui Dumnezeu §i ca aceasta Impara^ie are un triplu in^eles: 

1 . ea e ceva supranatural; 

2. e fericirea religioasa pura, legatura interioara cu 
via^a lui Dumnezeu si 

3 . este cea mai importanta experien^a pe care o poate 
avea omul. 

Bultmann spune, ca Harnack nu s-a desolidarizat cu 
totul de perspectiva mitologica a Scripturii. El spune ca 
Harnack „a redus kerigma la un numar de principii 
fundamentale ale religiei si ale eticii". „Istoria poate fi un 
capitol de interes pentru mediul academic, dar nu va avea 
niciodata o intaietate pentru religie". 

NT proclama, ca eveniment central, rascumpararea 
[redemption]. „Esen^a NT consta in aceea, ca portretizeaza 
via^a religioasa §i ca trasatura fundamentala a ei este 
experien^a unirii mistice cu Hristos, intra Care Dumnezeu 
vorbe§te intr-o forma simbolica". 

Aceasta e prima abordare personala a NT facuta de 
Bultmann in aceasta carte. 

„Credin}a crestind nu este acela§i lucra cu religia 
idealistd. Via^a cre§tina nu consta in dezvoltarea 
personalita^ii individuale, in dezvoltarea societa^ii sau in 
transformarea acestei lumi intr-o lume mai buna. Via^a 
cre§tina inseamna a ne scoate din lume, a ne face sa ne 
deta§am de ea". Insa, spune el, istoricii religiei gre§esc 
atunci, cand vad NT ca promovand o deta§are eminamente 
eshatologicd §i deloc mistica". 

Vechiul liberalism redescoperise faptul, ca Biserica 
este o institute religioasa. Dar au redescoperit ei, se 
intreaba Bultmann, in^elesul deplin al Ecclesiei descris de 
NT? 

§i continua: „pentru ca in NT Ecclesia era, in mod 
invariabil, fenomenul istoric §i eshatologic al mantuirii". 17 Pentru istoricii religiei, kerigma a incetat sa mai fie 
kerigma, pentru ca au tacut vizavi de actul decisiv al lui 
Dumnezeu, proclamat in Hristos, ca eveniment al 
rascumpararii. 

De aceea, poate fi kerigma interpretata altfel, decat 
mitologicl 5. Interpretarea existen^ialista este singura solute Mitologia NT este dualista, prin aceea ca spune, pe de 
o parte, ca lumea prezenta §i omul sunt sub controlul 
demonilor, a puterilor demonice §i, pe de alta parte, ca ele 
au nevoia sa fie mantuite. 

Omul nu poate sa se mantuiasca prin propriile sale 
eforturi, ci trebuie sa primeasca un dar prin interven^ie 
divina. 

Asimileaza iara§i NT cu literatura apocalipticd 
iudaica §i cu gnosticismul. NT, conchide autorul, trebuie 
interpretat existentialist. 

II. Elementele mitologice din mesajul Noului 
Testament si problema reinterpretdrii lor. Partea a Il-a. 

Partea a Il-a. Planul de demitologizare. 
A. Interpretarea cre§tina a fiin^ei. 

1 . Existen^a umana despar^ita de credin^a. 

Ce inseamna, in NT, se intreaba autorul, lume, 
aceastd lume §i acest veacl Lumea aceasta, de aici, e lumea 
corup^iei §i a mor^ii. Sfera vizibila §i tangibila a vie^ii e 
tranzitorie §i omul, care se bazeaza pe ea, este prizonierul 
stricaciunii, al corup^iei interioare. 

2. Via^a credin^ei 

„Via^a autentica...este aceea, care se fundamenteaza 
pe cele nevazute, pe realita^ile intangibile", spune autorul. 

„Aceasta este via^a Noului Testament, ceea ce se 
desemneaza prin viafa dupd Duh sau prin viafa credinfei. 18 Pentru aceasta via^a noi trebuie sa avem credinia in harul lui 
Dumnezeu. 

Iar aceasta credinia in cele nevazute, intangibila 
pentru realita^ile de acum, care acapareaza iubirea noastra, 
ne deschide inainte viitorul nostru, care nu inseamna moarte 
ci viafa. Harul lui Dumnezeu inseamna iertarea pacatelor §i 
ne aduce despar^irea de ratacirea trecutului". 

„Daca ne deschidem inima harului, noi primim 
iertarea pacatelor noastre; ne eliberam de trecut. Aceasta 
inseamna credinia: sa ne deschidem larg catre viitor. Insa, in 
acela§i timp, credinia implica ascultare, pentru ca credinia 
inseamna a intoarce spatele sinelui nostru §i a pdrdsi toatd 
grija". 

„Despar^irea de lume este ceva total diferit de 
ascetism. Inseamna a pastra o distant fa^a de lume in 
spiritul tau". Noi traim o existen^a eshatologica, pentru ca 
suntem „faptura noua" in Hristos, cf. II Cor. 5, 17. 

„Judecata finala [The last judgment]" , spune el, „nu 
este atat un eveniment cosmic iminent, ci el deja s-a petrecut 
prin venirea lui Iisus §i se petrece in cei credincio§i, cf. In. 
3, 19; 9, 39; 12, 31. Credinia inseamna a nuputea cuprinde 
dar, totu§i, a cuprinde destul. Inseamna a fi mereu pe cale, 
intre deja §i nu incd [between the already and the not yet], 
intotdeauna urmarind ^inta". 

„In NT, in ultima instan^a, nu cunoa§tem fenomenul 
prin care realita^ile transcendente devine posesiuni 
imanente. E adevarat, Sfantul Pavel era familiar cu 
experien^a extazului [II Cor. 5, 13; 12, 1]. Dar el refuza sa 
accepte aceasta ca o dovada a posesiunii Duhului. Noul 
Testament niciodata nu vorbe§te despre o pregatire a 
sufletului pentru experience mistice sau pentru extaz, ca o 
culminare a vie^ii creatine. De§i nu e un fenomen psihic, 
totu§i credinia este marca acestei vie^i". 

§i continua: „Cu siguran^a, ca Sfantul Pavel a 
imparta§it credinia populara a zilelor lui, ca Duhul reveleaza 
miracole §i el atribuie fenomene psihice anormale acestui 
factor [inspirator]. 

Dar entuziasmul corintenilor pentru astfel de lucruri 1- 
au facut sa vorbeasca despre caracterul lor. Astfel se face ca 
el a insistat pe faptul, ca darurile Duhului trebuie sa fie 
judecate in acord cu valoarea lor edificatoare §i, in acest 
fel, a transces parerea populara despre Duhul, ca agent care 
opereaza aidoma unei for^e naturale. 19 E adevarat, el prive§te pe Duhul ca pe o misterioasd 
entitate, Care locuie§te in om §i Care garanteaza invierea 
lui, cf. Rom, 8, 1 1 . El vorbe§te de Duhul ca despre un fel de 
materie supranaturala [supernatural material] (I Cor. 14, 
44) §i in^elege in ultima instan^a pe Duhul, ca posibilitatea 
unei noi vie^i, care se deschide prin credin^a. Insa Duhul nu 
lucreaza ca o for^a supranaturala, nici nu i-a in posesiune 
permanenta pe eel credincios". 

Dar Pavel, observa Bultmann, face tot felul de 
conexiuni paradoxale. El spune, spre exemplu: „daca traim 
in Duhul, in Duhul sa §i umblam" (Gal. 5, 25). „Afi mdnafi 
de Duhul (Rom 8, 14) nu inseamna, in mod automat, un 
proces constitutiv al firii noastre ci, mai degraba, un 
imperativ maxim, adica: traifi dupd Duhul, nu dupd trup. 
Imperativul §i indicativul sunt nedespar^ite [la Pavel]. 
Posesia Duhului nu ne ofera decizii u§oare". 

Comentand Gal 5, 16, Bultmann spune, ca intr-o 
asemenea ipostaza, unde Pavel cere sa umblam intru Duhul 
§i sa calcam poftele trupului, este o mostra reala de 
emancipare fa^a de mitologie. 

La fel, spune el, „catalogul paulin al darurilor 
Duhului de la Gal 5, 22, ne arata cum credin^a, prin 
deta§area omului de lume, il face capabil sa slujeasca 
comunita^ii. 

Prin aceasta el scapa de nelini^te §i de tot felul de 
frustrari...pentru ca omul este liber sa se bucure impreuna 
cu al^ii. De aceea credin^a este descrisa ca lucrdtoare prin 
iubire [Gal. 5, 6]. §i aceasta inseamna sa fii o fdpturd noud, 
cf. Gal 5, 6; 6, 15". 

B. Evenimentul rascumpararii 

I. Poate fi in^eles cre§tinismul in afara lui Hristos? Autorul incearca sa schrfeze o interpretare 
existen^ialista, non-mitologicd a cre§tinismului prin teoria 
despre fiinfd. 

In NT, spune el, „credhu;a este intotdeauna credin^a in 
Hristos. Credin^a, in sensul strict al cuvantului, a inceput 
intr-un anume moment al istoriei. Ea a fost revelata, prin 
Cel care a venit in lume". 20 NT spune, ca „credinta a devenit posibila in istorie 
datorita unui eveniment §i anume: evenimentul Hristos. 
Credin^a, in sensul de angaj anient al ascultarii §i ca deta§are 
interioara de lume, este posibila numai, cand este credin^a in 
Iisus Hristos. Aici, intr-adevar, este o cruce a in^elegerii". 

Insa putem avea cretinism fara evenimentul Hristos? 
Din punctul de vedere al istoricilor religiei, spune el, s-a 
putut elimina in mod total evenimentul Hristos. Multora li 
se pare ca evenimentul Hristos este o relicva mitologica, 
care trebuie sa fie eliminate. Insa aceasta e o problema 
esen^iala. 

Daca putem crea un cretinism al fikrfei fara Hristos, 
atunci in Noul Testament avem mai mult sau mai pu^in 
defmit con^inutul mitologic al textului §i vom vorbi despre o 
fiin^a a omului natural, dupa cum e discutata ea in filosofia 
moderna existen^ialista. 

Asta e concluzia lui Bultmann, §i dupa parerea 
noastra ea este justa. In masura in care scoatem pe Hristos 
din Noul Testament discu^ia despre fiin^a transforma 
teologia intr-un avatar al filosofiei existen^ialiste. 

Spune el, trebuie sa ne intrebam, daca teologie nu e 
cumva, doar o simpla precursoare a existen^ialismului? 

no 

„Contele Yorck von Wartenburg , ii scria lui Dilthey 
pe 15 decembrie 1892: < Dogmaticele au incercat sa 
formuleze o ontologie inalta a vie^ii istorice. Dogmaticele 
creatine au fost inevitabil antiteze ale intelectualismului, 
fiindca cre§tinismul este suprema putere de via^a > 79 . 

La aceasta Dilthey ii raspunde: <toate Dogmaticele au 
nevoie sa fie reactualizate, pentru ca sa infuzeze validitatea 
lor absoluta asupra intregii vie^i umane> 80 ". 

Contele Yorck ne-a dat o reinterpretare a doctrinei 
despre pacatul originar §i despre rascumparare. El a gasit de 
cuviin^a sa o numeasca drept „conexiune virtuala", care 
traverseaza intreaga istorie. „Iisus este demonstrabil istorie 
ca adevar universal", spune contele citat supra. 

Karl Jaspers nu a avut nicio problema, spune autorul 
nostra, in a translata interpretarea fiiniei din cretinism a lui 
Kierkegaard in sfera filosofiei. 78 Briefwechsel zwischen Wilhelm Dilthey und dem Grafen Paul Yorck von 
Wartenburg, 1877-97, Halle, Niemeyer, 1923. 

79 Idem, p. 154. 

80 Idem, p. 158. 21 Pentru Kierkegaard caracteristica fiin^ei umane in 
istorie este anxietatea, nelini§tea. Omul traie§te mereu 
tensiunea intre trecut §i viitor. 

O 1 

Wilhelm Kamlah , spune Bultmann, este autorul 
unui atac virulent la adresa caracterului eshatologic al 
cre§trinismurui, fiindca a in^eles, in mod eronat, deta§area 
de lume, ca o consecin^a credin^ei. El a in^eles deta§area de 
lume ca pe un lucru non-dialectic, ca pe o categorica negare 
a lumii. Nein^elegerea fiint.ei de catre Kamlah nu este 
altceva decat o versiune secularizata a ceea ce noi gasim in 
cretinism. 

§i aceasta, pentru ca concep^a cre§tina despre fiintl, 
spune Bultmann, vorbe§te despre angajarea de sine in relatia 
cu Dumnezeu, ca despre o antiteza a autonomiei. 

„Iubirea cre§tina, prin care opereaza credin^a, este 
deschisa unei interpretari similare". „Credin^a nu este o 
calitate supranaturala misterioasa, ci o dispozitie umana 
autentica. La fel, dragostea nu este un efect al unei puteri 
supranaturale misterioase, ci o dispozrfie naturala a omului". 

Spune el: „NT nu ne da o doctrina despre naturd, o 
doctrina despre natura autentica a omului, ci el proclama 
doar evenimentul rascumpararii, care avut loc in Hristos". 

Autorul nu vede insa, ca tocmai Hristos este Cel care 
a actualizat deplin natura umana, care a aratat ce e omul, 
cum este el, ca el, fiin^a lui, omul, trebuie sa se umple de 
lumina, sa se indumnezeiasca. 

Continua Bultmann, spunand, ca NT vorbe§te despre 
actul mantuirii lui Dumnezeu, ca despre o scdpare de starea 
mizera, depravata, lucru repudiat de filosofia existen^ialista. 
NT ne da sa vedem, ca „omul nu poate fi numai ceea ce el 
este deja". Sfantul Pavel indeamna la sfm^enie pe cre§tini (I 
Cor. 6, 11), pe cand loan spune, ca noi nu suntem din lumea 
asta, cf. In 17, 16. 

Astfel, „existen^a eshatologica este un ideal realizabil 
fiindca plinirea vremurilor a venit §i Dumnezeu a trimis pe 
Fiul Sau, ca sa ne mantuiasca pe noi de raul acestei lumi 
(Gal. 4,4; 1,4)". 

Deducem de aici, ca „atat NT, cat §i filosofii sunt de 
acord ca via^a autentica este posibila, tocmai pentru ca intr- 
un anume sens ea este deja o posesiune pentru noi. In cartea Christentum und Selbstbehauptung, Frankfort, 1940. 22 Exista insa o diferen^a majora aici, pentru ca NT 
vorbe§te numai despre credinciosii crestini, numai despre 
cei care §i-au deschis inimile lor ca sa primeasca lucrarea 
rascumparatoare a lui Dumnezeu, §i nu vorbe§te niciodata 
despre omul natural, care nu are via^a, ci existen^a lui e 
disperata. 

De ce face asta NT? „Pentru ca noi cunoa§tem, cum 
ca omul poate deveni mai mult decat ceea ce este deja §i nu 
vedem un om natural, un om despdrfit de Hristos, pentru ca 
acela nu este viu, ci mort". 

Calea de iesjre din aceasta situate este aceea, spune 
el, ca sa intelegem ce e cdderea. Corup^ia umana vine din 
cadere. „NT prive§te caderea [omului] ca fiind totala". §i, in 
aceasta situate, cum mai poate omul, care este decazut total, 
sa fie con§tient de condi^ia lui umana? 

„Firea autentica [a omului] nu este o inzestrare 
crea^ionala sau o posesiune de care dispunem. Filosofii 
trebuie sa fie de acord cu asta, pentru ca ei cunosc, ca firea 
omului autentic se in^elege printr-o in^elegere angajata a ei". 

Realizarea firii umane, spune teologul protestant, este 
ceva pe care omul nu a realizat-o nicidecum, dar pe care 
este capabil sa o realizeze. Filosofii confunda posibilitatea 
teoretica a implinii cu realitatea de facto. Daca crede cineva 
insa, ca in NT firea omului actual e pervertita, cat §i 
autentica umanitate, se in§ala. Insa nu poate sa o aiba cineva 
numai daca o vrea, daca o dore§te, ci trebuie sa se nevoiasca 
pentru dobandirea ei. 

Astfel, orice impuls al firii umane actuale este unul al 
unei firi cazute. „Autentica via^a umana este una 
angajata... dar angajarea este primita numai ca un dar de la 
Dumnezeu". Independent §i autonomia omului produce 
frustrari. 

Autorul insista asupra ideii, ca. firea umana e cdzutd 
total si ca, de fapt, asta e concepfia noutestamentard despre 
om. 

Caderea totala a omului, spune el, inseamna, „ca omul 
este un pacatos". „Pacatul este afirmare de sine, auto- 
glorificare". §i, se intreaba autorul, daca omul de astazi 
poate sa i§i in^eleaga pacatul §i daca nu cumva pacatul nu e 
§i el un concept mitologic. 

Dragostea il face pe om liber de sine, spune autorul. 
Omul credincios e un om nou §i un om liber. „Insa iertarea 
pacatelor noastre nu este un concept juridic", spune autorul. 23 „Iertarea ne face liberi de pacat, de eel ce pana acum ne 
tinea in robie. Dar nici libertatea nu este o calitate statica a 
fiin^ei noastre, ci libertatea este ascultare. Indicativul 
presupune imperativul. Dragostea este implinirea legii §i de 
aceea iertarea lui Dumnezeu salveaza pe om de sine §i il 
face liber ca sa slujeasca altora, cf. Gal. 13, 8-10; Gal. 5, 
14". 

Astfel, existen^a eshatologica a devenit posibila. 
„Evenimentul Iisus Hristos este revelarea dragostei lui 
Dumnezeu". „De aceea, credin^a pentru Hristos inseamna 
credin^a in Hristos, pentru ca este credin^a in dragostea lui 
Dumnezeu revelata in Hristos. Numai cei care sunt iubi^i 
sunt capabili sa iubeasca. Numai cei care au primit 
confident altora, ca un dar, poate sa faca confidence altora. 
Numai cei care au cunoscut ce este angajarea prin propria 
lor experien^a pot sa adopte aceasta pozrfie fa^a de arfii. Noi 
suntem liberi sa ne dam pe noi inline lui Dumnezeu, fiindca 
El S-a dat pe Sine pentru noi (I In. 4, 10; 4, 19)". 

„Deosebirea cruciala", spune autorul, „intre NT §i 
existentialism este aceea intre credinia crestind §i 
infelegerea naturald a fiintei. Noul Testament vorbe§te §i 
cunoa§te credinia, ca un act al lui Dumnezeu, prin care omul 
devine capabil de angajare {self-commitment), capabil de 
credinia si dragoste, de o via^a autentica". 

Ultima intrebare pe care §i-o pune autorul in aceasta 
sectiune e aceea, daca exista credinia genuina numai, cand e 
credinia in dragostea lui Dumnezeu revelata in Hristos. 

2. Evenimentul Iisus Hristos 

Este un eveniment mitic esen^ial? 

a) Demitologizarea evenimentului Iisus Hristos Mai inainte de toate, autorul ne spune, ca este mai 
presus de orice indoiala faptul, ca evenimentul Hristos este 
cu totul diferit de tot ce se petrece in cultura mitica greaca. 
Hristos e Fiul preexistent al lui Dumnezeu. El este, in 
acela§i timp, o figura istorica, este Iisus din Nazaret. 

„Via^a Lui e mai mult decat un eveniment mitic", 
spune el, pentru ca „este o via^a umana, care se sfar§e§te, in 
mod tragic, prin crucificare. 24 De aceea avem aici o combina^ie unica de istorie §i 
mit. NT vorbe§te despre acest Iisus al istoriei, Care are 
mama §i tata, Care e cunoscut de contemporani (In. 6, 42) 
dar, in acela§i timp, El este si Fiul preexistent al lui 
Dumnezeu, Care ajunge sa traiasca evenimentul istorie al 
crucificarii §i, binein^eles, evenimentul non-istoric al 
invierii". 

Aceasta combina^ie de mit §i istorie prezinta insa un 
numar de dificulta^i pentru in^elegere, spune autorul. 
Doctrina despre Hristos ca preexistent, spune el, e data de 
Sfantul Pavel, pe cand Sfantul loan traie§te dificultatea de a 
reconcilia legenda despre na§terea din Fecioara, descrisa de 
Sfantul Matei §i de Sfantul Luca. 

Spune el: „Avem, pe de o parte, Invierea ca o 
preamarire a lui Iisus prin cruce §i moarte §i, pe de alta 
parte, legendele despre mormantul gol §i Inal^are". 

Se intreaba totu§i, daca nu cumva tot acest limbaj 
mitologic este o incercare de a descrie figura istorica a lui 
Iisus §i evenimentele vie^ii Sale §i, cu alte cuvinte, 
semnifica^ia acestor lucruri sa nu fie decat aceea de a 
descrie evenimentul mantuirii §i, in defmitiv, noi sa ne 
anulam efortul nostru demitologizant. 

Este insa u§or de in^eles rostul doctrinei preexisten^ei 
lui Hristos §i a legendei na§terii Lui din Fecioara. Acestea 
vor sa precizeze in^elesul persoanei lui Hristos pentru 
credin^a. 

b) Crucea Poate fi in^eles evenimentul rascumpararii, crucea, 
exclusiv ca un eveniment cu caracter mitic sau putem refine 
valoarea mantuirii fara a pierde caracterul ei istorie? 

„Iisus, Care a fost crucificat, a fost Fiul preexistent, 
intrupat, al lui Dumnezeu §i El a fost fara de pacat. El este 
jertfa care §i-a varsat sangele pentru mantuirea noastra. El 
poarta povara pacatului lumii §i indura pacatele noastre, 
pentru pacatele noastre, pana la moartea pe cruce. 
Interpretarea mitologicd este o mixtura intre o analogie 
juridicd §i una sacrifwiald, care a incetat sa fie folositoare 
celor de astazi". 

„Evenimentul istorie al crucii capita dimensiuni 
cosmice. §i atunci cand vorbim de cruce ca de o intdmplare 25 cosmica asta inseamna, ca s-a petrecut in istorie §i potrivit 
cu ceea ce se intampla in istorie". 

„Dar noi vedem crucea ca o judecata a lumii §i a 
stdpdnitorilor acestor lumi (I Cor. 2, 6), crucea fiind 
judecata creaturilor cazute, a noastra, care am fost dezrobi^i 
de puterile lumii". 

„Prin crucificarea lui Iisus, Dumnezeu S-a urcat pe 
cruce pentru noi. A crede in crucea lui Hristos nu inseamna 
a concepe un proces mitic, prin care noi am fi fost sco§i 
afara din lume, ca un obiect, pe care Dumnezeu ni-1 da spre 
folosul nostru, ci a face crucea lui Hristos sdfie a noastra, 
sa ne crucificam sinele nostru. 

Crucea, ca aspect rascumparator, nu este un incident 
izolat, care se petrece cu un personaj mitologic, ci este un 
eveniment, care trebuie in^eles ca unul de important 
cosmica. 

Este decisiva §i revolu^ionara aceasta prin aspectul ei 
eshatologic. Cu alte cuvinte, crucea nu este doar un 
eveniment trecut, care poate fi contemplat ca atare, ci este 
un eveniment eshatologic §i mai presus de timp (asta fiind 
in^elegerea, care se face prin credin^a) §i o realitate 
arhiprezentd. 

Crucea a devenit o realitate prezentd, mai inainte de 
toate, prin Sacramente. In Botez, barbatul §i femeia sunt 
boteza^i intru moartea lui Hristos (Rom. 6, 3) §i crucificati 
impreuna cu El (Rom. 6, 6). La fiecare celebrare a Cinei 
Domnului noi proclamam moartea lui Hristos (I Cor. 11, 
26). Noi ne facem parta§i Trupului §i Sangelui Sau (I Cor. 
10, 16). Iar crucea este Hristos, ca realitate arhiprezentd in 
fiecare zi a noastra ca cre§tini". 

Crucificarea propriilor noastre patimi §i pofte, spune 
autorul, este impreunata cu suferin^a, dar ea ne create in 
despar^irea noastra de lume. 

„Aspectul rascumparator al crucii lui Hristos nu este 
numai un eveniment mitic, ci §i unul istorie, un fapt petrecut 
in istorie, un eveniment istorie, care este crucificarea lui 
Hristos. Semnifica^ia fundamentals a crucii este aceea, ca e 
o judecata a lumii, o judecata §i, in acela§i timp, e mdntuire 
a omului. 

Aceasta inseamna faptul, ca Hristos este rastignit 
pentru noi §i nu in sensul unei teorii a sacrificiului sau a 
satisfacfiei. Aceasta interpretare a crucii, ca act permanent 26 este, mai degraba, un act mitic, decat sa fie unul cu o 
semnifwaiie rdscumpdrdtoare justiciar a" . 

Evenimentul istoric al crucii, spune autorul, a creat o 
noua situate istorica. Putem noi sa ne intoarcem la Hristos 
al istoriei? 

Spune Bultmann: „intelesul crucii nu poate fi scos din 
via^a lui Iisus ca figura istorica, din aceasta via^a, care poate 
fi nrfeleasa prin recursul la istorie. Mai mult decat atat, Iisus 
e proclamat nu numai ca fiind crucificat, dar si ca Cel care a 
inviat din morfi. Crucea si Invierea sunt amandoua intr-o 
unitate inseparabila". c) Invierea „Ce este invierea? Este un eveniment mitic pur si 
simplu? Cu siguran^a, ca nu este nici un eveniment trecut al 
istoriei, care sa aiba o in^elegere evidenta de la sine". 

„Crucea si Invierea formeaza un singur si indivizibil 
eveniment cosmic. Crucea nu este un eveniment izolat, ca un 
sfarsit al lui Iisus, caruia nu i-a urmat nicio inviere. 

Cand El a suferit moartea, Iisus era Fiul lui 
Dumnezeu si moartea Sa a fost, prin ea insasi, o victorie 
impotriva puterii mor^ii. Sfantul loan ne inculca aceasta idee 
foarte clar, in momentul cand descrie ceasul Patimilor lui 
Iisus, prin care El a fost preaslavit si prin dublul in^eles al 
cuvantului a fost inalfat, insemnand, deopotriva, crucea, cat 
si preamdrirea lui Hristos in slava. 

Crucea si Invierea formeaza un singur si indivizibil 
eveniment cosmic, pentru ca prin ele se face judecata acestei 
lumi si ni se deschide posibilitatea unei vie^i autentice. §i 
daca e asa, atunci Invierea nu poate fi o dovada miraculoasa 
capabila de a fi demonstrate si nici suficienta, cat sa 
convinga pe un sceptic, despre faptul ca, intr-adevar, crucea 
are semnifica^ia cosmica si eshatologica, despre care se 
vorbeste. Insa nu putem sa negam faptul, ca Invierea lui 
Iisus este folosita in NT ca o dovada miraculoasa. Spre 
exemplu: Fapte 17, 31. De aici noi aflam, ca Dumnezeu a 
confirmat, ca a inviat pe Hristos din mor^i". 

Sfantul Pavel a incercat, zice el, sa dovedeasca 
Invierea prin recuren^a la martorii oculari, cf. I Cor 15, 3-8. 27 Insa, precizeaza el, Karl Barth a aratat, ca o astfel de 
procedura paulina e periculoasd. 

El spune ca Barth, facand referire la I Cor., cap. 15 §i 
la martorii oculari, trebuie inteles in aceea, ca Pavel nu a 
vrut sa dea dovezi ale Invierii, ci sa dovedeasca faptul, ca 
predica Apostolilor, ca predica a primilor cre§tini, este 
predica despre Iisus, ca Domn inviat. Martorii oculari, spune 
Bultmann, garantau predica Sfdntului Pavel §i nu 
evenimentul Invierii. 

Invierea nu va fi o minune pentru un sceptic, spune el. 
„Nu putem", zice el, „sa dovedim eficacitatea 
rascumparatoare a crucii invocand Invierea. Pentru ca 
Invierea este un articol de credin^a, ea este mai mult decat 
invierea trupurilor, ca eveniment eshatologic. Ea nu poate fi 
o dovada miraculoasa". 

„Invierea lui Hristos...este un eveniment eshatologic 
par excellence. Pentru ca Hristos a zdrobit moartea §i a dat 
via^a §i nemurire prin lumina (II Tim. 1, 10). 

„Prin Sacramentul Botezului se participa nu numai la 
moartea lui Hristos, ci §i la invierea Lui". „Iar via^a cre§tina 
zilnica este o participare nu numai la moartea lui Hristos, ci 
§i la invierea Lui". 

„In acest fel invierea nu este numai un eveniment 
mitic, eveniment ce sprijina cu probe eficacitatea crucii, ci 
un articol de credin^a tot la fel de mult, ca §i infelesul 
crucii. Caci credinfa in inviere este acela§i lucru cu credinfa 
in eficacitatea mdntuitoare a crucii. 

A crede in Hristos inseamna a crede in cruce, ca in 
crucea lui Hristos. Eficacitatea mantuitoare a crucii nu 
deriva decat din faptul, ca este crucea lui Hristos §i este 
crucea lui Hristos fiindca are eficacitate mantuitoare. Fara 
aceasta eficacitate avem de-a face cu sfar§itul tragic al unui 
om". 

„Hristos se intalne§te cu noi in predicarea crucii §i a 
invierii. Adevaratul rasarit este aceasta: credin^a in cuvantul 
predicarii." „Credinfa §i necredinfa nu sunt niciodata alegeri 
oarbe, decizii arbitrare". 

„Adevaratul rasarit al credin^ei este credin^a in 
cuvantul predicarii, care aduce iluminarea". 

„Dar problema istorica [a invierii] nu intereseaza pe 
un cre§tin, pentru ca sa creada in inviere. Evenimentul 
istoric al Rasaritului rasariturilor credin^ei nu inseamna, 
pentru noi, decat ceea ce a insemnat §i pentru primii Ucenici 28 §i anume: atestarea invierii Domnului, actul lui Dumnezeu, 
prin care s-a completat actul rascumparator al crucii". 

„Moartea lui Hristos este, deopotriva, judecata §i 
mdntuire a lumii, inaugurare a „slujbei impacarii" §i a 
„cuvantului impacarii" [II Cor. 5, 18]". 

Credincio§ilor sau Sfm^ilor, spune el, li s-a transferat, 
adica membrilor Bisericii: „existen^a eshatologica". De 
aceea „cuvantul Bisericd este un termen eshatologic, care 
desemneaza Trupul lui Hristos §i care scoate in relief 
semnifica^ia sa cosmica. 

De aceea Biserica nu este un fenomen istoric, secular, 
ci un fenomen semnificativ istoric, in sensul ca acesta se 
realizeazd in istorie". 

Concluzii 

In NT, spune el, „nu exista mitologie in adevaratul 
sens al cuvantului, niciun fel de mitologie, care sa aiba ceva 
cu antichitatea, ca decada miticd a viziunii despre lume. 
Pentru ca rdscumpdrarea despre care noi am vorbit nu este 
un eveniment miraculos supranatural, ci un eveniment 
istoric intrat in timp §i spa^iu". 

,JCerigma inseamna ca emisarul eshatologic al lui 
Dumnezeu este ofigurd istoricd concrete?' '. 

„Transcenden^a lui Dumnezeu nu este un mit redus la 
imanen^a. Pentru ca, intr-adevar, noi avem paradoxul 
transcenden^ei lui Dumnezeu prezent §i activ in istorie, 
pentru ca, Cuvdntul S-afdcut trup. 29 3. Sergius Bulgakov, The Orthodox Church 

Sergius Bulgakov, The Orthodox Church, translation 
from Russian and revised by Lydia Kesich, with a foreword 
by Thomas Hopko, Ed. St. Vladimir's Seminary Press, New 
York, 1988, 200p. 

Capitolul 1: Biserica (p. 1-8) 82 Ortodoxia este Biserica lui Hristos pe pamant. 
Biserica lui Hristos nu este o institute, ci viat.a noua cu 
Hristos §i in Hristos, condusa prin Sfantul Duh. 

Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit pe pamant, S-a 
facut om §i a unit astfel via^a Sa dumnezeiasca cu viat.a 
umana. 

Aceasta viat.a divino-umana El a dat-o fratilor Sai, 
care au crezut intru numele Lui, prin aceea ca El a murit, a 
inviat §i S-a inal^at la cer §i prin aceasta nu S-a separat de 
umanitatea Sa, ci a pastrat-o pe ea. 

Lumina invierii lui Hristos este lumina Bisericii §i 
bucuria invierii, acest triumf asupra mortii, este pecetea ei. 
Domnul eel inviat traie§te cu noi §i via^a noastra in Biserica 
este o viat.a tainica in Hristos. 

Crestinii poarta acest nume fiindca ei apartin lui 
Hristos, ei traiesc in Hristos §i Hristos traie§te intru ei. 
Intruparea nu este numai o invat.atura [oarecare], ci ea este 
mai presus de orice eveniment, care se poate intampla, 
pentru ca ea confine toata puterea ve§niciei §i aceasta 
ve§nica Intrupare este desavar§ita, este o unire indisolubila, 
adica fara amestecarea celor doua naturi - divina §i umana - 
care sunt Biserica. 

Fiindca Domnul nu este numai apropiat umanitatii, ci 
S-a facut una cu ea, facandu-Se El Insu§i om, Biserica este 
trupul lui Hristos, adica o unitate a vieUi cu Hristos, o viatl 
subordonata Lui §i sub autoritatea Sa. 

Aceea§i idee este exprimata §i atunci, cand Biserica 
este numita Mireasa a lui Hristos. Relatia dintre mire §i 
mireasa, privita din prisma plinatatii ve§niciei, consista intr- 
o desavdrsita unitate a vie^ii, o unitate care pastreaza 
realitatea particularitatilor lor. 82 Aici am facut o traducere integrals a capitolului de fata. 30 Este o unitate a celor doi intr-unul, care nu se dizolva 
prin dualitatea persoanelor §i nici nu le absoarbe pe acestea 
doua din cauza unita^ii dintre ele. 

Biserica, de§i este trupul lui Hristos, nu este Hristos, 
adica Dumnezeu omul, fiindca este numai umanitatea Sa. 
Dar este via^a in Hristos §i cu Hristos, este via^a lui Hristos 
in noi, „pentru ca nu mai traiesc eu, ci Hristos traie§te intru 
mine" (Gal. 2, 20). 

Dar Hristos nu este numai o persoand dumnezeiascd. 
Insa via^a Sa este inseparabila de cea a Sfintei Treimi, via^a 
Sa este consubstan^iala cu cea a Tatalui §i a Duhului. 

§i, cu toate acestea, de§i este o via^a in Hristos, 
Biserica este o via^a in Sfanta Treime. Trupul lui Hristos 
traie§te in Hristos §i, tot la fel, el traie§te in Sfanta Treime. 
Hristos este Fiul. Prin El noi inva^am sa cunoa§tem pe Tatal 
§i noi suntem infia^i de catre Dumnezeu, pentru ca sa-I 
strigam Lui: Tatal nostru. 

Dragostea lui Dumnezeu, dragostea Tatalui de Fiul §i 
a Fiului de Tatal nu este o simpld calitate sau o relate, ci 
este posedarea, la nivel ipostatic, a aceleia§i vie^i. 

Dragostea lui Dumnezeu este Sfantul Duh, Care 
purcede din Tatal, catre Fiul §i Se odihne§te peste El. Fiul 
exista pentru Tatal numai in Sfantul Duh, Care Se odihne§te 
peste El iar Tatal I§i manifesto dragostea Lui pentru Fiul 
prin Sfantul Duh, Care este unitatea de via^a a Tatalui §i a 
Fiului. 

Iar Sfantul Duh Insu§i, fiind iubirea dintre doua 
persoane, Care se imparta§e§te de fire cu Cei care Se iubesc, 
ca sa spunem a§a, este o existen^a personala, de Sine, in 
Tatal §i Fiul. 

Aceasta este iubirea: traind mori si murind traiesti. In 
momentul in care aceste lucruri se petrec, aceasta manifesto 
cea mai mare putere. Pentru ca acesta este locul Sfantului 
Duh in Sfanta Treime. 

Biserica, in calitatea ei de trup a lui Hristos, care 
traie§te prin via^a lui Hristos, este prin acest fapt locul unde 
Sfantul Duh viaza §i lucreaza. Mai mult, Biserica este via^a 
prin Sfantul Duh din cauza, ca este trupul lui Hristos. Pentru 
aceasta, Biserica poate fi considerate ca viata intru Duhul 
Sfdnt sau ca viata a Sfantului Duh in umanitatea noastrd. 

Esen^a acestei inva^aturi este revelata in istorie. 
Biserica este lucrarea intruparii lui Hristos, este Intruparea 
insasj. Dumnezeu i-a intru Sine firea umana §i firea umana 31 este asumata de catre dumnezeire, adica indumnezeie§te 
firea umana, ca rezultat al unirii celor doua firi in Hristos. 

Insa, in acela§i timp, lucrarea de asimilare a 
umanita^ii in trupul lui Hristos nu este incheiata numai in 
virtutea intruparii Sale §i nici numai prin invierea Sa. 

„Va este mai bine voua daca eu ma due [la Tatal]" 
(In. 16, 7). Acest lucru cerea trimiterea Sfantului Duh la 
Cincizecime, care a desavar§it Biserica. 

Sfantul Duh, sub forma limbilor de foe, a coborat 
peste lume si S-a odihnit in Apostoli. Unitatea acestora, 
unitatea celor 12, condusa de Preasfanta Fecioara reprezenta 
intreaga omenire. 

Limbile de foe raman in lume §i constituie comoara 
de daruri a Sfantului Duh, care este in Biserica. Darul 
Sfantului Duh a fost daruit in Biserica primara de catre 
Apostoli dupa ce ii boteza [pe oameni]. Astazi, acest dar, 
„pecetea darului Sfantului Duh", se acorda in Taina 
Mirungerii. 

Astfel Biserica este Trupul lui Hristos. Prin Biserica 
noi participant la via^a dumnezeiasca a Sfintei Treimi, la 
via^a in Sfantul Duh, prin care noi devenim fiii Tatalui §i 
strigam in sufletele noastre: Avva! Parinte! §i, prin care, se 
reveleaza noua Hristos, Care traie§te in noi. 

Acesta e motivul pentru care, inainte de a incerca sa 
dam o definite a Bisericii, care s-a manifestat in istorie, 
trebuie, mai degraba, sa in^elegem Biserica, ca un fel de 
via^a divina de sine statatoare §i care nu poate fi 
comparabila decat cu ea insa§i, pentru ca este voin^a lui 
Dumnezeu manifestata in lume. 

Biserica exista, este un dat real, fiind independents de 
orice origine istorica, pentru ca ea deja exista in 
Dumnezeire, in planul suprauman. Aceasta exista in noi, nu 
ca o institute sau ca o societate, ci, mai intai de toate, ca o 
certitudine duhovniceascd, ca o experienia speciald, ca o 
viafd noua. 

Inva^atura cre§tinata^ii primare este vestirea bucuriei 
§i a biruin^ei acestei noi vie^i. Via^a aceasta este indefmibila, 
dar ea poate fi descrisa §i poate fi traita. 

De aceea nu se poate da o definifie completa §i 
satisfacatoare a Bisericii. Vino §i vezi! este un cuvant, care 
marturise§te faptul, ca Biserica [se in^elege] numai prin 
experienia, prin har, prin participarea la via^a ei. 32 Acesta este motivul pentru care, mai inainte de a da o 
definifie formald a Bisericii, ea trebuie conceputa ca o 
existenfd misticd, dincolo de toate definrfiile si mult mai 
complexa, decat poate sa o cuprinda vreuna. 

Biserica, in fiin^a ei, fiind o unitate divino-umana, 
tine de Dumnezeire. Ea este de la Dumnezeu, dar exista in 
lume, in istoria umanitatii. 

Daca Biserica este vazuta numai in dezvoltarea ei 
istorica si este prin aceasta considerata numai o societate 
pdmdnteascd, originile naturii ei nu pot fi in^elese, pentru 
ca, in mod propriu, ea este o expresie a vesniciei in timp, o 
ardtare / dezvdluire a celor necreate in cele create. 

Esen^a Bisericii este via^a dumnezeiasca, revelarea 
insasi a ei in via^a celor create. Este indumnezeirea 
creaturilor prin puterea Intruparii si a Cincizecimii. 

Aceasta via^a este o realitate suprema, este eviden^a si 
certitudinea tuturor celor care participa la ea. Cu toate 
acestea ea este o via^a duhovniceascd, ascunsa in taina 
omului, in camera dinduntru a inimii sale. 

In acest sens ea este o taina si un sacrament. Insa este 
mai presus de fire, pentru ca e mai presus de aceasta lume, 
dar este in interiorul vie^ii lumii. Aceste doua atribute ale ei 
[de a fi in afara si induntrul lumii n.n.] sunt lucrurile ei 
caracteristice. 

Prin primul dintre ele noi spunem, ca Biserica este 
nevdzutd, mai presus de toate lucrurile vazute ale acestei 
lumi, decat toate obiectele, care pot fi percepute in lucrurile 
acestei lumi. 

Cineva poate spune, ca nu este din aceasta lume si, 
gandind prin prisma experienfei (Kant folosea acest 
termen), ar putea spune, ca noi nu mtalnim fenomenul, care 
corespunde Bisericii si astfel, ca ipoteza Bisericii este 
superflua pentru cosmologia experimentala, care folosea 
ipoteza existen^ei lui Dumnezeu pentru cosmologie, ca 
Laplace. §i, in defmitiv, ca ar fi corect sa vorbim despre 
faptul, ca nu exista o Biserica nevdzutd, ci numai una 
vazuta. 

Insa cea nevazuta nu este necunoscuta. Caci, chiar 
daca e mai presus de sim^uri, omul are capacitatea vederii 
duhovnicesti, prin care poate sa o vada, sa o in^eleaga, sa o 
cunoasca. Aceasta vedere este credinfa, dupa cum spun 
cuvintele Apostolului, pentru ca este „eviden^a lucrurilor 33 nevazute" [Evr. 11, 1]; este cea care ne ridica pe taramul 
ve§niciei §i ne face sa fim locuitori ai lumii cere§ti. 

Via^a Bisericii este via^a credin^ei, prin in^elegerea 
careia lucrurile acestei lumi devin transparente. §i, e de la 
sine in^eles, ca ace§ti ochi duhovnice§ti pot vedea nevazutul 
Bisericii. 

Daca Biserica este nevdzutd cu totul, desavar§it 
imperceptibila, asta inseamna ca nu e Biserica, pentru ca 
Biserica nu poate exista fara umanitate. Aceasta nu este nici 
inclusa cu totul in experien^a umana, pentru ca via^a 
Bisericii este dumnezeiasca §i inepuizabila, dar o insusire 
reala a acestei vie^i, o experien^a reala a vie^ii in Biserica 
este data oricui sa o traiasca. 

In acest sens, tot ce este in Biserica este nevdzut §i 
tainic, pentru ca depdseste limitele lumii vazute dar, 
intotdeauna, nevazutul poate deveni vdzut §i lucrurile pe 
care noi le putem vedea din cele nevazute tin de condrfia 
existen^ei Bisericii. 

Astfel Biserica exista §i este un articol de credin^a. Ea 
este cunoscuta prin credin^a, pentru ca: „Cred intra una, 
sfanta, soborniceasca §i apostoleasca Biserica". 

Biserica este in^eleasa prin credin^a, nu numai ca o 
calitate sau ca o experienid anume, dar §i cantitativ, pentru 
ca este unitatea, care ii strange pe to^i la un loc, este o via^a 
unica §i integrals, adica universale, dupa modelul unita^ii 
Celor trei persoane ale Sfintei Treimi. 

Numai ca infmita divizare a neamului omenesc este 
accesibila in^elegerii noastre, daca noi ne lepadam de o via^a 
traita egoistic §i izola^ionist. Fiii aceluia§i Adam, de§i sunt 
fringe sociale, depind de fra^ii lor §i nu pot sa in^eleaga 
unitatea esen^iala dintre ei, decat, daca aceasta unitate se 
manifesto in cadral iubirii §i prin iubire §i exista, prin 
intermediul virtu^ii, o participare a lor la aceea§i via^a 
dumnezeiasca a Bisericii. 

„Sa ne iubim unii pe al^ii, ca intr-un gand sa 
marturisim", spune Biserica in timpul Liturghiei. Aceasta 
unitate a Bisericii se reveleaza doar acelor ochi ai dragostei 
{to the eyes of love) sj nu tuturor - a§a, ca o uniune 
exterioara, dupa modelul intalnirilor, care au loc in 
societa^ile umane - , ci e una tainicd, fiind adevarata sursa a 
vie^ii. 

Umanitatea este una in Hristos iar oamenii sunt cu 
to^ii ramurile viei, membrele unui singur trap. Via^a fiecarai 34 om se lat^te la infmit in via^a altora, a comuniunii 
Sflniilor 83 §i fiecare dintre oamenii, care traiesc in Biserica, 
traiesc viat.a tuturor oamenilor in Biserica. 

Fiecare om este umanitatea, pentru ca „sunt om si 
nimic din ceea ce este omenesc nu imi e strain" 84 . El ii 
apartine nu numai ca o parte a umanitatii, care traieste pe 
pamant la un moment dat, stand inaintea lui Dumnezeu in 
rugaciune si munca, pentru ca generatia momentului ar fi 
doar o pagina din cartea vietii. 

Caci in Dumnezeu §i in Biserica Sa, nu exista o 
diferentl substantiala intre cei vii §i cei morii, pentru ca to^i 
sunt una in iubirea Tatalui. Chiar §i generatiile care inca nu 
s-au nascut, fac parte din aceasta una §i dumnezeiasca 
umanitate. 

Insa Biserica universale nu se limiteaza doar la 
umanitate, ci din ea fac parte, deopotriva, §i Ingerii. 
Existent.a lumii ingere§ti este inaccesibila vederii umane, dar 
se poate afirma aceasta numai prin experien^a 
duhovniceasca, pentru ca aceasta poate fi int.eleasa numai 
prin ochii crediniei. 

§i astfel unirea noastra in Biserica este foarte larga 
prin Fiul lui Dumnezeu, prin aceea ca El a reunit pe cele 
ceresti cu cele pdmdntesti, pentru ca a distrus peretele 
despartitor dintre lumea Ingerilor §i cea a oamenilor. 

Astfel, la intreaga umanitate §i adunare a Ingerilor s-a 
adaugat intreaga fire, intreaga create. Ea ° a fost 
incredint.ata in paza Ingerilor §i i-a fost dat omului sa o 
stapaneasca. A§a i s-a conferit omului vocatia sa. 

Dar „toata faptura impreuna suspina §i impreuna are 
dureri pana acum" [Rom. 8, 22], pentru ca trebuie sa fie 
transfigurata intr-o faptura noud, impreuna cu invierea 
noastra. 

In Biserica, omul poate deveni o fiin^a universald, 
pentru ca via^a sa in Dumnezeu il une§te pe el cu via^a 
intregii creatii prin aceste fire cosmice ale dragostei. §i 
acestea sunt granrfele Bisericii. §i aceasta Biserica, care ii 
une§te nu numai pe cei vii, ci §i pe cei morti, ierarhiile 
ingere§ti §i intreaga create, aceasta este Biserica nevdzutd, 
dar nu necunoscutd. 83 Expresia era redata, in original, in limba latina: Communio Sanctorum. 

84 Si aceasta portiune de text a fost redata in limba latina: Homo sum et nihil 
humanum a me alienum esse puto. 

85 Se refera, credem noi, la intreaga creafie. 35 Caci se poate spune, in defmitiv, ca Biserica a fost 
ve§nica §i fundamentul crea^iei, in sensul, ca a fost creata 
mai inainte de toate lucrurile §i ca lumea a fost facuta pentru 
aceasta. 

Domnul Dumnezeu a creat pe om dupa chipul Sau §i 
a dat posibilitatea penetrarii omului de catre Duhul Bisericii 
§i a Intruparii lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu poate sa 
I§i ia numai o fire, care sa corespunda Lui§i §i care sa aiba 
chipul Lui. 

Unitatea deplina a umanita^ii exista deja prezenta in 
saman^a unita^ii Bisericii, care este dupa chipul Sfintei 
Treimi. 

Astfel este foarte greu sa vorbe§ti despre un timp, 
cand Biserica nu a existat in umanitate, dar §i sa spui, cum 
arata. 

Dupa inva^atura Parin^ilor, exista deja o Biserica 
primordiala in Paradis, inainte de cadere, atunci cand 
Domnul a venit sa vorbeasca cu omul §i El Insu§i a stabilit o 
relate cu acesta. 

Dupa cadere, in primele cuvinte despre „saman^a 
femeii", Domnul a stabilit funda^ia, care trebuia terminate 
prin Biserica Vechiului Legamant, Biserica unde omul a 
inva^at comuniunea cu Dumnezeu. 

Dar §i in intunericul paganismului a existat o cautare 
naturala a sufletului uman dupa Dumnezeu, existand astfel o 
„biserica stearpa a paganilor (pagan sterile church)", dupa 
cum se aude cantandu-se in cantarile Bisericii. 

Insa Biserica atinge cu adevarat plenitudinea 
existen^ei sale numai odata cu Intruparea §i, din aceasta 
cauza, Biserica a fost fundata de catre Domnul nostru Iisus 
Hristos §i realizata la Cincizecime. 

Prin aceste evenimente a fost pusa funda^ia Bisericii 
dar desavar§irea nu s-a atins inca. Exista inca o Biserica 
luptatoare, care trebuie sa devina Biserica triumfatoare, 
unde „Dumnezeu va fi toate intra to^i". 

Astfel este imposibil de definit limitele spafiale ale 
Bisericii sau limitele ei temporale sau limitele puterii sale de 
ac^iune, pentru ca atunci Biserica nu ar mai fi nevazuta §i 
nici cu totul incomprehensibila. 

Insa, prin aceasta, nu facem Biserica [o realitate] 
nevazuta [cu totul], in sensul ca nu ar exista pe pamant sub o 
forma accesibila experien^ei sau in sensul, ca este cu totul 
transcendents §i ca in definitiv nu ar exista deloc. 36 Ci, cu toate ca nu cuprindem integralitatea ei, Biserica 
este vazuta pe pamant, §i prin experierea accesibilita^ii ei, ea 
este limitata in timp §i spa^iu. 

Via^a nevazuta a Bisericii, via^a credin^ei, este 
conexata indisolubil cu formele concrete ale vie^ii 
pamante§ti. 

Existen^a nevazuta este [prezenta] in cea vazuta, o 
include pe aceasta §i ambele formeaza un simbol. Cuvantul 
simbol denota un lucru care apar^ine acestei lumi, care tine 
de aceasta, dar care confine o existen^a de dinainte de to^i 
vecii. Aceasta este unitatea transcenden^ei §i a imanen^ei, 
puntea dintre cer §i pamant, unitatea dintre Dumnezeu §i 
om, dintre Dumnezeu §i creatura. 

In acest sens viata Bisericii este simbolica, este o 
viata tainica, ascunsa sub semne vazute. Contrastul dintre 
Biserica nevazuta si societatea omeneasca vazuta este un 
contrast, care apare din cauza interiorului Bisericii, dar este 
strain ei, pentru ca aceasta contradictie distruge, de fapt, 
simbolul. 

Acesta invalideaza Biserica insasi, ca o unire a vietii 
dumnezeiesti cu viata creaturilor, transcendand Biserica in 

5 5 1 

taramul numenalului si pierzand astfel valoarea sa 
fenomenala. 

Dar, daca Biserica, ca via^a, este con^inuta in Biserica 
pamanteasca, atunci aceasta Biserica pamanteasca, ca toate 
realita^ile de aici, este limitata in timp §i in spa^iu. 

Nefiind numai o societate, nicio realitate 
comprehensibila, niciuna conceputa ca fiind limitata, ea 
exista exact ca o societate, care are propriile ei caracteristici, 
legi §i limite. 

Ea este pentru noi §i in noi, in existen^a noastra 
temporala. Biserica are o istorie, ca orice lucru care exista 
pe lume §i traie§te in istorie. 

Astfel existen^a ve§nica, nemi§cata, dumnezeiasca a 
Bisericii, apare in via^a acestui veac ca o manifestare 
istorica §i are un inceput istorie. 

Biserica a fost fundata / intemeiata de catre Domnul 
nostra Iisus Hristos §i a fost statornicita pe marturisirea de 
crednrfa a lui Petra, care a vorbit in numele tuturor 
Apostolilor, aceasta fiind piatra cea din capul unghiului a 
Bisericii Sale. 

Dupa invierea Sa din mor^i, El a trimis pe Apostoli ca 
sa predice Biserica Sa, pe cea care a venit din cer, prin 37 Duhul Sfant, la Apostoli, ca Biserica a Noului Legamant 
care a luat existen^a §i, prin gura lui Petru, mai intai, s-a 
facut primul apel apostolic de a intra in Biserica: 

„Pocai^i-va §i sa se boteze fiecare intra numele lui 
Iisus Hristos. ...§i ve^i primi daral Duhului Sfant [F. Ap. 2, 
38]. „§i in acea zi s-au adaugat ca la trei mii de persoane 
Bisericii" [F. Ap. 2, 41]. 

Astfel a luat fiin^a Biserica Noului Legamant. Capitolul al 2-lea: Biserica ca Tradifie (9-14) 86 
Sfdnta Scripturd si Sfdnta Tradifie 

Nu toata firea umana apar^ine insa Bisericii §i nici nu 
apar^in Bisericii to^i cre§tinii, ci numai cei ortodoc§i. Aceste 
doua lucrari ridica problema cautarii ra^iunii credin^ei 
religioase. 

Ambele probleme au fost tratate in mod exhaustiv de 
catre teologi. Atunci, cum poate sa existe trapul Bisericii, 
Biserica Sa, daca Hristos a luat intreaga umanitate §i ea este 
cuprinsa in exterior numai de o parte a umanita^ii, care este 
in Biserica? 

§i cum se face aceasta de catre acea parte a 
umanita^ii, despre care se pune ca a iubit pe Hristos prin 
Botez, §i numai acea parte are adevarata via^a a Bisericii §i 
este aleasa dintre cei alesil 

Domnul nu ne-a dat sa in^elegem prima problema §i 
pe a doua o in^elegem doar partial, dar despre ea vom vorbi 
mai tarziu. Mantuirea umanita^ii, prin intrarea ei in Hristos, 
nu este un proces mecanic, independent de voinja omului, ci 
presupune acceptarea voluntard sau respingerea lui Hristos 
[Mc. 16, 6]. 

Dar prin credin^a se intra in Biserica §i in lipsa 
credin^ei o parase§ti. Biserica, ca o societate pamanteasca, 
este mai intai de toate o unitate a credin^ei, a adevdrului 
credin^ei predicat in lume de catre Apostoli, dupa ce a 
coborat peste ei Sfantul Duh. 

Astfel, aceasta credkrfa poate fi exprimata in cuvinte, 
poate fi marturisita, predicate §i Biserica apare ca o societate Aici avem o traducere partiala a celui de al doilea capitol al cartii parintelui 
Bulgakov. 38 unita prin unitate religioasa, prin con§tiin^a dogmatica, ca 
una care are §i marturise§te credin^a adevarata. 

Acest concept de credinfa adevarata, ortodoxd, nu 
poate fi conceput ca o norma abstractd. Dimpotriva, 
adevarata credin^a define§te con^inutul inva^aturii 
dogmatice, pe care Biserica il marturise§te, cerand 
membrilor ei aceea§i marturisire. 

Astfel o departare de adevarul credin^ei inseamna o 
separare de Biserica, adica o erezie sau o schismd. 

Intruparea S-a petrecut in lume §i nu in afara ei. A 
fost pe deplin un eveniment istoric, fara ca sa se distruga 
cumva istoria umana, §i prin care s-a dat un in^eles pozitiv §i 
ve§nic, devenind [un eveniment] central. 

In ciuda acestei firi divine §i eterne - sau, mai precis, 
din cauza ei - Biserica a avut o istorie in limitele istoriei 
umane §i in conexiune cu ea. Cre§tinismul este mai mare 
decat istoria, dar nu este in afara ei §i are propria lui istorie. 
In aceasta istorie, Biserica a luat forme dogmatice, a produs 
normele credin^ei adevarate, adica marturisiri ale dreptei 
credin^e. 

Fiecare membru al Bisericii accepta inva^atura 
Bisericii, exprimata §i fixata de-a lungului timpului istoric. 
Via^a Bisericii, care este tainicd §i ascunsd, nu este prin 
aceasta ilogica §i non-dogmaticd ci, dimpotriva, este 
cuvant, inva^atura §i mesaj. Domnul, Care este Calea, 
Adevarul si Via^a a predicat Evanghelia Impara^iei reveland 
in^elesul Scripturilor, care anun^au dogmele referitoare la 
Sine, la Tatal §i la Duhul. 

Biserica Sa se preocupa cu acelea§i lucruri. Pentru ca 
credin^a vinde din auzite §i cele auzite din cuvantul lui 
Dumnezeu [Rom. 10, 17]. Cunoa§terea vinde din predicarea 
adevarului credin^ei. Adevarata via^a trebuie sa fie in mod 
necesar unita cu dreapta credinja. Una se trage din cealalta. 

Plinatatea adevarului credin^ei, dreapta inva^atura este 
mult mai vasta decat in con§tiin^a unui singur membru izolat 
al Bisericii. Aceasta este pazita de intreaga Biserica §i 
transmisa din generate in generate ca Tradifie a Bisericii. 
Tradi^ia este memoria vie a Bisericii, pastrand adevarata 
inva^atura care s-a manifestat in istorie. 

Ea nu este un muzeu arheologic, niciun catalog 
§tiin}ific §i, cu atat mai mult, nu este un tezaur mort. Ci 
Tradi^ia este o putere de via^a, care se afla inauntrul unui 
organism viu. 39 In acest fluviu de viatl, care vine din trecut in multe 
feluri, tot trecutul este continut astfel in prezent §i este 
prezent. 

Unitatea §i continuitatea Traditiei tine de faptul ca 
Biserica este intotdeauna identica cu sine. Biserica este o 
viatl unica, condusa prin timp de catre Sfantul Duh, ale 
carei forme istorice se schimba dar, in Duhul ei, ea ramane 
neschimbata. 

Aceasta credintl in Tradrfia Bisericii, ca sursa 
fundamental^ a invat.aturii Bisericii, se na§te din credint.a in 
unitatea §i identitatea de sine a Bisericii. Perioada primara a 
cre§tinatatii este, spre deosebire de cea prezenta, una in care 
se admitea, ca Biserica este una §i aceeasi. Prin unitatea 
vie^ii, Biserica tinea impreuna comunitatile lui Pavel, dupa 
cum se tine §i in Bisericile locale din vremea noastra. 

In oricare veac, acesta este adevarul, Traditia nu a fost 
cunoscuta §i int.eleasa in acelasj fel de catre toti membrii 
Bisericii §i poate fi spus, ca in mod practic, Traditia este 
inepuizabila, pentru ca este viat.a adevarata a Bisericii. Cu 
toate ca e vie §i activa, totu§i ea 87 ramane necunoscuta. 

Caci lucrul fundamental al Traditiei este acesta: 
fiecare membru al Bisericii, prin viat.a §i cunoa§terea sa (fie 
ca ne referim la teologia stiiniifwa ori la inielepciunea 
practica), poate sa caute sa in^eleaga totala unitate a 
Traditiei §i sa se cerceteze pe sine, daca este in acord cu ea. 
El se cuvine sa poarte in sine Traditia vie. El se cuvine sa fie 
o za unita inseparabil de intregul lant. al istoriei. 

Tradrfia insa are multe aspecte. Ea poate fi scrisa, 
orala, monumentala. Dar exista o sursa a Traditiei care 
ocupa un loc aparte, in mod desavar§it recunoscut §i aceasta 
e Sfanta Scriptura. Cine are prioritate Scriptura sau 
Tradiiial 

De la inceput, Biserica Reformata apuseana a incercat 
sa opuna Scriptura Traditiei. Insa in mod real nu exista nicio 
opozrfie intre ele. Ideea unui astfel de antagonism a fost 
produsa artificial, datorita unor dorin^e opuse, pentru ca fie 
s-a minimalizat valoarea Scripturii in defavoarea Traditiei, 
fie s-a produs fenomenul invers. 

Scriptura §i Traditia apartin aceleia§i singure vieti a 
Bisericii, mi§cata de acela§i Sfant Duh, Care lucreaza in 
Biserica, revelandu-Se astfel in Traditie §i insufland scrierile 87 Sfanta Traditie. 40 sfinte. Datorita acestei legaturi noi notam faptul, ca ultimele 
studii biblice fac sa creasca important elementului colectiv 
§i traditional. 

Analizele la car^ile Vechiului §i Noului Testament ne 
apropie de acelea§i surse primare din care aceste car^i au 
luat na§tere. Sfanta Scriptura a fost un mod scris al Tradrfiei 
§i locul [unde s-au adunat] acele scrieri individuale, scrise 
sub porunca Sfantului Duh. 

Sfmtele car^i, ca spre exemplu epistolele Apostolilor, 
sunt ele altceva decat cronici ale vie^ii diferitelor Biserici, 
care au pastrat Tradi^ia? Scriptura §i Tradi^ia trebuie sa fie 
in^elese nu ca opunandu-se una alteia, ci ca fiind unite. 

Sfanta Scriptura este astfel o parte a Tradi^iei 
Bisericii. §i aceasta, pentru ca Tradi^ia este aceea care 
afirma valoarea Sfmtelor Car^i in Biserica. 

Canonul Sfmtelor Car^i, care afirma ca ele au caracter 
insuflat, este stabilit de catre Tradi^ie. Natura inspira^iei 
Scripturii este garantata de Biserica. §i aceasta se face prin 
Tradrfie. Nimeni nu poate decide lucruri referitoare la 
inspira^ia dumnezeiasca a Scripturilor §i a prezen^ei 
Sfantului Duh in Biblie. 

Aceasta se face numai de catre Duhul lui Dumnezeu, 
Care viaza in Biserica, pentru ca „nimeni nu cunoa§te cele 
dumnezeie§ti in afara de Duhul lui Dumnezeu". 

Astfel, acest lucru nu poate fi o chestiune de alegere 
personala, ci depinde numai de judecata Bisericii. Istoria ne 
spune, ca intre multe car^i scrise, Biserica a ales un numar 
mic de car^i ca fiind inspirate de catre Dumnezeu. Dintre 
multele Evanghelii s-au ales Evangheliile canonice. 

Dupa multe ezitari, Biserica a inclus unele car^i in 
canonul car^ilor veridice (cum a fost cazul Cdntdrii 
Cdntdrilor §i a Apocalipsei) §i a respins pe altele, care au 
facut, pentru o anumita vreme parte din ele (ca Epistola lui 
Clement, Pdstorul lui Herma). 

Ea a facut o diferen^iere intre cdrfile canonice §i cele 
necanonice {deuterocanonice,pseudo-epigrafe §i apocrife). 

De aceea e drept sa spunem, ca Cuvantul lui 
Dumnezeu are o marturie interioara in sine, o putere 
intrinseca, un fel de evident imanenta a caracterului sau 
inspirat §i el nu poate fi Cuvantul lui Dumnezeu adresat 
oamenilor, daca nu patrunde in con§tiin^a umana ca rana 
unei sage^i. 41 §i nu este exagerat §i nici gre§it sa gandim, ca omul 
poate, prin alegerea sa §i dupa gustul sau propriu, sa 
stabileasca adevarul lucrurilor scrise, care au fost inspirate. 
Aceste car^i el le poate in^elege pe masura capacita^ii sale 
personale si in modul caracteristic al gandirii din timpul 
sau. 

Biserica ne-a dat Biblia prin Tradifie §i reformatorii 
in§i§i au primit Biblia din Biserica §i prin Biserica, adica 
prin Tradi^ie. Caci nu este la latitudinea fiecaruia dintre noi 
sa stabileasca o noua canonicitate a Scripturii. Ci fiecare 
dintre noi trebuie sa o primeasca pe aceasta din mainile 
Bisericii, care vorbe§te prin Tradi^ie. 

Altfel Scriptura inceteaza sa fie Cuvantul lui 
Dumnezeu §i devine o carte, o carte literara oarecare, ce 
poate fi subiectul unor investiga^ii psihologice §i istorice. 

Dar Cuvantul lui Dumnezeu, cand este studiat ca un 
document istoric, nu poate deveni niciodata numai un 
document, care sa aiba doar o forma exterioara, caci, de§i 
poarta caracterul epocii istorice [in care a fost scris], 
niciodata nu inchide cuvantul vie^ii ve§nice. Din aceasta 
cauza Scriptura este un simbol pentru ca e locul de intalnire 
dintre divin §i uman. 

Noi nu vom citi Cuvantul lui Dumnezeu decat cu 
crednrfa §i evlavie, in Duhul Bisericii. Nu a fost §i nu poate 
fi vreo ruptura intre Scriptura § i Tradifie. 

Niciodata Cuvantul lui Dumnezeu nu poate fi in^eles 
deplin, ca fiind inspirat, de catre cei care il citesc, pentru ca 
niciun om singular, nu poate avea un organ pentru o astfel 
de in^elegere. 

Caci un madular [al Bisericii] poate citi numai, cand 
el se gase§te pe sine in unire cu intreaga Biserica. Ideea ca 
cineva poate sa discearna Cuvantul lui Dumnezeu de la sine 
este o gandire riscanta §i periculoasa iar ideea ca el poate 
deveni partenerul de discu^ie al lui Dumnezeu este o iluzie. 
Acest dar dumnezeiesc este dat numai prin Biserica. 

Acest dar este primit imediat, in deplinatatea ei, 
numai in unire cu Biserica, in loca§ul unde se cite§te 
Cuvantul lui Dumnezeu §i el e precedat §i urmat de o 
rugaciune speciala. Aici noi cerem lui Dumnezeu sa ne ajute 
sa auzim Cuvantul Lui §i sa ne deschida inimile prin Duhul 
Sau. 

Cuvantul dumnezeiesc este adevarat §i intra foarte 
bine sub in^elegerea noastra individuals, devenind un bun 42 individual, multumita eficacita^ii inerente a Cuvantului lui 
Dumnezeu §i a eviden^ei sale interioare. Protestan^ii au 
dreptate cand afirma acest lucru. 

Insa nu exista ceva individual, o directa perceptie 
individual^ a Bibliei in Biserica, transformata astfel intr-un 
fetis. sacru, dupa cum spune Apostolul cand zice: „Litera 
ucide, iar Duhul face viu". E adevarat, exista o descoperire 
personala a Cuvantului lui Dumnezeu, o in^elegere la nivel 
de individ. 

Aceasta in^elegere poate fi imediata sau poate sa nu 
fie. Aceasta nu este imediata, cand cineva percepe adevarul 
Cuvantului lui Dumnezeu, nu direct din Biblie, ci prin 
slujbele dumnezeie§ti, prin icoane, prin predica etc. 

In acest caz receptarea personala este posibila numai 
daca cineva este in unire duhovniceasca cu Biserica, daca 
cineva se simte apropiat de Biserica, daca participa la 
intreaga ei via^a §i niciodata nu poate sa o recepteze ca 
individ singular. 

Protestantismul de altfel accepta canonul Car^ilor 
Sfinte, ca o norma dupa care trebuie sa ne ghidam. 
Reformatorii au dorit sa aiba Biblia lor separata de Biserica. 

Dar Biblia nu poate fi separata de Biserica, pentru ca, 
separata de Biserica, aceasta devine o simpla colecfie de 
cdrfi, ni§te documente umane, ni§te scrieri. 

Astfel Biserica ne-a dat Biblia ca Cuvant al lui 
Dumnezeu, prin canonul Car^ilor Sfinte §i Tradi^ia 
bisericeasca da marturie despre ele. 

Numai transcendent poate da marturie despre 
transcendent. Biserica, care e parta§a la via^a 
dumnezeiasca, vorbe§te despre cele dumnezeie§ti §i, in mod 
special, despre caracterul dumnezeiesc al Cuvantului lui 
Dumnezeu. 43 4. Archpriest George Florovsky, The 
Catholicity of the Church** Unirea ipostatica si Bis erica Hristos a invins lumea. Aceasta victorie consta in 
faptul, ca El a creat in Sine propria-§i Biserica. In mijlocul 
vanitatii §i saraciei, slab §i suferind din cauza istoriei 
oamenilor, El pune fundamental „noii fapturi". Biserica e 
Hristos lucrand in lume. Ea este imaginea §i locuint.a din 
care, El e Prezent.a ce binecuvinteaza in lume. 

Si, in ziua Cincizecimii, Sfantul Duh vine in Biserica, 
care era reprezentata prin cei 12 Apostoli §i aceia care au 
fost cu ei. El a intrat in lume in ordine (in lini§te, mai bine- 
zis. Fara sa fie cunoscut de ceilalti, de cei multi) §i a locuit 
cu ei, §i acte mult mai mari a facut El, ce nu au fost facute 
niciodata inainte: „pentru ca Duhul nu fusese inca dat, din 
cauza, ca Iisus nu fusese inca preaslavit (In. 7, 39)". 

Sfantul Duh coboara odata §i pentru totdeauna. 
Aceasta este o taina cutremuratoare §i prea adanca. El viaza 
§i locuie§te neincetat in Biserica. 

In Biserica noi primim infierea prin Duhul (Rom. 8, 
15). Din cauza apropiatei atingeri §i primind pe Sfantul Duh 
noi devenim dumnezei vesnici. In Biserica, mantuirea 
noastra este deplina, pentru ca sfm^irea §i transfigurarea, 
indumnezeirea neamului omenesc este desavar§ita. 

In afara Bisericii nu este mantuire 89 . Toate puterea 
categoriala §i stabilitatea acestui aforism consta in aceasta 
tautologie . In afara Bisericii nu este mantuire, fiindca 
mantuirea este in Biserica. Revelarea / descoperirea 
drumului este pentru mantuire, pentru oricine crede in 
numele lui Hristos. Aceasta descoperire este menita a fi 
gasita numai in Biserica. 

In Biserica, care este Trupul lui Hristos, in acest 
organism divino-uman {theanthropic organism), taina Cf. http://www.fatheralexander.org/booklets/english/catholicity_church_florovsky.ht Textul este redat in latina si apoi in engleza. In latina: Extra Ecclesiam nulla 
salus. 
90 Pleonasm. 44 Intruparii, taina celor „doua naturi", indisolubil unite, este 
continuu desavar§ita. 

In Intruparea Cuvantului este plinatatea Revela^iei; o 
revelare nu numai a lui Dumnezeu, ci §i a omului. 

„Pentru ca Fiul lui Dumnezeu a devenit Fiul omului", 
scria Sfantul Irineu, „a murit acest Om, pentru a fi posibil sa 

Q 1 A 

devenim, fii ai lui Dumnezeu" . In Hristos, Care este 
Dumnezeu-omul, daca este in^eleasa existen^a umana, ea nu 
este numai revelata, dar §i desdvdr§itd. In Hristos, natura 
umana e perfecta, ea este reinnoita, refacuta, creata din nou 
(re-creata). 

Via^a omului atinge aceasta ^inta §i, pe viitor, via^a 
omului este, conform cuvantului Apostolului, „ascunsa cu 
Hristos in Dumnezeu" (Col. 3, 3). In acest sens Hristos este 
„ultimul Adam" (I Cor. 15, 45), adevaratul om. 

In El este masura §i capatul vie^ii umane. El spore§te, 
„caci primele fructe ale Lui sunt neadormirea" (I Cor. 15, 
20-22). El Se urea la cer §i sta de-a dreapta lui Dumnezeu. 
Slava Sa este slava tuturor oamenilor. Hristos a intrat mai 
intai in slava ve§nica. El a intrat §i ca om §i cheama intreaga 
umanitate sa locuiasca cu El §i in El. 

„Domnul, bogat fiind in mila, pentru marea Sa iubire 
cu care El ne-a iubit, inca pe cand noi eram mor^i din cauza 
pacatelor noastre, indata vii ne-a facut impreuna cu 
Hristos... §i inviind noi cu El, ne-am facut §ezatori cu El in 
loca§urile cerebri, in Hristos Iisus"(Efes. 2, 4-6). 

Inauntru sta taina Bisericii, care este Trupul lui 
Hristos. Biserica este plinatatea (to iTA,ripa)|j,a) 92 ; aceasta 
este plenitudinea, completitudinea (Efes. 1, 23). 

In acest sens, Sfantul loan Gura de Aur explica 
cuvintele Apostolului: 

„Biserica este plenitudinea lui Hristos, in felul in care 
Capul completeaza Trupul §i Trupul este completat prin / de 
catre Cap. Astfel noi in^elegem, cand Apostolii vad in 
aceasta pe Hristos, Care e Capul de care are nevoie to^i 
credincio§ii Sai. 

Deoarece, daca mul^i dintre noi nu sunt mana, picior, 
oricare alt membru, nu vrem sa fie complet Trupul Sau. A§a 
ca Trupul Sau este format din toate madularele. Adversus Haeresis 3, 10, 2. 
92 Pliroma, desavar^irea. 45 Aceasta inseamna, „pentru ca, Capul va fi complet, 
numai cand Trupul este desavarsit", adica atunci cand noi 
toti vom fi ferm uniti §i intariti" . 

Episcopul Teofan 94 repeta explicatia lui Hrisostom: 
„Biserica este plinatatea lui Hristos, in acela§i fel in care 
arborele este deplin in samanja. Toate acestea sunt continute 
in samantl in mod concentrat, pentru a primi aceasta totala 
dezvoltare in copac.El Insu§i este desavarsit §i cu totul 
perfect, dar nu avem inca scos in El, omenitatea Lui insa§i, 
in final, completa. Aceasta este numai graduala / treptata, 
caci umanitatea intra in comuniune cu El §i a§a da noii 
plenitudini in El viaja, care prin aceasta atinge aceasta 
intreaga plenitudine" 95 . 

Biserica este completitudinea insa§i. Ea este 
continuatoarea §i plinatatea unirii divino-umane. Biserica 
este transfiguratoarea §i regeneratoarea umanitatii. Aceasta 
regenerare §i transfigurare trebuie int.eleasa prin aceea, ca in 
Biserica umanitatea vine la unitate, „in Trupul unul" (Efes. 
2, 16). 

Via^a Bisericii este unitate §i comuniune. Trupul este 
„unirea tuturor" si cre§tere (Col. 2, 19) in unitatea Duhului, 
in unitatea dragostei. Taramul Bisericii este unitatea. §i, 
bineint.eles, aceasta unitate nu este una exterioara, ci este o 
unitate interioara, intima, organica. Aceasta este unitatea 
trupului viu, unitate organica. Biserica este o unitate nu 
numai in sensul acesta, ca este una §i unica, ci ea este o 
unitate pentru tofi, fiindca aceasta existentl consta in 
reunirea celor separati §i a divizarii umane. 

Aceasta este unitatea care este sobornicitatea ori 
catolicitatea Bisericii. 

In Biserica umanitatea pa§e§te oricand in alt plan, 
incepand un nou mod de a fi. O noua viatl devine posibila, 
una adevarata, o intreaga §i completa viaja, o via^a 
catolica 96 , „in unitatea Duhului, in legatura pacii (Efes. 4, 
3)". 

O noua existentl incepe, cu noi principii de viaja. „La 
fel Tu, Parinte, e§ti in Mine §i Eu in Tine, a§a deci §i ace§tia In Comentariu de la Efeseni, Omilia 3, 2, cf. Migne, PG. 42, col. 26. 

94 Credem ca e vorba de Sfantul Teofan Zavoratul. 

95 Explicatii la Epistola cdtre Efeseni, manuscrisul 1893, 2, p. 93-94. Pentru acest 
punct a se vedea si Rev. J. Armitage Robinson, Epistola Sfantului Pavel cdtre 
Efeseni, p. 44-45; 403, mica ed., p. 57-60. 

96 Soborniceasca. 46 sa fie in Noi. . . aceasta ca ei sa fie una, cum Noi suntem una 
(In. 17,21-22)". 

Aceasta este taina unificarii finale, in chipul unita^ii 
Sfintei Treimi. Ea este realizata in via^a si se afla in 
Biserica, care este taina sobornicita^ii, taina catolicita^ii. Calitatea interioara a sobornicitaiii Catolicitatea / sobornicitatea Bisericii nu este 
conceputa cantitativ ori geografic. Aceasta nu este cu totul 
dependents de intinderea spa^iala a credinciosilor. 

Universalitatea Bisericii este consecvent manifestata, 
dar nu e cauza existen^ei acestei catolicita^i. Largimea 
extinderii sau universalitatea Bisericii este numai un semn 
exterior, unul care nu este absolut necesar. Biserica a fost 
catolica / soborniceasca, inca de cand comunita^ile crestine 
au fost doar insule rare, singuratice, intr-o mare de 
necredin^a si paganism. 

§i Biserica va ramane catolica / soborniceasca, pana 
la sfarsitul timpului, cand taina „ce va veni" va fi revelata, 
cand Biserica, odata mai mult, va ramane o „turma mica". 

„Cand Fiul Omului va veni, va gasi El credin^a pe 
pamant(Lc. 18,8)?". 

Mitropolitul Filaret are o expresie foarte adecvata 
pentru aceasta chestiune: „ Daca un oras sau o ^ara alege un 
drum fals vizavi de Biserica universale, ea va ramane totusi 
o integralitate , un trup inseparabil" . Sfantul Filaret 
foloseste aici cuvantul „universal" in sensul de catolicitate / 
sobornicitate. 

Concep^ia catolicita^ii / sobornicitaiii nu poate fi un 
etalon, daca aceasta e luata ca expansiune mondiala. 
Universalitatea nu este exprimata exact de aceasta. 
KaOoAiKT] de la KccO oXov si insemna, in primul rand, to^i 
aceia care sunt in totalitate interiori si in intregime in via^a 
Bisericii. 

Noi vorbim aici de totalitate I integralitate interioara, 
nu numai de comuniune si, in niciun caz, de o simpla 
comuniune empirica. 97 O unitate. *** Sfaturile §i marturisirile Sfantului Filaret, Mitropolitul Moscovei, cu privire 
la Biserica Ortodoxa din Rasarit, Sankt Petersburg, 1886, p. 53. 47 KaO oXov nu este tot una cu Kara irautoc;. Aceasta nu 
face parte din fenomenalitate §i empirism, ci dintr-un plan 
numenal §i ontologic. Acesta exprima, in primul rand, 
esenfa §i nu manifestdrile exterioare. 

Noi §tim aceasta inca de dinainte de cretinism, care a 
folosit acest cuvant; incepand cu Socrate. Daca catolicitate 
inseamna totalitatea oamenilor, aceasta e cert nu e o 
universalitate empirica, ci doar una ideala. Ce s-a avut in 
vedere este o comuniune in idei, nu in fapt. 

Primii cre§tini cand foloseau cuvintele „Biserica 
Catolica" ( ' EKK^noia Ka0o^iKf|), nu aveau in minte o 
intindere universalistd a Bisericii. Acest cuvant, mai 
degraba, face proeminenta Biserica Ortodoxa, ca adevarata 
„Biserica Mare", in contrast cu spiritul separatismului sectar 
§i al particularismului fragmentarita^ii. Aceasta a fost ideea 
integratoare §i pura a acestei expresii. 

Aceasta expresie a fost mai degraba for^ata, ca sa aiba 
un sens statal, in binecunoscutele cuvinte ale Sfantului 
Ignatie al Antiohiei : „Acolo unde este episcopul, acolo va fi 
sj intregul / turma; caci acolo unde este Iisus Hristos, acolo 
este §i Biserica catolica" 99 . 

Aceste cuvinte exprima aceea§i idee, care a fost 
fagaduita [de catre Mantuitorul Iisus Hristos]: „Unde doi 
sau trei se Strang impreuna intru numele Meu, acolo am sa 
fiu §i Eu in mijlocul lor" (Mt. 18, 20). Aceasta e taina 
strdngerii impreuna (nuaTripiov tt|c; 5i)va£eoc;), ce se 
exprima prin aceasta „catolicitate". 

Mai tarziu, Sfantul Chiril al Ierusalimului explica 
cuvantul „catolicitate", care este folosit in Crez, in maniera 
tradi^ionala a Bisericii sale. Cuvantul „Biserica" inseamna 
„unirea tuturora intr-o singura comuniune ; de aceea se 
nume§te §i o „adunare" (EKKleoia). 

Biserica este numita catolica, fiindca aceasta e 
raspandita in tot pamantul §i e formata din persoanele 
intregii lumi credincioase §i, fiindca in Biserica dogmele 
sunt inva^ate „deplin, fara nici o omisiune, sobornicesc §i 
complet" (Ka0oA,LKcoc; Km dvelleLiTcoc;) §i, pentru ca, „in 
Biserica orice gand pacatos e cura^it §i vindecat din nou" 10 °. 

Aici iara§i e in^eleasa catolicitatea ca o catolicitate 
interioard. Numai in Occident, in timpul luptei impotriva Catre Smirneni 8, 2 

100 Cateheze 18, 23, cf. Migne PG. 33, col. 1044. 48 donatismului a fost folosit cuvantul „catolica", cu sensul de 
universalitate, in opozitie cu provincialismul geografic al 
donati§tilor 101 . 

„Raspundem ca numele catolicitate inseamna o 
calificare a Marii Biserici, in opozitie cu ace§ti eretici. 
Numele e probabil o create populara §i apare in Orient in 
secolul al doilea. 

Traducatorii secolului al IV-lea, care ii cauta o 
semnificatie etimologica §i savanta, gasesc cam lipsita de 
fortl expresia perfecfiunii integrale a credin^ei Bisericii sau 
cred ca Biserica nu face rabat de personalitate, de rang, de 
cultura, fie - in sfar§it - §i, mai ales, de credin^a, ca 
Biserica este raspandita in toata lumea, de la un capat la 
altul. Fericitul Augustin nu va cunoa§te decat acest din urma 

55 102 

sens 

Istoria cre§tina §i pre-cre§tina folose§te termenii 
EKKXrioia /cadoAi/crj §i kccOoXikoc;, de obicei, cu variate 
in^elesuri dar in mod atent in invat.aturile sale. Mai ales 
acolo, unde n-a fost investigat un subiect in mod special . 

Mai tarziu, in Rasarit, cuvantul „catolic" a fost int.eles 
ca un sinonim al lui „ecumenic". Dar aceasta singura limita 
a concep^iei o face mai pu^in vie, deoarece aceasta atrage 
atentia asupra formei exterioare §i nu spre continutul intern. 

A§adar, Biserica nu este catolica in ceea ce prive§te 
extensia teritoriala sau aceasta nu in primul rand sau nu 
numai din cauza aceasta. 

Biserica este catolica, nu numai fiindca este o 
institute care ii imbrati§eaza pe to^i, nici numai din cauza 
unita^ii tuturor membrilor ei ori ca totalitate a Bisericilor 
locale. Ci, fiindca aceasta este catolica din cauza tuturora, e 
aceasta in cea mai mica parte a ei, in fiecare act §i 
eveniment din viat.a ei. 

Fiint.a Bisericii este catolica. Toate madularele 
Trupului Bisericii sunt catolice. Biserica este catolica, 
fiindca e singurul Trup al lui Hristos. In comuniune cu 
Hristos, una in unire cu Sfantul Duh, caci aceasta este cea 
mai inalta unitate a credin^ei §i plinatate. 101 Cf. Pierre Batiffol, Catolicismul Sfdntului Augustin, Paris, 1920, p. 212. 

102 Cf. Bishop Lightfoot, Sfantul Ignatie, vol. 2, Londra, 1889, p. 319. 

103 In Rusia, referinje mai multe si foarte valabile se pot gasi, desi nu exhaustiv ori 
ireprosabil, in articolele fostului Profesor M. D. Muretov si in suplimentul carjii sale 
Vechile rugdciuni evreiesti atribuite Sfdntului Petru, Serghiev Posad, 1905. Vezi si 
Episcop Lightfoot, Sfantul Ignatie, vol. 2, Londra, 1889, p. 310. 49 Masura / etalonul unita^ii catolice este aceasta: 
„multimea celor ce au crezut era o inima §i un suflet (F. Ap. 
4, 32)". 

Unde nu este aceasta situate, via^a Bisericii este 
limitativa §i restrictive. Persoanele sunt armonii ontologice 
§i trebuie sa fie desavar§ite in unitatea Trupului lui Hristos 
§i numai astfel ele inceteaza a fi exclusiviste §i 
impenetrabile. Raceala separa^iei intre „al meu" §i „al tau" 
dispare. 

Cre§terea / sporirea Bisericii consta in desavar§irea 
aceasta a unita^ii, in aceasta catolicitate interioara, in 
„unitatea desavar§ita". „Aceasta ca ei sa fie desavar^i^i intru 
unime (In. 17, 23)". Transfigurarea persoanei Catolicitatea Bisericii are doua direc^ii. In mod 
obiectiv, catolicitatea Bisericii inseamna unitate in Duhul: 
„In Duhul am fost cu to^ii boteza^i, in Trupul unul (I Cor. 
12, 13)". 

§i Duhul Slant, Care este un Duh al dragostei §i al 
pacii, nu este numai o unitate a in§ilor izola^i, ci §i venire in 
oricare suflet in parte, ca izvor al pacii interioare §i al 
unita^ii. 

In mod subiectiv, catolicitatea Bisericii inseamna, ca 
Biserica este o reala unire a vie^ii, o fra^ietate or comuniune, 
o unire a dragostei, „o via^a in comun". 

Imaginea Trupului este porunca iubirii. „Sfantul Pavel 
cere anume dragostea noastra, o dragoste care sa faca din 
noi una cu ceilarfi, incat sa nu mai fim separa^i unii de 
ceilal^i...Sfantul Pavel cere ca aceasta unire a noastra sa fie 
a§adar desavarsita, ca ace§ti membrii sa fie una, un singur 
Trup" 104 . 

Noutatea poruncii dragostei din cretinism, consta in 
acele fapte ale dragostei noastre pentru aproapele, ca pentru 
noi inline. Aceasta este mai mult decat putem la acest nivel 
cu noi inline, identificandu-ne cu noi inline. Aceasta 
inseamna sa ne vedem propriul sine in altul, intr-o fiin^a 
iubita, nu in propriul nostru sine. . . 104 Sfantul loan Gura de Aur, Omiliile la Ep. catre Efeseni 11,1, cf. Migne, PG. 42, 
col. 79. 50 Acolo minciunile limiteaza dragostea; iubita este un 
„alter-ego", un „eu", care este scump noua, ca sinea noastra. 
In dragoste noi suntem uni^i intru unul. „Valoarea dragostei 
este aceea, ca iubitul §i iubita nu sunt numai doi, ci §i un 
trup" 105 . 

Mai mult, in adevarata dragoste cre§tina, se vede in 
fiecare din confra^ii no§tri, „Hristos Insu§i". 

Dragostea cere incredin^are de sine, autocontrol. 
Dragostea este posibila numai intr-o cre§tere duhovniceasca 
§i prin transfigurarea sufletului. Porunca de a fi catolic este 
pentru a arata ca e§ti numai crestin. 

Masura barba^iei duhovnice§ti a cre§tinului este 
masura catolicita^ii sale. Biserica este catolica in fiecare 
dintre ace§ti membri, fiindca un catolic deplin nu poate fi 
cladit sau format altfel, decat pe baza catolicita^ii acestor 
membrii. 

Nu e nevoie de mul^ime, caci fiecare membru care 
este izolat §i impenetrabil, poate deveni un membru al 
fra^iei. Comuniunea poate deveni posibila numai cand 
iubirea fra^easca mutuala va fi in to^i confra^ii. Acest gand 
este exprimat foarte viu, in binecunoscuta viziune a 
Bisericii, ca un turn ridicat sub forma umana 106 . 

Acest turn este o forma umana, care are in afara, 
pietrele separate ale credincio§ilor. Ace§ti credincio§i sunt 
„pietre vii (I Ptr. 2, 5)". 

In procesul construirii ei au fiecare acces in ceilalfi, 
pentru ca ei sunt netezi / lucio§i / u§ori §i pot fi adapta^i unii 
altora. Ei se unesc inchizandu-se unul in ceilal^i, caci 
marginile lor nu sunt pentru mult timp vizibile §i turnul 
apare, ca fiind construit dintr-o singura piatra. 

Acesta e un simbol al unita^ii §i al deplinata^ii. Dar 
trebuie re^inut, ca numai pietrele patrate, netezite, pot fi 
folosite pentru aceasta construct . 

Acolo au fost §i alte pietre, pietre stralucitoare, dar 
rotunde §i ele nu erau de niciun folos pentru cladire. Ele nu 
intrau una intr-alta §i, din acest motiv, nu erau potrivite 

1 07 

pentru construe^ si au trebuit sa fie a§ezate langa ziduri . 
In vechiul simbolism, „rotunjimea" a fost un semn al 
izolarii, al suficien^ei §i al satisfac^iei de sine. Tarile §i 
rotunjimea {teres atque rotundus). 105 Sfantul loan Gura de Aur, Comentariul la I Cor 33, 3, cf. PG 41, col. 280. 

106 O gasim in Pastorul Sfantului Hernia. 

107 Idem, Viziunea 3, 2, 6, 8. 51 §i aici avem doar acest spirit al satisfac^iei de sine, 
care impiedica intrarea noastra in Biserica. 

Piatra trebuie sa fie, in primul rand, neteda, ca aceasta 
sa poata fi introdusa in zidul Bisericii. Ne trebuie „lepadare 
de noi inline", pentru a fi capabili sa intram in catolicitatea 
Bisericii. Ne trebuie stapanire a dragostei de noi inline, in 
spirit catolic, inainte ca sa putem intra in Biserica. 

§i in plenitudinea comuniunii Bisericii, catolicitatea 
transfigureaza personalitatea §i o completeaza / o 
desavar§e§te. 

Dar lepadarea §i negarea propriului nostra sine nu 
inseamna ca aceasta personalitate trebuie sa fie stinsa, caci 
aceasta ar trebui sa fie dizolvata inauntral multimii. 
Catolicitatea nu este corporala sau colectiva. 

Dimpotriva, negarea de sine largesse dimensiunile 
propriei noastre personalitati. In refuzul de sine, noi 
posedam multimea inauntral propriului nostra sine. Noi 
imprejmuim pe mul^i inauntral propriului nostra eu. 

Aici sunt multe similitudini cu dumnezeiasca 
comuniune a Sfintei Treimi. In aceasta catolicitate, Biserica 
cheama creatura la asemanarea cu dumnezeirea (Divine 
perfection). 

Parintii Bisericii au spus aceasta cu mare adancime / 
in^elepciune. 

In Rasarit, Sfantul Chiril al Alexandriei, in Apus, 
Sfantul Ilarie (de Pictavium) 

In contemporaneitate, teologul ras, Mitropolitul 
Antonie, a spus foarte adecvat: 

„Existen^a Bisericii nu poate fi comparata cu nimic 
altceva de pe pamant, pentru ca pamantul nu este unit, ci 
numai separat. 

Numai in cer sunt toate lucrarile care ni plac. Biserica 
este o perfec^iune, o noutate, o existen^a speciala, o 
existen^a unica pe pamant, o unica, care nu poate fi inchisa 
definitiv, in nicio concep^ie acceptata de via^a lumii. 

Biserica este asemanatoare existen^ei Sfintei Treimi, o 
asemanare in care un mare numar de oameni devin una. De 
ce este astfel aceasta existen^a, daca existen^a Sfintei Treimi 
este noua pentru omul batran §i insondabila pentru el? 108 Pentru citajii patristice foarte bine aranjate §i explicate, vezi la E. Mersch, S. J.. 
Corpul mistic al lui Hristos. Studii de teologie istorica, tomurile 1-2, Louvain, 1933. 52 Fiindca personalitatea, in aceasta con§tiin^a trupeasca 
este o existen^a impresionata de sine, radical contrastanta, 
cu orice alta personalitate" 109 . 

„Astfel, cre§tinul trebuie, in masura dezvoltarii sale 
duhovnice§ti, sa aiba libertate interioara {himself free), 
facand o diferen^a evidenta / neta intre „eu" §i „non-eu". El 
trebuind sa sufere o radicala, o fundamentals modificare a 
calita^ii sale de om cu con§tiin^a de sine" no . 

Doar prin aceasta schimbare, prin aceasta regenerare a 
catolicita^ii va fi in^eleapta. Aici sunt doua tipuri de 
con^tiin^a de sine §i de incredere in sine: separatismul 
individualist §i catolicitatea. 

Catolicitatea nu este negarea personalitdiii iar 
con§tiin^a catolica nu este nici ea universalista §i nici 
rasiald. Aceasta nu este o con§tiin^a comuna / obi§nuita §i 
nici acea comuna con§tiin^a a mai multor oameni sau 
Bewusstsein Ueberhaupt-vX filosofilor germani. 

Catolicitatea este implinire nu prin eliminarea vie^ii 
personale §i nici prin trecerea intotdeauna intr-un plan al 
Logosului abstract. Catolicitatea este o unitate concreta in 
ganduri §i sim^ire. 

Catolicitatea este modul sau oranduirea sau cadrul 
pentru o con^tiin^a personala §i care dezvolta „suprafa^a 
catolicita^ii". Aceasta e telosul / implinirea unei con§tiin^e 
personale, care este realizata printr-o crestere organicd si nu 
printr-o anihilare a personalitdiii. 

In catolicitate, transfigurarea personality prime§te 
tarie §i putere, expresia vie^ii §i a con§tiin^ei intregului / a 
unita^ii. §i aceasta nu in sensul, ca noi suntem un mediu 
impersonal, ci unul in crestere §i ac^iune ascetica. 

Noi nu trebuie sa spunem: „Fiecare in Biserica a atins 
nivelul catolicita^ii", ci „fiecare poate §i trebuie §i este 
chemat sa-1 atinga". 

Nu intotdeauna §i nu fiecare il atinge. In Biserica, noi 
chemam pe aceia care au ajuns Dascali §i Paring, fiindca 
prin ei nu auzim numai propria lor marturisire de credin^a, ci 
mai ales marturisirea Bisericii. Ei ne vorbesc despre aceasta 
completd catolicitate, din desavarsjrea unei vie^i pline de 
har. Arhiepiscop Antonie Khapovitsky, Ideea morala a dogmei Bisericii. Opere, vol. 
2, Sankt Petersburg ,1911, p. 17-18. 
110 Idem, p. 65. 53 Sfinienie si istorie Biserica este unitatea vie^ii harismatice. Sursa acestei 
unita^i este ascunsa in Sfanta Imparta§anie §i in Duhul Sfant, 
in aceasta unica coborare a Duhului Adevarului in lume. 

De aceea Biserica este o Biserica apostolica. Ea a fost 
creata §i pecetluita de Duhul in cei 12 Apostoli §i 
succesiunea apostolica este o legatura vie §i tainica, unind 
intreaga istorie cu plinatatea vie^ii Bisericii, intr-un intreg 
catolic. 

Aici vedem, din nou, doua laturi. Partea obiectivd 
este neintreruperea succesiunii sacramentale, continuitatea 
ierarhica. Duhul Sfant nu coboara peste pamant iara§i §i 
iara§i, dar locuie§te in Biserica „vazuta" §i istorica. §i 
Acesta este in Biserica, acea rasuflare a ei, dar trimite §i in 
afara razele Lui. Acolo, inlauntrul Bisericii, este 
plenitudinea §i catolicitatea Rusaliilor. 

Partea subiectiva este formata de credincio§ia fa^a de 
Tradi^ia apostolica. O via^a istovitoare de acordare la 
aceasta Tradi^ie, care este o via^a pe calea adevarului. 

Aceasta este fundamentala cerere sau postulatul 
gandirii ortodoxe §i aici se neaga din nou, prin aceasta 
cerere determinativa, separatismul individualist. Aceasta 
latura subiectiva sustine, in mod aprins, catolicitatea. 

Natura catolicita^ii Bisericii este in^elegerea mai vie a 
actelor experien^ei Bisericii de-a lungul timpului. In via^a §i 
existen^a Bisericii timpul este, in mod tainic, covar§it §i 
stapanit, timp pe care-1 numim, ramdnere linistitd [stands 
still]. 

Aceasta ramdnere linistitd I memorie tdcutd nu se 
datoreaza numai faptului, ca memoria istorica e puternica 
sau imagina^ia - care poate „zbura intotdeauna peste dubla 
bariera a timpului §i a spa^iului" - ci aceasta ramdnere 
linistitd e din acea putere harica, care aduna pe to^i in 
unitatea vie^ii catolice §i care au devenit separa^i, de zidurile 
ridicate {walls built) in decursul timpului. 

Unitatea in Duhul, imbntfi§eaza intr-o tainica 
infrangere a fascina^iei timpului, pe credincio§ii tuturor 
generator. Aceasta infrangere a timpului ce se manifesto 
in unitatea Bisericii, s-a manifestat §i revelat in experien^a ei 
in mod special, in experien^a euharistica. 54 Biserica este imaginea vie a eternita^ii in timp (The 
Church is the living image of eternity within time). 
Experien^a §i via^a Bisericii nu a fost intrerupta ori rupta de 
timp. §i acesta, deci, nu numai din cauza continuity in 
supra-personala manifestare a harului, dar §i din cauza ca, 
aceasta catolicitate include tot ce a fost intr-o tainica 
plinatate prezenta. 

De aceea, istoria Bisericii, ne da noua nu numai 
schimbari succesive / genera^ii succesive, dar §i identitate. 
In acest sens, comuniunea cu Sfin^ii este o conamunio 
Sanctorum (o impreuna-slujire cu Sfin^ii). Biserica §tie ca 
aceasta este o unitate a intregii istorii si care zide§te aceasta 
viaja. 

A§adar Biserica gande§te trecutul nu ca pe ceva, care 
nu mai este §i care a fost oarecum incheiat, ci ca pe ceva, 
care exista in plinatatea catolica a unicului Trup al lui 
Hristos. 

Tradrfia reflecta victoria aceasta asupra timpului. Sa 
inva^am de la Tradi^ie sau - mai bine-zis - sa ne lini§tim 
mai mult in Tradi^ie §i sa inva^am de la plinatatea acestei 
experience a Bisericii de a invinge timpul, experien^a prin 
intermediul careia, fiecare membru al Bisericii poate inva^a 
sa recunoasca §i sa posede masura acestui acord al barba^iei 
sale duhovnice§ti. Adica modul in care i§i poate percepe 
masura dezvoltarii sale catolice. 

Aceste mijloace, care ne pot inva^a despre istorie, le 
gasim in Revela^ie. Credincio§ia fa^a de Revela^ie nu este o 
loialitate fa^a de un timp trecut §i de o autoritate externa, ci 
o legatura vie cu plinatatea vie^ii Bisericii. 

Referirea la Tradi^ie nu este o cercetare istorica. 
Tradrfia nu se limiteaza la o arheologie a Bisericii. Tradrfia 
nu este o marturie exterioara, care poate fi acceptata de 
unul din afara. 

Singura Biserica este marturia vie^ii Tradrfiei §i numai 
din interior, din Biserica, poate sa fie sim^ita §i acceptata 
Tradi^ia ca o certitudine. 

Tradi^ia este marturia Duhului. Duhul Sfant 
intotdeauna descopera §i inva^a lucruri bune. Pentru via^a 
membrilor Bisericii, ea nu este o istorie externa 

autoritativa, ci ve§nica. Este continuatoarea vocii lui Sfanta Traditie. 55 Dumnezeu. Si este nu numai vocea trecutului, dar §i vocea 
vesniciei. 

Credin^a cere fundamentul acesta nu numai in 
exemple §i in mo§tenirea trecutului, dar §i in harul Sfantului 
Duh, marturisind intotdeauna acest lucru, acum §i mereu, 
pana la sfar§itul lumii. 

Despre aceasta Homiakov a spus admirabil: „Nicio 
individualitate §i nicio mul^iine de individuality din 
Biserica nu pastreaza Tradi^ia sau scrierile Scripturii, ci doar 

119 

Sfantul Duh, Care viaza in unitatea Trupului Bisericii" 

„Legatura cu trecutul" este numai consecin^a 
credincio§iei cu intregul . Este acea expresie sincera / 
umila a statorniciei vie^ii catolice in mijlocul atator 
schimbari ale timpului. 

Pentru a accepta §i a in^elege Tradrfia noastra trebuie 
sa o traim inauntrul Bisericii, sa fim con^tien^i de prezen^a 
harului dumnezeiesc in ea. Trebuie sa sim^im adierea 
Sfantului Duh in ea. 

Noi putem sa spunem, cu adevarat, ca atunci cand 
acceptam Tradi^ia, noi acceptam, intru totul, credin^a 
Domnului nostru, Care sta in mijlocul credincio§ilor. Pentru 
ca Biserica este Trupul Sau, care nu poate fi separat de El. 

Aceasta este acea credinciosje fa^a de caile Tradrfiei, 
nu numai in acord cu trecutul dar, si intr-un sens sigur/ 
corect, ca libertate fa^a de trecut, fa^a de orice criteriu 
formal exterior. 

Tradi^ia nu este numai o pdstrdtoare, o pdzitoare a 
inva^aturii, ci ea este, in primul rand, cea care produce o 
crestere §i o regenerare a inva^aturii. Tradi^ia nu este o 
inva^atura, care se straduie§te sa ne readuca trecutul, 
folosind trecutul ca un criteriu pentru prezent. 

O atare concep^ie despre Tradi^ie este respinsa de 
istoria insa§i §i de con§tiin^a Bisericii. Tradrfia este 
autoritatea inva^aturii, potestas magisterii, autoritatea care 
asculta marturia adevarului. 

Biserica poartd I define marturia adevarului §i nu o 
reminiscenid a lui sau marturii de la lumi diferite. Dar 
pentru a in^elege aceasta ne trebuie via^a proprie, o continua 
via^a duhovniceasca, pentru aceasta plindtate catolicd 
{catholic fulness)... In Rusia si Biserica Angliei, p. 198. 
113 Cu unitatea Bisericii. 114 O improsp atare. 56 In aceasta consista „Tradrfia adevarata", traditio 115 veritatis , dupa cum spunea Sfantul Irineu. Pentru el 
aceasta era legata de , , adevarata ungere a adevarului", 
charisma veritatis certum §i „inva^atura Apostolilor" a 
fost pentru el nu doar un mare exemplu, ce nu poate fi 
schimbat §i pe care trebuie sa-1 retraie§ti sau sa-1 imrfi, ci o 
vie^uire ve§nica §i o inepuizabila sursa de via^a §i inspira^ie. 

Tradi^ia e constanta locuire a Duhului in noi §i nu 
numai o memorie I o rememorare a cuvintelor. Tradrfia este 
un act harismatic, nu o istorie sau o invdidturd. 

Este foarte falsa limitarea „surselor inva^aturii" la 
Scriptura §i Tradi^ie §i separarea Tradrfiei de Scriptura, 
socotita doar ca mdrturie orald sau invd}dtura Apostolilor. 

In primul rand, atat Scriptura, cat §i Tradi^ia au fost 
date numai in interiorul Bisericii. Numai in Biserica putem 
avea plinatatea pe care am primit-o de la ei, valoarea §i 
in^elesul sfm^eniei. 

In acestea se afla / e con^inut adevarul Revela^iei 
dumnezeie§ti, a adevarului ce viaza in Biserica. Experien^a 
aceasta a Bisericii nu este completa nici in Scriptura §i nici 
in Tradi^ie, ci ea se reflecta numai in amandoua. 

A§adar, numai in Biserica a fost traita Scriptura §i aici 

117 

a venit viul , caci numai inlauntrul Bisericii s-a revelat 
aceasta unitate §i n-o putem strica prin folosirea unor texte 
separate, a poruncilor §i a apoftegmelor. 

Acest mijloc, care este Scriptura, a fost dat in 
Tradi^ie, dar nu in sensul ca poate fi in^eles numai acorddnd 
indemnurile Tradrfiei, ci ca aceasta este scriitura ce leaga 
Tradiiia istoricd de invdidtura orald. 

Scriptura are nevoie sa fie explicate. Ea se dezvaluie 
/se injelege in teologie. Aceasta este posibila numai in 
mediul real al trairii experien^ei Bisericii. 

Noi nu putem afirma, ca Scriptura este suficienta-sie§i 
- §i asta nu pentru ca este incompletd sau inexactd sau are 
ceva defecte - ci fiindca Scriptura nu e, in adancul ei, o 
propunere revendicativa suficienta-sie§i. Putem spune, ca 
Scriptura este o lucrare inspirata de Dumnezeu sau imaginea 
/ icoana (glkov) adevarului, dar nu adevarul in sine (but not 
truth itself). In Adversus Haeresis I, 10,2. 116 Idem, IV, 26,2. 
117 Harul. 57 E ciudat sa spui, ca noi adesea limitam libertatea 
Bisericii ca intreg, de dragul de a ajuta sau pentru libertatea 
cre§tinului. In numele liberta^ii individuale, libertatea 
catolica, libertatea ecumenica a Bisericii este negata §i 
limitata. 

Libertatea Bisericii este inlan^uita / fixata la nivelul 
unui biblicism abstract, de dragul preten^iei de a fi libera 
con§tiin^a individuals, fa^a de revendicarile spirituale 
propuse de experien^a Bisericii. Aceasta e o negare / o 
refuzare a catolicita^ii, o disolu^ie a con§tiin^ei catolice. 
Acesta e pacatul Reformei. 

Dean Inge a spus in mod elegant despre Reforma: „ei 
cred ca a fost o descriere, ce a intors Evanghelia la spiritul 
Coranului" . 

Daca noi declaram Scriptura a fi suficienta sie§i, noi 
inline ne expunem subiectivita^ii, arbitrarului interpretarii, 
taind astfel drumul catre acest izvor slant. Scriptura este 
data noua in Tradrfie. 

Ea este vitala / neaparata, pentru ca este un centra de 
cristalizare. Biserica, ca Trap al lui Hristos, sta in primul 
rand pe fundament mistic §i este mai plina decat Scriptura. 
Aceasta nu limiteaza Scriptura §i nu o umbre§te. 

Dar adevaral ne-a fost revelat nu numai din punct de 
vedere istoric. Hristos a aparat §i a aparat in tacere in fa^a 
noastra, nu numai in Scripturi. El, Cel neschimbator §i fara 
sfar§it, Se reveleaza pe Sine Insu§i in Biserica, in propriul 
Sau Trap. 

In timpurile prime ale cre§tinata^ii, Evangheliile nu 
erau inca scrise §i astazi nu pot fi cunoscute sursele unice 119 . 
Biserica a ac^ionat conform Duhului Evangheliei §i, mai 
mult decat atat, pentru ca Evanghelia cheama la vie^uirea in 
Biserica, la imparta§irea cu Sfanta Euharistie. 

In Hristosul euharistie, cre§tinii inva^a sa cunoasca pe 
Hristosul Evangheliilor §i deci, imaginea Sa devine vie 
pentru ei. Aceasta nu inseamna ca noi opunem Scriptura 
experien^ei. Din contra, aceasta inseamna ca noi ne unim cu 
ei, in acela§i fel, in care ei erau unni la inceput. 

Noi nu trebuie sa gandim, ca tot ceea ce am spus 
neaga istoria. Din contra, istoria este recunoscuta in tot acest 
realism sacramental. Mai multe la Rev. W.R. Igne, Tradifia platonica in gdndirea religioasd englezd, 
1926, p. 27. 
119 Manuscrisele prime ale carjilor scripturale. 58 Ca sa fim in contrast cu marturia istorica din afara, 
noi putem inainta nu experience religioase subiective, nu 
con^tiin^e mistice solitare, nu experien^a unor credincio§i 
singulari, ci integralitatea, experien^a vie a Bisericii catolice 
/ sobornice^ti. 

§i aceasta experien^a include de asemenea memoria 
istorica. Aceasta e plina de istorie. Dar memoria de care 
vorbim nu este doar o reminiscenta §i o amintire oarecare a 
unor evenimente trecute. Mai degraba ea este o viziune a 
ceea ce este §i a ceea ce a fast, o viziune desavar§ita, o 
viziune a cuceririi mistice a timpului, a catolicita^ii din 
totdeauna. 

Biserica nu cunoa§te nimic din ceea ce inseamna o 
uitare totala. Experierea primirii harului vine integral in 
Biserica, in aceasta plinatate catolica. Aceasta experien^a nu 
a fost epuizata nici in Scriptura, nici in Tradrfia orala §i nici 
in defini^iile dogmatice. 

Ea nu poate, nu trebuie sa fie epuizata. Din contra, 
toate cuvintele §i imaginile trebuie sa fie regenerate in 
aceasta experien^a, nu in psihologismul §i sentimentalismul 
subiectiv, ci in experien^a vie^ii duhovnice§ti. Aceasta 
experien^a este izvorul inva^aturii Bisericii. Oricum, nu 
orice lucru, care este in Biserica, dateaza din timpul 
Apostolilor. 

Aceasta nu inseamna, ca a fost revelat ceva care era 
„necunoscut" Apostolilor §i nici nu inseamna, ca ce este de 
data tarzie este maipuiin important §i convingator. 

Totul a fost dat §i revelat deplin de la inceput. In ziua 
Rusaliilor, Revela^ia era completa §i nu dorim sa admitem o 
mai mare implinire, pana in ziua Judeca^ii si la cele din 
urma, decat pe aceasta. 

Revela^ia nu poate fi largita §i nici cunoa§terea nu 
poate fi sporita. Biserica cunoa§te pe Hristos acum nu mai 
mult, decat era cunoscut El in timpul Apostolilor. Dar 
aceasta depune marturie acum despre mai mari lucruri. 

In toate definrfiile dogmatice se prezinta, in mod 
statornic, acela§i lucru, dar in aceasta imagine neschimbata, 
fiecare noua trasatura / idee devine vizibila. Aceasta 
cunoa§tere a adevarului nu e mai mica §i nu e nici altfel, 
decat era cuno scuta in vechime. 

Identitatea experien^ei este credincioasa Tradrfiei. 
Credincio§ia fa^a de Tradrfie nu a impiedicat pe Parnuii 
Bisericii de a „crea nume noi" [dupa cum spunea Sfantul 59 Grigorie de Nazianz], cand au fost necesare, pentru 
pastrarea nealterata a credited. 

Tot ce s-a spus mai tarziu, s-a spus pentru toata 
catolicitatea / pentru to^i credincio§ii §i este de aceea§i 
valoare §i putere, cu orice a fost inva^at de la inceput. Chiar 
§i acum experien^a Bisericii nu a fost epuizata, dar a fost 
protejata / inceta^enita §i fixata in dogme. 

§i se face aceasta, mai mult ca inva^atura Bisericii sa 
fie prezentata ca intr-o Dogmatica, dar in maniera liturgica, 
in simbolismul slujbelor sfinte, in imaginile rugaciunilor §i 
in stabilirea exacta a praznicelor §i a sarbatorilor anuale. 

Patrimoniul liturgic este necesar / este valabil ca §i eel 
dogmatic. Concrete^ea simbolurilor este uneori mult mai 
vie, mai clara §i mai expresiva, decat orice structura logica 
ce ar putea exista, caci marturiseste icoana Mielului, Care a 
luat asupra Sa pacatele lumii. 

Este mincinos sj fals acest minimalism teologic, care 
cere alegerea §i separarea, ,,a tot ceea ce este foarte 
important, foarte corect §i absolut necesar", din toata 
experien^a §i inva^atura Bisericii. Aceasta este o falsa cale 
si o falsa rezolvare sl problemei. 

Desigur, nu tot ce e in istoria institu^ei Bisericii este 
de egala importania §i venerare. Nu toate ac^iunile practice 
ale Bisericii au fost la fel sanc^ionate / aprobate. Aici sunt 
multe lucruri, care nu sunt numai istorice. 

Totu§i, noi nu avem un criteriu exterior, care sa faca 
diferen^a intre cele doua. 

Metodele exterioare ale criticismului istoric sunt 
inadecvate §i insuficiente. Numai dinlauntrul Bisericii 
putem sa discernem ceea ce e sfdnt, de ceea ce e istoric I 
efemer I trecator. 

Numai dinlauntru putem distinge ce este catolic, de 
ceea ce apar^ine de istorie §i ce este numai opinie teologicd 
sau numai un simplu accident istoric. Este foarte importanta 
in via^a Bisericii aceasta plenitudine, aceasta integritate 
catolicd. 

Este mai multa libertate in aceasta plenitudine decat 
este in definniile formale, facute cu efort minim, in care noi 
pierdem ceea ce este eel mai important: sinceritatea, 
integritatea, catolicitatea. 

In istoria Bisericii Ruse s-a dat o foarte fericita 
definite a caracterului unic al experien^ei Bisericii. Biserica 
ne-a dat noua nu un sistem, ci o cheie; nu un plan al ceta^ii 60 lui Dumnezeu, ci un mod / o cale de a intra in ea (The 
Church gives us not a system but a key; not a plan of God's 
City, but the means of entering it). 

Se prea poate, ca cineva sa piarda acest drum fiindca 
nu are un plan. Dar tot ceea ce el va vedea, va vedea in afara 
unui mediato r/ fara un mediator, va vedea direct, caci toate 
vor fi reale pentru el. Insa, atata timp, cat el va studia numai 
un singur plan, risca sa ramana afara §i sa nu gaseasca 
nimic, in mod real 120 . 191 

Insuficienia canonului vinceniian Binecuvantata formula a lui Vincen^iu de Lerin este 
foarte inexacta, atunci cand el descrie latura catolica a vie^ii 
Bisericii in cuvinte ca: „Quod ubique, quod semper, quod 
ob omnibus creditum est" [Ceea ce a fost crezut 
pretutindeni, intotdeauna §i de catre to^i] . 

In primul rand, tot ce s-a spus nu este limpede, 
indiferent, daca acesta este un criteriu practic ori nu. Daca 
a§a ar sta lucrurile, atunci canonul vinceniian ar fi 
inaplicabil §i complet fals. 

Atunci, despre care omnes (to^i) vorbea el? Este 
acesta o pretence generala, o chestionare a intregii credin^e 
§i la fel pentru to^i, cand, nici noi inline, nu mai consideram 
aceasta? In orice caz, to^i cei slabi §i pu^in credincio§i, to^i 
aceia care se indoiesc §i §ovaie, to^i aceia care sunt 

1 99 

neascultatori se cuvine sa fie exclu§i. 

Dar canonul Sfantului Vincen^iu nu ne da un criteriu, 
prin care sa distingem §i sa selectam. Au fost multe dispute 
despre credin^a dar §i mai multe despre dogma. Cum, deci, 
in^elegem cuvantul omnes (to^i)? 

Ar trebui sa ne dovedim, mai degraba, noua insine, 
daca ne-am rezolvat toate indoielile, parasind „deciziile 
liberta^ii" (in dubiis libertas), in acord cu bine cunoscuta 
formula, incorect atribuita Fericitului Augustin. B. M. Melioransky, Lecturi din istoria Bisericii creatine vechi, Ed. Pelerinul, 
Rusia, 1960, p. 931. 

121 Se refera la Sfantul Vincentiu de Lerin. 

122 Literal: rebeli. 61 Aici nu e actuala nevoia unei universale 
problematizari. Foarte adesea, calea adevarului este marturia 
unei minority. 

Se poate intampla ca Biserica soborniceasca / catolica 
sa se regaseasca intr-o „turma mica". Poate ca aici sunt mai 
mul^i heterodocsi decat constiinie ortodoxe. 

Se poate intampla, ca ereticii sa se impra§tie 
pretutindeni, ubique, §i aceasta Biserica adevarata sa fie 
aruncata in subsidiarul istoriei 123 §i sa se retraga in desert. 

In istorie s-a intamplat nu doar o singura data acest 
lucru §i este posibil, ca de mai multe ori, sa se revina la 
acest mod de a fi. 

Vorbind in mod strict, canonul Sfantului Vincen^iu 
este cateodata tautologic. Cuvantul „toti" (omnes) trebuie 
in^eles ca o referire la tofi care sunt ortodocsi. In acest caz, 
criteriul i§i pierde semnifica^ia. 

Idem (acela§i) este definit per idem (prin acela§i). §i 
ce eternitate, cat §i ce omniprezen^a, poate conduce aceasta 
zicere? 

Despre ce „intotdeauna" §i „pretutindeni" e vorba? 
Este aceasta, la care ne referim, experienia crediniei sau 
definirea credinieil 

In ultimul rand, canonul devine o periculoasa formula 
minimalizatoare. §i aceasta, pentru ca nu poate o singura 
definite dogmatica sa satisfaca, in mod strict, preten^ia lui 
„intotdeauna" §i a lui „pretutindeni". Este atunci necesar sa 
ne limitam la litera moarta a scrierilor apostolice? 

Se pare, ca acest canon vincen^ian este un postulat 
care simplified istoria, un primitivism periculos. Aceasta 
inseamna, ca noi nu trebuie sa cautam in afara criteriul 
formal al catolicita^ii. Noi nu trebuie sa disecam 
catolicitatea in practici universale. 

Tradrfia duhovniceasca e cu adevarat universale. In 
aceasta plenitudine imbra^i§ezi / injelegi in multe feluri pe 
„intotdeauna" §i pe „pretutindeni" §i unirea „tuturor". 

Dar, in mod practic, nu po^i sa ii accept pe to^i. 
Oricum noi nu putem verifica adevarul cre§tinata^ii prin 
mijloace „universal acceptate", per consensum omnium 
(prin consensul tuturor). 

In general, nu consensul poate dovedi adevarul. 
Acesta poate crea o situate puternic psihologizanta dar, in 123 In umbra. 62 teologie, acest lucru este mai pu^in important, decat in 
filosofie. Dimpotriva, adevarul este masura prin care noi 
evaluam valoarea „opiniei generale". 

Experien^a catolica / soborniceasca poate fi exprimata 
doar de ca^iva, meat, poate fi la un moment dat, doar un 
singur marturisitor al credin^ei §i acesta sa fie suficient 
pentru pastrarea adevarului. 

Vorbind in mod acrivic, pentru a putea cunoa§te 
expresia catolica / soborniceasca a adevarului, nu avem 
nevoie de ecumenicitate, de adunare universale §i de vot. 
Noi nu avem nevoie nici macar de un „Sinod Ecumenic". 

Sfanta demnitate 124 a Sinodului nu consta in numdrul 
sau membrii care reprezinta Bisericile locale. In sens 
„general" 125 , sinodul se poate dovedi un „sinod talharesc" 
(latrocinium) sau chiar al aposta^ilor. 

In Ecclesia sparsa, adesea, cei anatematiza^i 

practica o tacuta §i negativa opozi^ie. Numerus episcoporum 
(numarul episcopilor) nu rezolva problema. 

Metodele istorice §i practice recunosc, ca tradi^ii 
sfinte §i catolice pot fi mai multe §i ca acestea se pot 
concilia / impaca la un Sinod Ecumenic, oricare ar fi el §i nu 
numai la unul singur. 

Aceasta nu trebuie in^eleasa in sensul, ca nu este 
necesar sa se convoace sinoade §i conferinfe. Dar se poate 
intampla, ca in timpul Sinodului adevarul sa fie exprimat de 
catre o minoritate. 

§i ce este, poate, mai important, e ca adevarul poate fi 
descoperit, chiar §i in afara unui Sinod. Inva^aturile 
Parin^ilor si ale Teologilor din toata lumea ai Bisericii, in 
mod frecvent, au o mare valoare spirituals §i hotaratoare, 
pentru definrfiile unui anume Sinod. 

Aceste inva^aturi nu au nevoie sa fie verificate §i 
acceptate printr-o „universala acceptare" / consim^ire. 
Dimpotriva, acestea sunt pentru ei m§i§i dovada, ca au 
criteriul §i ca ei pot sa dovedeasca propria lor marturisire. 
Aceasta este ceea ce Biserica autentifica in tacuta receptio 
(acceptare). 

Adevarata valoare consta in catolicitatea interioard, 
nu in practica universala. Inva^aturile Parin^ilor sunt 
acceptate, nu ca o formala de acceptare a unei autorita^i 124 Important. 

125 In sensul larg al cuvantului. 

126 In varianta americana era fara majuscula. 63 externe, ci fiindca eviden^a lor interioara reprezinta adevarul 
catolic. 

In unitatea Trupului Bisericii a fost verificata drept, 
sau, este mai mult decat exacta, dreapta. Si nu numai 
dreapta ca o datorie, ci certd inva^atura Sfnuilor Paring. 

In acest sens este foarte cunoscuta scrisoarea enciclica 
din 1848, a Patriarhilor Rasariteni, in care se scrie, ca 
„poporul (laog) insu§i", adica Trupul Bisericii, „a fost 
pazitorul credk4ei"(uiTepaa'iTioTf|<; xr\c, GprioKeiac;). 

§i, la fel, inainte de aceasta, Mitropolitul Filaret a zis 
ceva asemanator in Catehismul sau. 

In raspunsul la intrebarea: „Exista o adevarata 
comoara a Tradrfiei sfinte?", el a raspuns: „To\i credincio§ii, 
uniji complet / direct cu Sfanta Tradi^ie a credin^ei, to^i 
impreuna §i to^i succesiv sunt incorpora^i de Dumnezeu in 
Biserica, care este adevarata comoara a Sfintei Tradi^ii sau, 
citand cuvintele Sfantului Pavel: „Biserica Dumnezeului 
Celui Viu, stalpul §i temelia adevarului (I Tim. 3, 15) ". 

Convingerea Bisericii Ortodoxe ca este „pazitoarea" 
Tradi^iei §i a credin^ei este a intregului popor al Trupului lui 
Hristos §i niciun in^elept nu mic§oreaza sau nu limiteazd 
puterea inva^aturii data de catre ierarhie. 

Aceasta inseamna numai, ca puterea inva^aturii data 
de ierarhie este singura func^ionala, in completitudinea 
catolica §i ca ea e puterea marturisirii, a exprimarii §i a 
inva^arii crednrfei §i a experien^ei Bisericii, care a fost 
pastrata in intregul Trup. Inva^atura ierarhiei este - a§a cum 
a fost -purtdtorul de cuvdnt al Bisericii. 

,J)e omnium fidelium ore pendeamus, quia in omnem 
fidelem Spiritus Dei spiraf [Noi depindem pe pamant de 
to^i cei care cred, fiindca Duhul lui Dumnezeu viaza in 

1 97 

fiecare credincios] 

Numai ierarhia a fost aleasa sa inve^e „cu autoritate'7 
cu putere. Ierarhii au primit aceasta putere de a inva^a, nu de 
la oamenii Bisericii, ci de la Marele Preot, Iisus Hristos, in 
Taina Sfintei Preo^ii. Dar aceasta inva^atura i§i are limitele 
in marturisirea intregii Biserici. 

Biserica este chemata sa propovaduiasca aceasta 
experien^a, care este o experien^a inepuizabila, o vedere 
duhovniceasca. 127 Sfantul Paulin de Nola, Epistola 23, 25, cf. PL. 61, col. 281. 64 1 98 

Un episcop al Bisericii, episcopus in Ecclesia , 
trebuie sa fie un propovaduitor. Numai episcopul a primit 
intreaga putere §i autoritate de a vorbi in numele turmei sale, 
a pastorrfilor sai. Mai tarziu, s-A primit dreptul de a vorbi 
numai prin episcop 129 . 

Iar aceasta s-a facut astfel, fiindca episcopul trebuie 
sa imbra^i§eze Biserica sa inauntrul lui insu§i. El trebuie sa 
faca cunoscuta aceasta experien^a §i aceasta credin^a. El 
trebuie sa vorbeasca nu despre sine insu§i, dar in numele 
Bisericii, ex consensu Ecclesiae. Aceasta este insa contrara 
formulei Vaticanului: ex sese, non autem ex consensu 
Ecclesiae [de la sine insu§i §i nu in acord cu consensul 
Bisericii]. 

Aceasta nu e de la turma sa, de la pastorrfii sai, caci 
episcopul prime§te toata puterea de a inva^a de la Hristos, 
prin succesiunea apostolica. 

Toata puterea i-a fost data lui, pentru ca sa 
marturiseasca experien^a catolica a Trupului Bisericii. El 
este limitat de aceasta experien^a §i, de aceea, in chestiunile 
de credin^a, poporul trebuie sa judece cu privire la 
inva^atura sa. 

Datoria ascultarii inceteaza, cand episcopul deviaza / 
se departeaza de la norma catolica §i poporul are dreptul sa-1 
acuze §i chiar sa-1 depuna 130 . Libertate si autoritate In catolicitatea Bisericii este rezolvata, dureroasa 
dualitate §i tensiune dintre libertate §i autoritate. In Biserica 
ea nu este §i nu poate fi o autoritate exterioara. Autoritatea 
nu poate fi o sursa a vie^ii duhovnice§ti. 

§i aceasta, pentru ca autoritatea Bisericii apeleaza la 
libertate iar aceasta autoritate trebuie sa convinga §i nu sa 
constrdnga. Supunerea oficioasa nu va avea in^elepciunea sa 
promoveze adevarata unitate a min^ii §i a inimii. Dar aceasta 
nu inseamna, ca fiecare a primit, in mod nelimitat, libertatea 
de a avea opinie personala. 128 Fara majuscula. La fel ca §i la celelalte citari din latina. 

129 Adica prin binecuvantarea sau ingaduinta episcopului. 

130 Despre acestea, mai multe detalii in articolele mele: Lucrarea Sfantului Duh in 
Revelafie, din Cre§tinul ortodox, 5, 13, nr. 2, 1932 §i Taina Rusaliilor din Jurnalul 
Frdfiei Sfantului Alban §i a Sfdntul Serghie, nr. 23, martie, 1934. 65 Este cu totul adevarat, ca in Biserica „parerile 
personale" nu sunt §i nu pot exista. O problema dubla este 
orientarea fiecarui membru al Bisericii. 

In primul rand, el trebuie sa fie stapan pe propria-§i 
fiin^a, pe decorul propriei sale liberta^i fa^a de limitarile 
psihologice §i sa ridice §tacheta propriei sale con§tiinJe la 
masura intregii catolicitati. 

Iar, in al doilea rand, el trebuie sa traiasca in 
in^elegere duhovniceasca cu [experien^a Bisericii] §i sa 
in^eleaga completitudinea istorica a experien^ei Bisericii. 

Hristos Se reveleaza pe Sine nu doar indivizilor 
separa^i §i nici nu este numai al persoanelor moarte, care 
sunt cu El in mod direct. Hristos cheama nu numai oaia 
ratacita, dar §i intreaga umanitate §i lucrarea Sa este 
desavarsjrea fiin^ei umane in intreaga istorie si aceasta in 
Biserica. 

In adevaratul sens al cuvantului, intreaga istorie este 
istorie sfdnta. Dar, in acela§i timp, istoria Bisericii este §i 
dramatica. Catolicitatea a fost data Bisericii: aceasta 
realizare este greaua incercare a Bisericii. 

Adevarul este conceput in chin §i luptand. Nu este 
u§or sa covar§e§ti subiectivismul §i particularismul, modul 
particular de a vedea lucrurile. 

Cerin^a fundamentala a eroismului cre§tinesc este 
umilin^a inaintea lui Dumnezeu, acceptarea Revela^iei Sale. 
§i numai Dumnezeu S-a revelat pe Sine Insu§i in Biserica. 

Acesta este ultima Revela^ie, fa^a de care nu po^i trece 
mai departe. Hristos Se reveleaza pe Sine noua, nu in 
izolarea noastra, ci in reciproca noastra catolicitate, in 
unirea dintre noi. 

El Se reveleaza ca Noul Adam, ca §i Cap al Bisericii, 
ca §i Cap al Trupului. De aceea, umilin^a §i increderea 
noastra trebuie sa intre in via^a Bisericii §i sa incerce sa ne 
gasim pe noi inline in ea. 

Trebuie sa credem, ca este numai in Biserica aceasta 
plinatate sj ca Hristos este desavar§it. Fiecare din noi are 
inaintea sa propriile greuta^i §i dileme. Dar noi credem §i 
nadajduim, ca in unitate, in catolicitate, efortul eroic §i 
exploatarile, aceste dificulta^i, vor fi depa§ite. 

Fiecare lucrare a fra^ieta^ii §i a armoniei este o cale 
spre realizarea plinata^ii catolice a Bisericii. 66 §i aceasta este incantatoare in ochii Domnului, caci : 
„Unde sunt doi sau trei stran§i impreuna in numele Meu, 
acolo sunt §i Eu in mijlocul lor"(Mt. 18, 20). Biserica: fiinfa si atributele sale 
Mintea catolica 

Este imposibil sa incepem cu o definite formala a 
Bisericii. Pentru aceasta - strict vorbind - nu exista nimeni 
care sa poata pretinde, ca are autoritate doctrinara. 

Nici nu poate fi gasit, a§a ceva, la Paring. Nicio 
definite de credintl nu a fost data de Sinoadele Ecumenice. 

In Dogmatici s-a schrfat, cu diverse ocazii, in Biserica 
Ortodoxa a Rasaritului, in secolul al XVII-lea §i s-a acceptat 
adesea (dar gre§it, ca §i „carti simbolice"), ca defmitiile 
dogmatice ale Bisericii au fost date - cu excep^ia unei 
referint.e relevante dintr-o propozitie a Crezului - ca urmare 
a catorva comentarii. 

Aceasta lipsa formala a definrfiilor nu inseamna, 
totu§i, o confuzie a ideilor sau oarecare obscuritate a 
in^elegerii. Parintii nu s-au ingrijit prea mult pentru o 
precisa invat.atura despre Biserica, fiindca glorioasa realitate 
a Bisericii a fost deschisa pentru vederea lor spirituala. Nu 
trebuie defmit ceea ce este evident de la sine. 

Aceasta absent! a unui capitol special despre Biserica 
e subliniata de toate vechile prezentari ale invat.aturii despre 
Biserica: de Origen, de Sfantul Grigorie de Nyssa, cat §i de 
Sfantul loan Damaschin. Murfi exege^i moderni, atat 
ortodoc§i cat §i catolici, sugereaza ca Biserica insa§i nu a 
fost inca defmita in esenfa sau natura ei. 

„Die Kirche selbst hat sich bis heute noch nicht 

1 19 

definiert" , spune Robert Grosche. Ni§te teologi au mers 
mai departe §i au pretins, ca nu e posibila nicio definite a 

1 H A 

Bisericii . In acest caz, teologia Bisericii este inca im 
Werden, in proces deformare . Acest fragment a aparut in Biserica universale in planul lui Dumnezeu, vol. 1, 
S.C.M. Press, 1948. 

132 Robert Grosche , Pilgemde Kirche, Freiburg im Breisgau, 1938, p. 27. 

133 Serghie Bulgakov, Biserica Ortodoxa, 1935, p. 12; §tefan Zankov, Das 
Orthodoxe Christentum des Ostens, Berlin, 1928, p. 65; dupa traducerea englezeasca 
a Dr. Lowrie, 1929, p. 6. 

134 Vezi la M. D. Koster, Ecclesiologie im Werden, Paderborn, 1940. 67 In vremea noastra, se pare, ca trebuie sa trecem 
dincolo de disputele teologice moderne §i sa reca§tigam o 
perspectiva istorica mai larga. Trebuie sa regasim adevarata 
„minte catolica", care sa imbra^i§eze intreaga experien^a 
istorica a Bisericii in pelerinajul ei prin orice epoca. 

Trebuie sa ne intoarcem de la gdndirea de scoald la 
evlavia Bisericii §i, poate, ca vom schimba dialectul teologic 
al §colilor de teologie, intr-o ilustrativa §i metaforica limba a 
Scripturii. 

Adevarata fiin^a a Bisericii poate fi mai degraba 

1 ^S 

descrisd §i infdiisatd , decat complet definitd. §i, fara doar 
§i poate, aceasta poate fi facuta numai din interiorul 
Bisericii. Probabil tocmai aceasta descriere va fi mai 
convingatoare, numai pentru aceia ai Bisericii. Taina este 
in^eleasa numai prin credin^a. Noua realitate Numele grecesc de EkkXioicc, folosit de primii 
cre§tini, desemneaza noua realitate, in care ei au fost 
con^tien^i de rolul lor §i, in care, au ajuns sa sugereze o 
adevarata definite de credin^a a ceea ce a fost Biserica intr- 
adevar. 

Primit - evident sub influenza folosirii Septuagintei - 
acest cuvant, accentueaza faptul, ca de la inceput §i pana la 
sfar§it exista o continuitate organicd a celor doua 
Legaminte 136 . 

Existen^a cre§tinilor a fost in^eleasa, in sfanta 
perspectiva a pregatirii §i a implinirii mesianice (Evr. 1,1- 

2). 

O adevarata definite teologica §i istorica a fost 
indicata prin aceasta, indicata in mod indirect {implied). 
Biserica a fost adevaratul Israel, Noul popor ales al lui 
Dumnezeu, „o semin^ie noua, un neam sfant, un popor ales" 
(I Petr. 2, 9). 135 Adusa la cuno§tinta tuturor. 

136 Testamente. 68 Sau, mai degraba, aceasta a fost rama§i}a 
credincioasd, care a scos afara indiferentul popor ales din 
vechime . 

§i toate popoarele pamantului, greci §i barbari, au 
trebuit sa fie chemate §i altoite in acest nou popor al lui 
Dumnezeu, ca sa-L cheme pe El (aceasta a fost ideea 
principals a Sfantului Pavel in Epistolele catre Romani §i 
Galateni, dupa capitolul al II-lea din Epistola catre Efeseni). 

Chiar §i in Vechiul Testament cuvantul EkkXiolcc 
(care reda in grece§te ebraicul Qahal) a putut sa provoace o 
subliniere speciala a unita^ii fundamentale a Poporului ales, 
in^eleasa ca o sfdnta comunitate, fapt pentru care, aceasta 
unitate a fost inradacinata mai mult in taina alegerii divine, 
decat in oarecare trasaturi „naturale". 

Aceasta subliniere a putut numai sa confirme, inca 
odata, influenza elenista a cuvantului EkkXloicc, folosit de 
obicei in adunarile libere din ora§e; in adunarile generale ale 
tuturor ceta^enilor. 

Acest cuvant a corespuns noii existence creatine §i a 
pastrat conota^ii tradi^ionale. Biserica a fost poporul cat §i 
cetatea. A fost evaluata a§adar o accentuare speciala a 
unita^ii organice a cre§tinismului. Cre§tinismul, de la bun 
inceput, a existat ca o unitate reald, ca o comunitate. 

A fi cre§tin a fost in^eles doar ca facand parte, 
apar^inand comunita^ii. Nimeni nu poate fi cre§tin prin el 
insu§i, ca un ins izolat, ci numai impreuna cu „fra^ii", intr-o 
„uniune fr&\easc& ,, (togetherness) cu ei. 

Unus christianus - nullus christianus [Un singur 
cre§tin, un cre§tin prin el insu§i, nu este cre§tinul adevarat]. 
Convingerea personald sau o reguld de viafd nu poate face 
pe cineva cre§tin. 

Existen^a cre§tina presupune §i implica o imbisericire, 
o dobandire efectiva a calita^ii de membru al comunita|ii. 
Acesta trebuie introdus de indata in comunitatea apostolica, 
in comuniunea cu cei 12 Sfin^i Apostoli §i cu mesajul 
propovaduirii lor. 

„Comunitatea" cre§tina a fost adunata §i constituita de 
catre Iisus Insu§i, in zilele cand era in trup §i aceasta a fost 
data de catre El, eel pu^in ca o construe^ provizorie, prin 137 La Lc 12, 32, mica turma insemnand, mai precis, rama^ifa reconstituita, 
rascumparata §i resfinjita. 69 alegerea §i numirea celor Doisprezece, carora El le-a dat 
numele de vestitori §i trimisi ai Sai . 

Pentru ca „trimiterea inainte" a celor Doisprezece nu 
a fost numai o misiune ci, mai precis, o co-misiune, pentru 
aceasta ei au fost investui cu o „putere" (Mt. 10, 1; Mc. 3, 
15; Lc. 9, 1). 

In orice caz, alegerea lor ca „martori" ai Domnului 
(Lc. 24, 28 ; F. Ap. 1, 8), a celor Doisprezece, a fost singura 
indrepta^ita sa continue mesajul cre§tin, cat §i via^a 
comunitara. De aceea, comuniunea cu Apostolii a fost 
trasatura esen^iala a inceputurilor Bisericii lui Dumnezeu 
din Ierusalim (Fapte 2, 42: koivovloc). 

Cre§tinismul in^elege o „via^a comuna" ca pe o viafa 
in comun. Cre§tinii trebuie sa se considere pe ei m§i§i ca 
fiind „fra^i" (de fapt acesta era unul dintre primele lor 
nume), ca membrii ai unei singure comunitati, strans lega^i 
intre ei. §i aceasta dragoste cre§tina a fost sa fie prima nota 
caracteristica a cre§tinilor §i prima proba, care pe buna 
dreptate, a fost ca un semn al acestei comuniuni. 

Noi avem indrepta^irea sa spunem: cre§tinismul este o 
comunitate larga, o corporate, o comuniune, o fra^ietate, o 
„societate" sau ca e o coetus fidelium (adunarea celor fideli, 
a celor credincio§i). 

§i, fara doar §i poate - asta ca o prima aproxima^ie - 
o asemenea descriere ne-ar putea fi de mare ajutor. Dar, in 
mod evident, aceasta solicita o noua calificare §i este ceva 
crucial misiunea de la aceasta data. 

Cineva poate sa intrebe: In ce consta, mai exact, 
aceasta unitatel Oare, comuniunea celor mul^i este baza §i 
fundamentul ei? Care este puterea, care ii determina pe mai 
mul^i in§i, sdfie impreuna §i sa se uneasca unul cu altul? 

Este aceasta doar un instinct social, o putere oarecare 
de coeziune sociala, o impetuoasd afecfiune mutuald sau o 
reciproca atracfie naturalal 

Este aceasta unitate o simpla baza a umanita^ii, a 
identita^ii scopurilor sau a convingerilor? Pe scurt, este 
comunitatea cre§tina, Biserica, o societate omeneasca pur §i 
simplu, o societate a oamenilor? 

Numai evidence clare ale Noului Testament ne 
permit, de foarte departe, sa in^elegem aceasta dimensiune 
totald a umanita^ii. 138 Vezi Lc. 6, 13: „pe care de asemenea El i-a numit §i Apostoli". 70 Cre§tinii nu sunt uni^i numai intre ei ci, in primul 
rand, ei to^i sunt una in Hristos §i numai aceasta comuniune 
cu Hristos, face comuniunea oamenilor, in primul rand, sa 
fie posibila in El. 

Central unita^ii este Domnul §i puterea ca darari §i 
harisme ale unita^ii este Duhul. Cre§tinii sunt constiturfi in 
aceasta unitate - care este o creafie divina {divine design) - 
prin voin^a §i puterea lui Dumnezeu. Unitatea lor se ridica 
deasupra lumii. Ei sunt una numai in Hristos, care pe cei 
care au fost nascu^i din nou, prin El, „sadrfi si cladi^i in El" 
(Col. 2, 7), au fost, prin Unul Duhul Sfant, „boteza^i intr-un 
singur Trap" (I Cor. 12, 13). 

Biserica lui Dumnezeu a fost intemeiata §i constituita 
de Dumnezeu, prin Iisus Hristos, Domnul nostra: „ea este 
propria Lui create din apa §i cuvant". 

Astfel, aici avem de-a face nu cu o societate umana ci, 
mai ales, cu o „societate dumnezeiasca". Nu insa cu o 
societate seculara, care dore§te sa aiba o via^a „ca aceasta 
lume", via^a comparabila cu al oricarai grap uman, ci o 
sfdnta comunitate, ce este intrinsec „nu ca aceasta lume", nu 
ca „aceste eon", ci ca „eonul viitor". 

Pe langa acestea, Hristos Insu§i apar^ine acestei 
comunita^i, ca §i Cap al ei, nu numai ca Domn §i Stapan. 
Hristos nu este deasupra sau exterior Bisericii. Biserica este 
in El. Biserica nu este numi o comunitate a celor ce cred in 
Hristos §i merg conform cailor §i porancilor Lui. Ea este o 
comunitate a celor care stau §i raman in El §i, in care, El 
Insu§i este Cel ce locuie§te §i ramane in Duhul. 

Cre§tinii sunt popor ales, „nascut din nou" §i re-creat. 
Ei sunt cei care transmit nu numai un nou exemplu de via^a 
ci, mai degraba, noi principii: noua via^a in Domnul Hristos, 
prin Duhul Sfant. 

Ei sunt un „popor ales", poporal mo§tenirii lui 
Dumnezeu. Esen^ialul acestui fapt este acela ca, Biserica, 
comunitatea cre§tina, este o comunitate sacramentala, o 
communio in sacris, o „comuniune prin lucrari sfmte", adica 
in Duhul Sfant, la fel communio Sanctorum (Sanctorum 
fiind, mai degraba, la neutru decat la masculin, poate sa dea 
in^elesul original al frazei). 

Unitatea Bisericii este intretinuta prin Sfintele Taine. 
Botezul §i Euharistia sunt doua „Taine comunitare" ale 
Bisericii §i prin ele se in^elege „comuniunea" cre§tina, care 71 este continua revelata §i pecetluita. §i chiar putem spune §i 
mai direct: Sfintele Taine constitute Bis erica. 

Numai in Sfintele Taine sta comunitatea cre§tina §i de 
aici se raspande§te pretutindeni masura cuntfiei omene§ti §i 
se formeaza astfel Biserica. 

In consecin^a, „dreapta administrare a Sfintelor 
Taine" apar^ine, in mod esen^ial / fundamental, Bisericii. 
Sfintele Taine trebuie, intr-adevar, sa fie primite „cu 
vrednicie", pentru ca ei sa nu fie separafi sau despdrfifi de 
la efortul interior §i de la modelul duhovnicesc de vie^uire al 
credincio§ilor. 

Botezul este precedat de pocain^a §i de credin^a. O 
relate personala intre un catehumen §i Domnul Sau trebuie 
sa inceapa, in primul rand, ascultand §i primind pe Cuvantul 
§i mesajul Sau mantuitor. §i, iara§i, o promisiune de 
credin^a facuta lui Dumnezeu §i Hristosului Sau este o 
condi^ie necesara (pre-requisite) §i indispensabila pentru 
primirea Tainei 139 . 

Un catehumen este deja „inrolat" (enrolled) intre fra^i 
(brethren), pe baza credin^ei sale. Dar darul Botezului este 
apropiat, in^eles §i pastrat prin credin^a §i credincio§ie, stand 
neclinti^i in credin^a §i nadejde. 

§i, pana astazi, Tainele nu sunt doar ni§te semne sau o 
declarafie de credinfd ci, mai degraba, semnele efective ale 
iconomiei divine. Nu numai simboluri ale aspira^iei §i ale 
loialita^ii umane, ci semne obiective ale actiunii 
dumnezeie§ti. 

In acestea, existen^a noastra omeneasca este unita sau, 
mai degraba, ridicata la via^a dumnezeiasca, prin Sfantul 
Duh dat noua. Biserica, ca intreg, este o sfdntd (sau o 
sfinfitd) comunitate, ce se distinge prin aceasta de „lumea 
profana". Ea este Sfdnta Biserica. 

Sfantul Pavel folose§te in mod clar termenii de 
„Biserica" §i „Sfinti", ca unii care sunt sinonimi §i care se 
completeaza reciproc. 

Este remarcabil faptul, ca in Noul Testament, numele 
de „Sfant" este aproape, in mod exclusiv, folosit la plural, 
pentru sfm^enia fiin^ei umane sociale, in acest in^eles 
intrinsec. 

Dar, pentru a enumera atributele ei, el nu se refera la 
orice realizare umana, ci la cea ca dar, ca sfinienie sau 139 La inceput, prin cuvantul „Sacramentum", se injelegea mai precis „juramantul 
militar" ( the military oath). 72 sfiniire. Sfint.enia vine de la Unul Sfant. Numai de la 
Dumnezeu. 

Afi Sfant pentru un om inseamna sa se impdrtdseascd 
de viaia dumnezeiasca. Sfint.enia este gasita in mod 
individual numai in comunitate sau, mai degraba, „in 
intimitatea cu Sfantul Duh" (in the fellowship of the Holy 
Spirit). 

„Comuniunea Sfintilor" este un pleonasm. In primul 
rand, poti fi „Sfant" numai in comuniune. In mod strict, 
comunitatea mesianica, intemeiata de Iisus Hristos, nu a fost 
inca Bisericd, inainte de Patimirea si Invierea Sa. Adica 
inainte „ca promisiunea Tatalui" sa fie trimisa peste ei si sa 
fie „invesmantati cu putere de sus", „botezati find cu Duhul 
Sfant" (cf Lc 14, 26 si F. Ap. 1, 4-5), in Taina Rusaliilor. 

Inainte de victoria Crucii dezvaluita in glorioasa 
Inviere, aceasta a avut o via^a sub umbraculo legis (sub 
umbra Legii). Aceasta a fost via^a din ajunul desavarsirii 
(the eve of the fulfilment). 

§i Rusaliile au fost atunci mdrturia si pecetea 
victoriei lui Hristos. „Puterea de sus" a intrat in istorie. 
„Noul eon" a fost prin aceasta, cu adevarat, dezvaluit si el a 
inceput. Viat.a sacramentala a Bisericii este continuatoarea 
Rusaliilor. 

Pogorarea Sfantului Duh a fost o revela^ie suprema. O 
singura data si pentru totdeauna, in „infricosatorul si de 
nepatrunsul mister" al Rusaliilor, Duhul Sfant, Mangaietorul 
intra in lume - in care El a fost atat de prezent, in aceasta 
maniera in care incepe sa fie de acum - pentru a locui si a 
ramane in ea. 

Un abundent izvor de apa vie este dezvaluit in aceasta 
zi, aici, pe pamant, in lumea care a fost deja rascumparata si 
impacata cu Dumnezeu prin Crucea si Invierea Domnului. 
Impara^ia lui Dumnezeu vine, pentru ca Sfantul Duh este 

A $ 1 A A 

Impara^ia . 

Dar „venirea" Duhului depinde de „plecarea" Fiului 
(In. 16, 7). „Alt Mangaietor" vine le noi, marturisind pe 
Fiul, reveland slava Sa si pecetluind biruin^a Sa (In. 15, 26; 
16, 7, 14). Intr-adevar in Duhul Sfant e slavit Domnul 
Insusi, Care va veni sau Se va intoarce la turma Sa, ca sa fie 
cu ea intotdeauna (In. 14, 18, 28). Cf. Sfantului Grigorie de 'Myssa,Cuvdntarea din duminica a treia, PG 44, col. 
1157-1160. 73 Rusaliile au fost sfintirea mistica, botezul intregii 
Biserici (F. Ap. 1, 5). Acest botez arzator a fost administrat 
de Domnul, pentru ca El boteaza „cu Sfantul Duh §i cu foe" 
(Mt. 3, 11; Lc. 3, 16). 

El a trimis Duhul de la Tatal, ca o cheza§ie in inimile 
noastre. Duhul Sfant este Duhul infierii in Iisus Hristos; 
„puterea lui Hristos" (II Cor. 12, 9). 

Prin Duhul, noi recunoa§tem §i marturisim ca Iisus 
este Domnul (I Cor. 12, 3). Lucrarea Duhului in cei 
credincio§i este propriu-zis incorporarea lor in Hristos, 
botezarea lor in singurul Trup (I Cor. 12, 13), adica in 
Trupul lui Hristos. 

Despre acesta Sfantul Atanasie scria: „omului i se da 
sa bea pe Duhul; noi bem pe Hristos". Pentru ca Piatra a fost 
Hristos 141 . 

Prin Duhul, cre§tinii sunt uniti cu Hristos, ei sunt uniti 
in El, ei sunt constituiti in Trupul Sau. Un singur Trup, Care 
este Hristos: aceasta frumoasa analogie facuta de Sfantul 
Pavel in diferite locuri, unde analizeaza taina existent.ei 
creatine §i care este cea mai veche marturie a experient.ei 
intime a Bisericii apostolice. 

Prin aceasta nu in^elegem, ca a fost o imagine 
accidentala ci, in primul rand, un compendiu al credint.ei §i 
al experien^ei duhovnice§ti. Odata cu Sfantul Pavel s-a 
subliniat cu putere faptul, ca intotdeauna a existat o unire 
intima a credinciosului cu Domnul, prin care el s-a 
imparta§it din plinatatea Lui. 

Sfantul loan Gura de Aur a scos in relief- comentand 
Col. 3,4- faptul ca, in toate scrierile Sfantului Pavel, acesta 
s-a straduit sa dovedeasca ca credincio§ii „sunt in 
comuniune cu El in toate lucrurile" §i „intocmai adevarat 
vede aceasta uniune, cand el se ocupa de vorbirea despre 
Cap si Trup" 142 . 

Acesta este, foarte probabil, un termen sugerat de 
experien^a euharistica (cf. I Cor. 10, 17) si a fost folosit, in 
mod deliberat, ca sa sugereze aceste conota^ii. 

Biserica lui Hristos e una in Euharistie, pentru ca 
Euharistia e Hristos §i El este Euharistia ce locuie§te in 
Biserica, Care este Trupul Sau. 141 Sfantul Atanasie eel Mare, Epistola I catre Serapion, PG. 26, col. 576. 

Sfantul loan Gura de Aur, Comentariul la Epistola catre Coloseni, Omilia a 7-a, 
PG. 62, col. 375. 74 Biserica este un Trup real, un organism, mult mai 
mult decat o societate sau o corporate. §i, poate ca un 
„organism" este mult mai modern interpretat, decat 
termenul to soma, pe care il folose§te Sfantul Pavel. 

§i totu§i, Biserica este Trupul lui Hristos §i 
„plinatatea" Trupului Sau §i plinirea tuturora. To soma §i to 
pleroma, ace§ti doi termeni sunt corelativi §i ambii sunt 
strans uni^i in mintea Sfantului Pavel, fapt foarte evident 
chiar sj dintr-un singur exemplu: „care este Trupul Sau, 
plinatatea celui ce pline§te toate intra to^i" (Efes. 1, 23). 

Biserica este Trupul lui Hristos fiindca acesta este 
complementul Sau. Sfantul loan Hrisostom comenteaza 
ideea paulina, aproape in acela§i fel: „Biserica este 
complementul lui Hristos in aceea§i masura, in care capul 
completeaza trupul §i trupul este completat prin cap". 

Hristos nu este singur. „E1 pregate§te o intreaga 
intrecere in comun pentra a urma Lui, pentra a ne lipi de El, 
pentru a insoti alaiul Sau". Hrisostom insista: „Vad cum 
el II arata ca avand nevoie de toate madularele. Acesta 
in^elege Biserica ca existand, numai atunci cand Capul va fi 
complet; cand Trupul este pe de-a-ntregul desavarsit; cand 
noi suntem cu to^ii impreuna; uni^i §i impreuna" 144 . 

Cu alte cuvinte, Biserica este extinderea §i 
„plinatatea" Intruparii sfinte sau, mai degraba, via^a in Trup 
a Fiului, „cu tot ce s-a facut pentra iubirea noastra, prin 
Cruce §i Ingropare, prin Invierea cea de a treia zi, prin 
Inarfarea la cer §i prin §ederea de-a dreapta Tatalui" 
Intruparea Sa este existen^a desavar§ita in Biserica. 

§i, mai corect spus, Biserica este Hristos Insu§i, 
imbra^i§andu-i in Sine pe to^i (cf. I Cor 12, 12). Aceasta 
identificare a fost sugerata §i de Fericitul Augustin: „Non 
solum nor christianos factos esse, sed Christum''' [Nu ne 
facem singuri cre§tini, ci Hristos]. 

Pentru ca, daca El este Capul, noi suntem madularele: 
intregul om este El §i noi - totus homo, illle est nos: 
Christus et Ecclesia [intregul om, Acela si noi: Hristos §i 
Biserica]. 

§i iara§i: „Pentru ca Hristos nu este pur §i simplu 
numai in Cap ori numai in Trup, ci Hristos este tot atat pe 
cat e in Cap §i in Trap" („non enim Christum in capite et 143 Sfantul Pavel. 

Sfantul loan Gura de Aur, Epistola catre Efeseni, Omilia a 3-a, PG. 52, col. 29. 
***Liturghia Sfantului loan Gura. de Aur, Rugaciunea de sfinfire. 75 non in corpore, sed Christus totus in capite est in corpore") 

146 

Acest termen: „totus Christus" 147 , aparea in mintea 
Fericitul Augustin iara§i §i iara§i, deoarece era ideea sa 
favorita §i fundamentals in acela§i timp, sugerata in mod 
clar de Sfantul Pavel. „Cand eu spun crestini, la plural, eu 
in^eleg pe toti ca pe unul, in Hristos unul (cum plures 
Cristianos apello, in uno Christo unum intelligo). 

Ei sunt, binein^eles, multi, dar ei sunt unul: noi 
suntem mul^i, dar suntem unul" 148 . „Pentru noi, Domnul 
Iisus nu este numai in Sine Insu§i ci, de asemenea, §i in noi 
laolalta {Dominus enim Jesus non solum in se, sed et in 
nobis)" . 

„Un Om tine sfar§itul timpului iunus Homo usque ad 
finem saeculi extenditur)" 15 °. Urmarile acestor expresii sunt 
evidente pentru toti. 

Cre§tinii sunt incorporate in Hristos §i Hristos 
locuie§te in ei si aceasta unire intimd constituindu-se in 
taina Bisericii. Biserica este si a fost locul §i modul 
prezen^ei rascumparatoare a Domnului inviat in 
rascumpararea lumii. „Trupul lui Hristos este Hristos Insu§i. 
Biserica este Hristos, Care dupa Invierea Sa este impreuna 
cu noi §i Se intalne§te cu noi in inima" 151 . 

Doar in acest caz putem spune: Hristos este Biserica. 
,Jpse enim est Ecclesia, per Sacramentum Corporis sui in 
se...eam continens" [Pentru ca El Insu§i este Biserica, 
con^inand in Sine pe de-a-ntregul Taina Trupului Sau] 152 . 

Sau in cuvintele lui Karl Adam: „Hristos Domnul este 
propriul Sine al Bisericii" (Christ, the Lord, is the proper 
Ego of the Church) 

Biserica este unitatea vie^ii harismatice. Izvorul 
acestei unitaji este ascuns (hidden) in Sfmtele Taine §i in 
taina Rusaliilor. Rusaliile sunt continuate §i reactualizate Fericitul Augustin, Comentariul la Evanghelia dupa loan, 21, 8, cf. PL 37, col. 
1528. Si cf. Sfantului loan Gura de Aur, Comentariul la I Cor., Omilia a 30-a, PG. 
61, col. 279-283. 

Fericitul Augustin, Comentariul la Evanghelia dupa loan, P L. 37, col. 1622. 

148 Fericitul Augustin, Ps. 127, 3, PL. 37, col. 1679. 

149 Fericitul Augustin, Ps. 90 si urm. 1, 9, PL. 37, col. 1 157. 

150 Fericitul Augustin, Ps. 85, 5, PL. 37, col. 1083. 

A. Nygren, Corpus Christi, in En Bok om Kyrkan, av Svenska teologer, Lund, 
1943, p. 20. 

152 Sfantul Ilarie de Poitiers, Ps. 125, 6, PL. 9, col. 688. 

153 Karl Adam, Das Wesen Katholizisimus, vol. 4, Ausgabe, 1927, p. 24. 76 permanent in Biserica, prin ceea ce se nume§te succesiune 
apostolica. 

Aceasta nu este §i nici nu a fost un secret canonic al 
Bisericii. Preo^ia sau ierarhia insa§i este, in primul rand, o 
realitate harismatica, o „preotie sacramentala" sau o 
„iconomie dumnezeiasca". 

Preo^ia nu este doar o insarcinare canonica, pentru ca 
nu apar^ine numai ca o unitate func^ionala a Bisericii, ci 
este, in primul rand, o components constitutive 
indispensabila sau o trasatura structurala a Bisericii §i 
care nu schimba cu nimic faptul, ca Biserica este un trup, 
un organism. 

Preo^ii nu sunt - §i nici n-au fost - „confirmatii" 
comunita^ii, nici conducatori sau delega^i ai „multora", ai 
„poporului" sau ai „adunarii", ci ei sunt slujitori numai in 
persona Ecclesia (in numele Bisericii). Ei sunt in primul 
rand slujitori in persona Christi (in numele lui Hristos). 

Ei sunt reprezentan^ii lui Hristos Insu§i si nu ai 
credincio§ilor §i, in ei §i prin ei, Capul Trupului, singurul 
Mare Preot al Noului Legamant este savar§itorul, 
continuatorul §i desavar§itorul ve§nicei Sale pastoriri §i a 
preo^iei Sale. El este singurul Preot al Bisericii cu adevarat. 
To^i ceilal^i sunt CQiprin care se impline§te preo^ia Sa. 

Ei sunt pu§i in Biserica pentru El, inaintea comunita^ii 
§i aceasta, doar pentru ca Trupul este numai unul prin Capul 
Sau §i este pentru a fi adu§i impreuna §i in unitate, prin El §i 
in El. Preo^ia in Biserica este, inainte de toate, preofia 
unitafii. 

In preo^ie, unitatea organica a Trupului nu este doar 
reprezentata sau manifestata ci, mai degraba, inradacinata, 
fara nicio prejudiciere a „egalita{ii" credincio§ilor, doar ca 
„egalitatea" celuilalt din acest organism nu este distrusa prin 
diferen^ele structurale, ci toate celulele sunt egale ca atare §i 
in plus, diferen^ele produse de func^iile lor servesc unitatea, 
facand ca aceasta organica unitate sa devina tot mai 
comprehensive §i mult mai intima. 

Unitatea oricarei comunita^i locale izvora§te din 
unitatea in Painea euharistica. §i cand savar§e§te Euharistia, 
preotul este acela care clade§te unitatea Bisericii. 

Insa acolo este §i un altul foarte important, fiindca 
apara unitatea universale §i catolica a intregii Biserici in 
spa^iu §i timp. Acesta este episcopul. 77 Intr-un singur om, episcopul avand puterea de a 
hirotonii (§i din nou spun, acesta nu este numai un privilegiu 
jurisdictional), sta puterea sacramentala, care imparta§e§te, 
mai departe, aceasta lucrare prin preot. 

Astfel episcopul, ca eel ce hirotone§te, este ziditorul 
unita^ii Bisericii intr-o mai mare masura. Cina cea de Taina 
§i Rusaliile sunt inseparabil unite una cu alta. Duhul Sfant, 
Mangaietorul, vine cand Fiul fusese slavit prin Moartea §i 
Invierea Sa. 

Dar §i acestea sunt doua taine, care nu pot fi decat una 
prin alta. In acest sens, preo^ia §i episcopatul difera unul fa^a 
de altul. 

In episcopat, Rusaliile devin universale §i continue §i 
in episcopatul nedespar^it al Bisericii („episcopatus unus" al 
Sfantului Ciprian) gasim unitatea, pretutindeni, ca sigura. 

Pe de alta parte, prin episcop sau in episcop, fiecare 
Biserica particular^ sau locala este inclusa in plinatatea 
catolica a Bisericii, este legata cu trecutul §i cu toate 
veacurile. In episcop orice Biserica i§i depa§e§te §i i§i 
transcende limitele sale §i este unita organic cu celelalte. 

Succesiunea apostolica nu este deci mai mult 
canonicd, decat fundafia misticd a unita^ii Bisericii. Aceasta 
e ceva diferit fa^a de o aparare a continuitdfii istorice ori a 
coeziunii administrative. 

Ea este, intr-o ultima in^elegere, o pastrare a 
identitdfii mistice a Bisericii de-a lungul timpului. Dar, 
binein^eles, preo^ia nu a fost deta§ata niciodata de Trup. Ea 
este in Trup, facand parte din acesta. §i darul preo^iei este 
dat numai induntrul Bisericii (cf. I Cor. 12). 

Concep^ia paulina despre Trupul lui Hristos a fost 
preluata §i comentata in mod variat de Paring, atat de cei din 
Rasarit, cat §i de cei din Apus §i a fost, mai degraba, 

-154 

uitata . 

Acum este un moment favorabil ca sa ne reintoarcem 
la aceasta experienja a Bisericii vechi, care poate sa ne 
furnizeze o baza solida, pentru o sinteza teologica moderna. 

Oricate alte compara^ii §i metafore au fost folosite de 
Sfantul Pavel §i oriunde s-au folosit in Noul Testament, prin 
ele nu s-au cautat decat acelasT folos sT acela§i efect: 
sublinierea intimita^ii §i a unita^ii organice dintre Hristos §i 
cei care sunt ai Lui. 154 Vezi E. Mersch, S. J., Corpul mistic al lui Hristos (Studii de teologie istorica), 
vol. 2, ed. all-a, Louvain, 1936. 78 Insa, intre multele imagini folosite, cea a Trupului 
este cea mai cuprinzatoare §i impresionanta, pentru ca este 
mai mult decat oricare alta o expresiva reliefare a in^elegerii 
originare. Imaginea legaturii §i a nun^ii ei mistice cu Hristos 
(Efes. 5, 23 §i urm.) este expresia uniunii intime. 

La fel, imaginea Casei zidite din multe pietre, a carei 
piatra din capul unghiului este Hristos (Efes. 2, 20 §i urm., 
cf. I Pt. 2, 6); toate tind spre acela^i scop: cei mul^i devin 
una §i turnul apare, ca fiind facut dintr-o singura piatra 155 . 

§i iara§i, „poporul lui Dumnezeu", trebuie injeles ca o 
unitate organica. Oricum vom gandi, vom avea probleme cu 
diversitatea vocabularului. Ideea de for^a §i sensul final insa 
este limpede §i e acela§i in toate cazurile. 

Insa nicio analogie nu trebuie scoasa in fa^a sau nu 
trebuie prea mult solicitata. Ideea unui organism, cand este 
folosita de Biserica este propriu-zis o limitare. 

Pe de o parte, Biserica este compusa din personalita^i 
umane, care nu pot fi vazute numai ca elemente ori ca celule 
ale unui intreg, pentru ca fiecare este in directa §i in 
imediata intimitate cu Hristos §i cu Tatal Sau iar persoana 
nu este sacrifwata sau dizolvata in comunitate, pentru ca 
fra^ietatea cre§tina nu trebuie sa degenereze in 
impersonalism. 

Ideea de organism este suplimentata prin ideea de 
simfonie a personalita^ilor, in care taina Sfintei Treimi este 
reflectata {cf. In. 17, 21, 23) §i care este miezul / inima 
inva^aturii despre „catolicitate" . 

Aceasta este principala ra^iune, pentru care noi am 
preferat orientarea hristologica in teologia despre Biserica 

i r-7 

mai degraba, decat o pnevamtologie . 

Pe de alta parte, Biserica, ca un intreg, i§i are centrul 
personal numai in Hristos, ea nefiind o intrupare a Duhului 
Sfant §i nici numai o comunitate omeneasca a Duhului, ci ea 
este Trupul lui Hristos, Intruparea Domnului. 

Aceasta ne salveaza de la impersonalismul fara nicio 
angajare a unei intrupari omene§ti. Hristos Domnul este 
singurul Cap §i singurul Domn al Bisericii. 

„In El intreaga zidire este desavar§ita §i create pentru 
a deveni un locas. sfant in Domnul; in El voi sunte^i zidi^i Cf. Pastorului Sf. Herma, Viziunile 3, 2, 6, 8. 
Cf. George Florovsky, Catolicitatea Bisericii. 
157 Ca de pilda Homiakov ori Moehler in Die Einheit in der Kirche. 79 impreuna, intr-o locuin^a pentru Dumnezeu, in Duhul" 
(Efes. 2, 21-22, versiunea episcopului Challoner). 

Hristologia Bisericii nu ne calauzeste spre un orizont 
vag ori spre speculatii vane ori spre un misticism iluzoriu. 
Din contra, numai acest temei sigur, solid si pozitiv poate 
corespunde cercetarii teologice. 

Inva^atura Bisericii a gasit in aceasta acel loc corect si 
organic din inva^atura generala a iconomiei divine a 
mantuirii. §i aceasta, pentru ca noi avem astfel linistea 
cautarii unei comprehensive in^elegeri a tainei mantuirii 
noastre, a mantuirii lumii. 

Trebuie sa mai facem o ultima precizare. Biserica este 
via^a in statu viae si inca nu in statu patriae. A fost si este o 
dubla via^a, „atat in cer, cat si pe pamant" 

Biserica este o societate istorica vazuta dar, in acelasi 
timp, este si Trupul lui Hristos. Amandoua, atat Biserica 
mdntuifilor, cat si Biserica umililor pacatosi sunt una. La 
nivelul istoriei, {inta fmala nu a fost inca atinsa. 

Dar ultima realitate a fost dezvaluita si revelata. 
Aceasta ultima realitate ne este inca la indemana si foarte 
folositoare, in ispitele si neimplinirile pamantesti, in 
gandurile, cat si in grijile de orice fel. §i aceasta, pentru ca 
Biserica este o „societate sacramentala". „Sacramentala", in 
in^elesul ca nu e mai pu^in si „eshatologica". 

Eshatonul nu inseamna numai sfarsitul timpului 
printr-o serie de evenimente. Astfel s-ar traduce ca 
ultimatum, ca ceva decisiv. Si ceva decisiv este fiin^a umana 
realizata in interiorul tensiunii vie^ii istorice si a 
evenimentelor. 

Ceea ce „nu este aceasta lume" este aici „in aceasta 
lume", nu desfiin^and lumea prezenta, ci dand acesteia o 
noua in^elegere si un nou sens, „purificandu-l", in 
comparable cu eel ce era. 

Cu siguran^a ca aceasta este doar o anticipare, o 
„vorbire" despre transfigurarea / implinirea fmala. Inca 
Duhul Sfant locuieste in Biserica. Aceasta constituie taina 
Bisericii, fiindca o „societate" vazuta a oamenilor slabi este 
un organism al harului divin 159 . Cf. Fericitului Augustin, Comentariul la Evanghelia dupd loan, 124, 5, cf. PL 35, 
col. 197. 

159 Vezi eseul lui Homiakov, Biserica una, in trad, englezeasca a lui W. J. Birkbeck: 
Rusia si Biserica Angliei, publicata prima data in 1 895, cap. 23, p. 1 93-222. 80 Noua creaiie 

Prima sarcina a istoriei Bisericii a fost aceea de a 
vesti cealalta lume, cea „care va veni". Biserica s-a nascut 
marturisind noua via^a, dezvaluita §i revelata de Iisus 
Hristos, Domnul §i Mantuitorul nostru. 

Aceste doua cuvinte le-au marturisit prin cuvant §i 
moarte martirica. Adevarul propovaduirii Evangheliei a fost 
mai intai practicat in aceasta noua via^a, dovedindu-se, mai 
apoi, credin^a prin martiraje (cf. Mt. 5, 16). 

Dar Biserica este mai mult decat o societate de 
propovdduitori sau decat o societate de invdidturd ori o 
societate misionard. Ea nu numai ii invita pe oameni, dar ii 
§i introduce in aceasta noua viafd (New Life), care s-a nascut 
marturisind. 

Este §i un Trup misionar, intr-adevar, §i teritoriul 
acestei misiuni este intregul pamant. Dar a avea in vedere 
numai activitatea misionara inseamna a le transmite 
oamenilor convingeri certe sau idei, care sa ii egalizeze 
printr-o discipline impusa §i defmitiva, fara ca in primul 
rand, ei sa fie introdu§i in noua realitate, ca sa se 
converteasca §i sa fie ale§i, prin credin^a §i pocain^a lor, de 
catre Hristos Insu§i, ca sa fie nascu^i din nou in El §i intru 
El, prin apa §i prin Duh. Numai astfel Liturghia Cuvdntului 
este implinita in Liturghia Tainelor. 

„Convertirea" este un prim pas, dar nu este de ajuns 
numai un pas, ci el trebuie sa fie urmat de un lung proces de 
cre§tere duhovniceasca. Biserica s-a definit ca via^a noua 
prin convertiri. Biserica a fost §i este manifestarea unei noi 
replici existen^iale, a unui nou mod de via^a, acea „lume 
care va veni". 

Biserica este aici, in aceasta lume, pentru ca sa o 
mantuiasca. Dar pentru acest lucru ea se opune §i renun^a la 
„aceasta" lume. Dumnezeu revendica intregul om §i 
Biserica s-a nascut ca propovaduitoarea acestei 
„totalizatoare" revendicari a lui Dumnezeu, revelat in 
Hristos. Cre§tinul trebuie sa fie o „noua create". 

De aceea el nu poate gasi un loc de lini§te pentru sine 
inauntrul limitelor „vechii lumi". In acest sens atitudinea 
cre§tinului este §i a fost intotdeauna revolutionary, in ceea 
ce prive§te „vechea lume" sau „aceasta lume". 

Existand in aceasta lume a Bisericii lui Hristos §i nu 
„in lumea aceasta", vom fi intotdeauna in opozrfie 81 permanenta, chiar daca prin aceasta reclamam numai o 
schimbare a ordinii existen^ei. In orice caz, schimbarea 
trebuie sa fie radicala §i totala. Antinomiile istoriei Insuccesele istorice ale Bisericii nu pot fi insesizabile 
cu totul, dupa cum nici caracterul ultim al acestei schimbari, 
in care este angajata, prin natura sa vadit eshatologica §i 
aceste constante schimbari interne. 

Via^a istorica §i cerinjele Bisericii sunt antinomice §i 
aceasta antinomie nu poate fi niciodata solu^ionata ori 
depa§ita intr-un plan istoric. Aceasta e mai degraba o lupta 
permanenta, care „vine" din viitor. 

Antinomia este inradacinata in alternativa practica, pe 
care Biserica o face de la bun inceput acestei istorii, care se 
grabe§te. 

Fiecare Biserica a fost constituita, ca o societate 
exclusiva §i „totalizatoare", straduindu-se sa satisfaca orice 
necesitate a credincio§ilor, atat din punct de vedere 
„temporal", cat §i „duhovnicesc", rasplatind nu atat aten^ia 
vizavi de ordinea existen^ei, care nu permite nimic vie^ii 
ve§nice ci, mai degraba, aceasta fiind in intregime separata 
de lume, in ultimul zbor afara din ea §i intr-un refuz radical, 
fa^a de oricare autoritate externa. 

Caci Biserica a putut sa incerce, in cuprinzatoarea 
cre§tinare a lumii, supunerea intregii vie^i creatine regulii §i 
autorita^ii, reformei §i reorganizarii seculare a vie^ii prin 
prisma principiilor creatine, cladindu-se ora§ul cre§tin. 
Istoria Bisericii ne poate schi^a doua solu^ii: retragerea in 
desert §i construirea imperiului cre§tin. 

Prima a fost practicata nu numai in monahism, cu 
variatele lui tending, dar §i in alte multe grupuri §i 
minority creatine. 

A doua a fost linia mult mai mult practicata de 
cre§tini, atat in Apus cat §i in Rasarit, de unde apar militan^ii 
secularismului cu o solute, care nici in zilele noastre nu a 
fost uitata §i se pastreaza in mul^i oameni. 

Dar cu toate acestea la un loc, ambele s-au dovedit 
fara succes. Prima a fost recunoscuta ca o realitate a celor cu 
probleme comunitare §i adevarul lor ca scop comun. 82 Crestinatatea insa nu este o religie individualists si ea nu 
este interesata numai de „salvarea sufletului". 

Crestinatatea este Biserica, o comunitate, noul popor 
al lui Dumnezeu, principala unitate a vie^ii, conforma cu 
aceste principii specifice. §i aceasta via^a nu poate fi 
scindata in fragmente, care ar putea avea ca regula oricare 
principiu eterogen. 

Conducerea spirituals a Bisericii poate sa fie redusa 
cu greu la o calauzire ocazionala, ce da indivizilor ori 
traiului grupurilor umane, condrfii total nefavorabile 
Bisericii. Legitimarea acestor condrfii trebuie sa fie urmarita 
de la inceput si pana la sfarsit. Sarcina unei complete re- 
creari sau re-configurari a intregii structuri a vie^ii umane nu 
poate fi sau nu trebuie sa fie evitata sau refuzata. 

In primul rand, nu po^i sluji la doi stapani, pentru ca o 
dubla supunere este o solute inadecvata. §i aici, mai presus 
de cele men^ionate ca alternative inevitabile, se ajunge intru 
totul altfel de cat se vrea, numai pentru a fi intr-o situate de 
compromis evident sau intr-o stare de mic§orare in ultima 
instan^a a importan^ei vie^ii crestine si, pana la urma, de 
revendicari totale, de separare de crestinism. 

Fiecare crestin se afla in situa^ia de a raspandi ideea, 
ca mai este un conducator in aceasta lume, in afara de 
Hristos, al carui nume poate fi Cezarul sau Mamona sau 
oricare altul, si in care norma si scopul vie^i sunt altele, 
decat cele stabilite de Evanghelii. §i raspandeste si inrfiaza 
astfel o societate separata de Biserica. 

Dar crestinii pot transforma o lume exterioara 
Impara^iei lui Dumnezeu si pot face sa izvorasca in ea 
aceasta si pot introduce inva^aturile Evangheliei intr-o 
legislate secularizata. §i exista o consistent interioara in 
ambele programe. Insa, separarea celor doua drumuri este 
inevitabila. 

Crestinii par silrfi sa aleaga drumuri diferite. Unitatea, 
ca indatorire crestina, este sfaramata. Se naste o schisma 
interna in Biserica: o separate anormala intre monahi (sau 
elita iniiiaiilor) si poporul mirean (incluzand si clerul) care 
este, in mare masura, mult mai nefasta, decat pretinsa 
„clericalizare" a Bisericii. Dar, privit mai atent, acesta e 
numai un simptom al unei fundamental antinomii. 

Aceasta problema simpla nu a avut o solu^ionare 
istorica. O solu|ie reala ar trebui sa doreasca transcenderea 
istoriei, pentru ca ea apar^ine „lumii care va venii". 83 In acest eon, un plan istoric nu poate constitui o baza, 
ci numai un regulator: un fundament al discriminarii §i nu al 
construc^iei. 

Ma repet: fiecare din cele doua programe sunt 
contradictorii in ele insele. Avem de-a face cu o inerenta 
ispita sectara in primul rand: caracterul catolic §i universal 
al mesajului §i scopului cre§tin este aici, deliberat deindata 
§i definitiv iar lumea este pur §i simplu indepartata. 

Toate eforturile in direc^ia cre§tinarii lumii, atat sub 
forma unui stat sau al unui imperiu crestin, au avut numai 
rolul - mai mult sau mai pu^in - unei acute secularizari a 
cre§tinismului insu§i 160 . 

In ziua de azi nimeni nu dore§te sa considere, ca 
posibila pentru toata lumea, intoarcerea la un monahism 
universal sau o realizare, cu adevarat crestina §i universale, 
a statului. 

Biserica ramane „in lume", ca un trup eterogen §i 
tensiunea este mult mai puternica, decat a fost pana acum iar 
ambiguitatea situa^iei este dureroasa pentru oricine din 
Biserica. 

Un program practic pentru ziua de azi poate fi dedus 
numai printr-o restaurare a injelegerii naturii si a esen^ei 
Bisericii. Insuccesul tuturor a§teptarilor utopice nu pot fi 
ascunse decat in nadejdea crestina: ca Imparatul va veni, 
Domnul Iisus §i Impara^ia Sa va veni. 160 Vezi George Florovsky, Antinomiile istoriei creatine, care va fi publicata in 
Operele complete ale sale. 84 5. Thomas F.forsythJ Torrance, The Christian 
Doctrine of God. One Being, Three Persons 

Thomas F.forsythJ Torrance, The Christian Doctrine 
of God. One Being, Three Persons, Ed. Continuum 
International Publishing Group, Linglestown Road 
Harrisburg, 2001, 272 p. Cap. 2. Perspectiva crestina 
p. 13: 

Dumnezeu fiind Dumnezeu, toata cunoa§terea noastra 
pe care o avem despre El ne parvine din Revelatia 
dumnezeiasca, fiindca este imposibil pentru noi ca sa-L 
cunoa§tem pe Dumnezeu, daca El nu dore§te sa fie 
cunoscut. 

Dumnezeu poate fi cunoscut numai prin Dumnezeu §i 
ne devine cunoscut, numai daca El ni Se face cunoscut pe 
Sine, prin aceea ca ni Se dezvaluie §i ne arata puterea Sa 
mantuitoare prin Cuvantul §i Duhul Sau. 

Acest principiu biblic fundament §i anume: far a 
Dumnezeu, Dumnezeu nu poate fi cunoscut a fost in mod 
clar formulat de catre Irineu [de Lyon n.n.], in secolul al II- 
lea, intr-o remarcabila lucrare de clarificare a fundamentelor 
teologice creatine ale Bisericii vechi 161 . 

Dumnezeu Se reveleaza in mod activ pe Sine Insu§i, 
prin intruparea Fiului Sau devine unul dintre noi, prin faptul 
ca este Mantuitorul nostru §i prin puterea Duhului Sau. 

„In toate lucrurile §i prin toate lucrurile, exista un 
singur Dumnezeu Tatal, §i un singur Cuvant §i Fiu, §i un 
singur Duh, sj o singura mantuire a tuturor celor care cred in 

-pi"162 161 A se vedea in mod special discutarea acestei probleme de catre Irineu la Mat. 11, 
27 §i Lc. 10, 22 din Adversus haereses 4, 11: „Referitor la Domnul, noi credem ca 
nimeni nu-L poate cunoa§te pe Dumnezeu, pentru ca numai Dumnezeu Insu§i este 
Invatatorul. Caci s-a spus, ca fara Dumnezeu, Dumnezeu nu poate fi cunoscut" 
["ESLSa^ev ip.ac, 6 Kupux;, oil ©eov el6votL ouSelg hwaxai, \i.r\ oi)%l 0eoO 
SiSa^ctviog, tout€otlv, aveu QeoO |j.f| YLVc6oK€a9aL tov 0e6v]. 

La fel a formulat §i Ilarie [de Poitiers n.n.]: Dumnezeu Se cunoa^te numai prin 
marturia facuta de El despre Sine, pentru ca El este eel mai bun Talmacitor al Sau, 
cf. De Trinitate 1,18. 

Irineu, Adversus haereses, 4, 1 1 . 85 Insa aceasta nu implica o nofiune preconceputa 
despre Dumnezeu sau o idee independentd despre 
Dumnezeu, care sa nu aiba de-a face cu istoria mantuirii §i a 
revelarii Sale fa^a de poporul lui Israel sau care sa faca 
abstrac^ie de revelarea de Sine prin Fiul Sau Iisus Hristos §i 
prin singurul Sau Duh, Care e mereu actual in mijlocul lui 
Israel. 

Nu exista un alt Dumnezeu in afara Dumnezeului 
Care S-a revelat pe Sine Insu§i §i nu exista o revelare de 
Sine a lui Dumnezeu despar^ita de implinirea scopului Sau 
dumnezeiesc, prin mantuirea Sa §i care sa nu depinda de 
via^a, moartea §i invierea lui Iisus, marturisite noua de catre 
Evanghelii. 

Caci dupa inva^atura lui Irineu, numai prin intruparea 
Fiului Sau Cel Unul Nascut aflam despre Dumnezeu, Care II 
marturise§te pe Tatal §i este Cuvantul Care II talmace§te pe 
Acesta. Fiindca adevaratul Dumnezeu S-a facut cunoscut pe 
Sine prin Profe^ii Vechiului Testament, carora le-a prevestit 
venirea Fiului Sau iar prin Fiul ni S-a facut cunoscut in 
iconomia mantuirii din Noul Testament, revelandu-ne ca El 

rri . 163 

e lreime 

In Iisus Hristos Cuvantul lui Dumnezeu S-a facut 
trup, la ini^iativa lui Dumnezeu Tatal, revelandu-Se in mod 
activ pe Sine §i aratandu-ne prin Acesta ca este un singur 
Dumnezeu §i un singur Domn. . . 

p. 14: 

un singur Dumnezeu, Care ne vorbe§te noua despre 
fundamentul liberta^ii Sale, despre existen^a de Sine §i prin 
Sine §i ni Se face cunoscut pe Sine, de§i El este inaccesibil, 
necunoscut sj singur mai presus de orice nume. 

El Se marturise§te pe Sine noua §i ne spune ca numele 
Sau este Eu sunt Cel care sunt, pentru ca numele Sau nu 
poate fi rostit de buze omene§ti, pentru ca numai Dumnezeu 
Ilpoate rosti 164 . 

In Scripturile Vechiului Testament, Dumnezeu Se 
reveleaza cu putere ca Dumnezeul Ce Viu, Care a facut 
cerul §i pamantul, prin porunca Cuvantului Sau §i Care a 
avut un legamant, o relate speciala cu poporul lui Israel, pe 
care L-a ales §i pe care 1-a pova^uit de-a lungul istoriei, 163 Idem, 4, 18-20 §i 4, 34, 10. 

164 Ie ? . 3, 14. 86 pentru a fi locul pentru revelarea mantuirii Sale la toata 
umanitatea. 

Insa Dumnezeu S-a revelat lui Israel prin Cuvantul §i 
Duhul Sau vorbindu-le in mod direct. Insa nu le-a vorbit ca 
altor oameni, [El Insu§i fiind om n. n.], a§a cum a facut-o in 
activitatea Sa de rascumparare a noastra, caci nu se putea 
face cunoscut intr-un mod atat de familiar §i de personal, 
cum a facut-o in Iisus, Fiul Sau intrupat, cand S-a aratat pe 
Sine Insusi 165 . 

Insa in Scripturile Noului Testament, Dumnezeu ni Se 
reveleaza ca Cel, Care la plinirea vremii, a venit in mij locul 
poporului Sau ca Emanuel [Dumnezeu cu noi], pentru ca 
Dumnezeu S-a facut unul dintre oameni, traind o existen^a 
istorica si resim^ind nevoia extraordinary de a-i mantui pe 
oameni de pacatele lor. 

El a venit ca sa Se reveleze pe Sine in eel mai 
singular §i concret mod cu putin^a, prin intruparea Fiului 
Sau, in mij locul lui Israel, insa pentru a fi nu numai Domnul 
sj Mantuitorul lui Israel ci al intregii umanita^i §i prin 
prezen^a §i lucrarea Duhului Sau in intreaga umanitate 
aceasta sa cunoasca unirea §i comuniunea personala cu Sine. 

Iar fiecare dintre madulare i§i pastreaza identitatea 
personala prin Iisus §i Dumnezeu. Pentru ca Insu§i Domnul 
i-a spus lui Filip: „Cel care M-a vazut pe Mine, L-a vazut pe 
Tatal" 166 . Iar atunci cand privim la fa^a lui Iisus §i vedem in 
ea adevarata fa^a a lui Dumnezeu, atunci cunoa§tem ca nu 
putem vedea aceasta fa^a altundeva §i altcumva. 

Aceasta relate intre Iisus §i Dumnezeu a fost foarte 
frumos exprimata de H. R. Mackintosh: 

„Cuvintele lui Iisus sunt glasul lui Dumnezeu. 
Lacrimile lui Iisus sunt mila lui Dumnezeu. Mania lui Iisus 
este judecata lui Dumnezeu. 

To|i credincio§ii marturisesc, cu cuvinte de adorare, 
ca in cele mai sfinte clipe ale vie^ii lor, Dumnezeu §i Hristos 
se unesc in fiecare dintre ei intr-o legatura morala de ne 
desfacut. 

Cand in taina noi privim la fa^a lui Dumnezeu, atunci 
fa^a lui Hristos este aceea care rasare inaintea noastra" 167 . 165 Caci astfel ne-a spus Domnul: „Fericiti sunt ochii vostri, pentru ca vad, si 
urechile voastre, pentru ca aud. Adevarat va spun voua, mulji Proroci si Drepti au 
dorit sa vada ceea ce vedeji voi si n-au vazut si sa auda ce auzrji voi si n-au auzit", 
cf. Mc. 13, 15-16; Lc. 10, 23-24; I Petr. 1, 10-12. 

166 In 14, 9. 

167 Hr. R. Mackintosh, Invafatura despre persoand, Edinburgh, 1913, p. 340. 87 Inva^atura cre§tina despre Dumnezeu nu este 
formulata intr-un mod abstract, metafizic, departe de rela^ia 
noastra cu Dumnezeu, ci in acord interior cu aceasta cale, in 
care Dumnezeu ni Se reveleaza la modul actual, nu numai in 
mod inefabil ca lui Israel §i nu cum S-a facut cunoscut lui 
Israel, ci in modul acesta suprem, prin care El S-a facut om, 
in mijlocul lui Israel, asumand firea noastra umana. . . 

p. 15: 

intru Sine §i facandu-Se unul dintre noi in Iisus 
Hristos, Cel nascut din Fecioara Maria, Fiul lui Dumnezeu 
intrupat. 

Facandu-Se unul ca noi §i luand firea umana intru 
Sine, Iisus §i-a facut ale Sale pacatul §i moarta noastra, in 
sensul de a ne rascumpara §i de a ne mantui pe noi de pacat 
§i de moarte §i, prin aceasta ispa§ire ne-a impacat cu El §i a 
sfaramat zidul du§maniei noastre cu Dumnezeu, pentru ca sa 
ne restaureze pe noi in unirea cu Sine, prin dragoste §i, in 
acela§i timp, sa ne faca sa avem comuniune unul cu altul, in 
Hristos. 

Intru El, Cuvantul lui Dumnezeu S-a facut trup §i prin 
Sine Dumnezeu a interactional cu istoria §i a facut ca 
dialogul revelator pe care il avea cu Israel sa devina el insu§i 
revelare, nu numai prin aceea ca poate sa vesteasca despre 
Sine, ci prin aceea ca Se arata pe Sine ca Dumnezeu §i ca 
Tata al Domnului Iisus Hristos §i ne arata prin aceasta, intr- 
un mod personal, ca numele Sau, al Celui Care este Cel care 
este sau Cel care este si va fi este de fapt Tatal, Fiul §i 
Sfantul Duh. 

In aceasta desavar§ita revelare de Sine Dumnezeu Se 
reveleaza intregii umanita^i, ca Domnul Dumnezeu §i ca 
Tatal Atotiiitorul, ca Facatorul cerului si al pamdntului, ca 
Cel care, in marea Sa iubire de oameni, nu a dorit ca sa fie 
fara firea noastra umana, ci, in mod liber, a venit la noi, S-a 
facut unul dintre noi, pentru ca sa ne impace pe noi cu Sine 
§i sa ne aduca in comuniunea cu Sine. 

Inva^atura cre§tina despre Dumnezeu deriva din 
aceasta unica, definitiva revelare de Sine a singurului Domn 
§i Dumnezeu, prin singurul Iisus Hristos §i prin singurul 
Duh al Sau. Adica deriva din revelarea de Sine istorica a lui 
Dumnezeu, fiindca Dumnezeu S-a facut om pentru noi §i 
pentru a noastra mantuire. §i aceasta prin Domnul Iisus, Fiul Unul Nascut al 
Tatalui, Care S-a intrupat in istorie, pentru ca Dumnezeu sa 
Se defmeasca pe Sine ca Cel ce este cu adevarat Tata, Fiu §i 
Duh Sfant §i intru care noi sa cunoa§tem, ca Dumnezeu este 
Dumnezeu cu adevarat, daca El este Tata, Fiu §i Duh Sfant, 
dupa cum am inva^at din evenimentele mantuitoare ale 
Evangheliei §i prin care noi am fost chema^i la dragoste fa^a 
de Sine cu toata inima, mintea §i sufletul nostru. 89 6. Raportarea personald la Dumnezeu in 
Confesiunile Fericitului Augustin al Hipponei 16S 

Aceasta minunata §i dureroasa carte a sinceritatii 
Dumnezeiescului Augustin, debuteaza cu starea de 
rugaciune, cu raportarea simpla §i plina de dragoste la 
Dumnezeu. Dumnezeu indeamna pe om ca sa-L laude pe El, 
desj omul e ofaptura mica 

Lauda adusa lui Dumnezeu e cea care il desfata cu 
adevarat pe om 170 , in ciuda atator desfatari mortale ale lumii 
noastre. Legatura dintre om §i Dumnezeu, aceasta nevoie de 
a fi in re la fie cu Dumnezeu, vine din aceea ca „ne-ai facut 
pe noi pentru Tine §i nelini§tit este sufletul nostru, pana ce 

171 

se va odihni in Tine" 

Creaturalitatea umana, starea omului de creatura a lui 
Dumnezeu implica o directie implacabila a omului spre El. 
Omul a fost predestinat in adancul lui sa fie numai al lui 
Dumnezeu, sa doreasca numai pe Dumnezeu cu adevarat. 

Po^i opta pentru rau, pentru a te distruge pe tine in 
chip §i fel. Dar, pentru ca suntem creatura lui Dumnezeu, 
pentru ca El ne-a facut pentru Sine, numai pentru Sine, 
pentru ca intru El sa ne gasim sensul, implinirea, fericirea, 
atunci existen^a noastra in afara lui Dumnezeu e o nelini§te 
continua. 

Predestinarea noastra spre Dumnezeu nu inseamna, in 
acela§i timp, §i neputin^a noastra de a alege gre§it. Sensul, 
destina^ia noastra prima este Dumnezeu. El este Cel pe care 
adancul din noi, ni-L indica ca find implinirea noastra. 

Dar, daca nu vrei sa ascurfi ce l\i spune con§tiin^a ta §i 
alegi pacatul, via^a fara Dumnezeu, atunci gu§ti nelini§tea, 
acreala, lipsa de sens, lipsa de gust a acestei vie^i fara 
credin^a §i iubirea lui Dumnezeu. 

De aceea lupta impotriva implinirii tale in Dumnezeu, 
creeaza numai nelini§te in fiin^a ta. Lini§tea adevarata, 
odihnirea in Dumnezeu o vom gusta, atunci cand ne vom 
preda cu totul Sie§i, cand vom trai certitudinea §i frumusetea 168 Un proiect de cercetare abandonat, pentru ca nu am putut sa il continui la 
momentul cand 1-am inceput. 

169 Cf. Fericitul Augustin, Marturisiri, trad. §i indici de Prof. Dr. Docent Nicolae 
Barbu, introd. §i note de Pr. Prof. Dr. loan Ramureanu, in col. PSB, vol. 64, Ed. 
IBMBOR, Bucuresti, 1985, p. 63. 

170 Ibidem. 

171 Ibidem. 90 vie^ii curate, pe care El ne-a dorit-o tuturor, mai inainte de a 
fi lumea §i noi inline. 

Din acest context, reiese in mod evident faptul ca, 
rela^ia cu Dumnezeu e o relate fundamentala, singura 
fundamentala a fiecaruia dintre noi §i ea ^ine de modul 
crearii fiin^ei noastre §i de implinirea noastra. 

Rela^ia cu Dumnezeu este implicata in firea noastra, 
este fireasca, pentru ca suntem crea^ia lui Dumnezeu, 
Parintele nostru §i pentru ca ea este traiectoria prin care 
omul atinge fericirea comuniunii cu Dumnezeu. 

De aceea Fericitul Augustin spune, ca nu po^i sa-L 
invoci, sa-L chemi pe Dumnezeu, daca nu II cuno§ti 172 . 172 Ibidem. 91 7. Jaroslav Pelikan, Iisus de-a lungul 
secolelor. Locul Lui in istoria culturii Jaroslav Pelikan, Iisus de-a lungul secolelor. Locul 
Lui in istoria culturii, trad, din lb. engl. de Silvia Palade, 
seria Religie, coordonatd de Pr. Vasile Rdducd, Ed. 
Humanitas, Bucuresti, 2000, 308 p., format 20 cm. Ed. rom 
traduce ed. Yale University, 1985. 

Autorul: Nascut in 1923, profesor de istorie, romano- 
catolic [despre care noi stim ca s-a convertit la Ortodoxie, 
dar nu §i in ce condrfii], s-a ocupat in car^ile sale de Luther, 
Kierkeggard, Tradi^ia cre§tina, etc. 

Prefaid 

Autorul spune, ca §i-a dorit dintotdeauna sa scrie 

1 7^ 

aceasta carte , pentru ca „Iisus este un personaj mult prea 
important pentru a fi lasat exclusiv pe seama teologilor §i a 
Bisericii" 174 . Cred ca a inceput exasperant „de bine"! 

E o carte care a aparut din cauza cercetarilor pentru 
ni§te prelegeri publice §i vizeaza un public mediu, nu unul 

1 7S 

specializat . 

Introducere Lovirea noastra de inaccesibilul anumitor evenimente 
importante ale istoriei §i de lipsa de antene pentru ele 176 . 

Din cauza scepticismului cu care putem privi datele 
istoriei, spune autorul, putem cadea in „boala profesionala a 
istoricului" §i anume aceea a paraliziei analizei 177 . Nu mai 
§tii ce sa crezi din cate n;i spune istoria, cu alte cuvinte. 

Pentru a trece peste aceasta dilema sufocanta a 
scepticismului vizavi de datele istoriei, spune autorul nostra, 
trebuie sa cautam elementele „de continuitate in cadral 
schimbari [al schimbarilor istorice n.n.] §i diversita^ii 173 Idem, p 7. 

174 Ibidem. 

175 Ibidem. 

176 Idem, p. 11. 

177 Ibidem. 92 [opiniilor despre acela^i eveniment istoric n.n.], trebuie 
gasite aspecte sau feme, care sa reflecte atat schimbarea cat 
§1 continuitatecT' . 

Noi am spune, ca istoricul trebuie sa urmareasca 
constantele istoriei, ce se crede de catre cei mai mul^i in 
ceea ce prive§te anumite puncte ale istoriei, dar §i 
modificdrile de nuanfd, in diferite epoci, ale modului in 
care percepem un eveniment al istoriei. Exista de- 
neschimbatul §i exista interpretarea de-neschimbatului 
istoric, o istorie a acestui de-neschimbat. 

O caracteristica a stilului sau e aceea a valorificarilor 
banale ale istoriei Bisericii. Oricat ar fi acestea de 
publice...diserta^iile sale, inca dintru inceput, te imping la 
constatarea, ca nu \\i pun mintea in priza...ci te due spre 
zone de agrement ale gandirii. 

O fraza corecta din Introducere: 

„Iisus de-a lungul secolelor este o istorie a „imaginii 
[sau (a) imaginilor] lui Hristos" 179 . 

Ii dam dreptate autorului, cum ca multiplele Viefi ale 
lui Iisus sunt „o inven^ie a epocii moderne" 180 §i credem ca 
ele, ca §i filmele dedicate vie^ii Domnului Hristos, vorbesc 
despre inabilitatea, de tip eterodox, de a percepe intimitatea 
noastra cu El. 

II vedem pe El in Sine, rupt de noi, mai mult om sau 
simplu om, vedem o istorie evanghelica a Sa rupta de 
Treime si e foarte greu sa percepem in aceste produc^ii 
literare critice sau cinematografice unitatea dintre 
Dumnezeu §i noi, dintre ce nu se vede §i ce se vede. 

Adica, daca mergem in padure, nu vedem numai o 
poza cu padurea, pe care putem sa o punem pe blog §i sa 
spunem ca imaginea e padurea, ci sim^im §i mirosul §i aerul 
padurii §i zgomotul padurii, §i normalitatea padurii. . . 

Cand citesc o viafd criticd dedicata Domnului sau vad 
un film despre El, vad, eel mai adesea, un Iisus gdndit, 
sec^ionat conform gandirii umane, pus ca o poza mizera in 
fa^a noastra... pentru ca imaginea nu e privita, nu e gandita 
ca icoana, care te trece peste ce vezi...ci ca realitate 
mundana. 

Vezi un Hristos captiv istoriei §i nu un Dumnezeu 
care S-a intrupat in istorie. De aceea un ortodox nu poate sa 178 Ibidem. 

179 Idem, p. 14. 

180 Ibidem. 93 aiba decat repulsie, din punct de vedere teologic §i 
experen^ial, fa^a de a§a ceva. 

Pentru ca face din Domnul §i Dumnezeul Sau nu o 
mare^ie inegalabila, nu o dorire perpetua, nu o infrico§atoare 
privire extatica...ci o banala poveste, care are in centru o 
crucificare, a unui om al carui nume este Iisus, ca §i al 
Dumnezeului nostra intrupat. 

De aceea, mai inainte de a citi cartea, pozrfia noastra e 
urmatoarea: un Iisus al istoriei este un Iisus dupd caput 
omului, un Iisus neteologic, un Iisus vag, diluat, un Iisus cu 
care nu traie§ti in tine §i nu II vezi ca Stapan §i centra al 
intregii existence §i ca existent in lume in mod activ ci... 
unul la care te raportezi cum te taie capul. 

Cap. 1 

101 

Autoral vorbe§te de Taina Cincizecimii . 

Prima evident referitoare la Iisus, spune autoral, e 

1 89 

aceea ca El a fost evreu . De§i Noul Testament a fost scris 
in greaca, Iisus a vorbit arameica, „o limba inradita cu 

1 81 

ebraica, nicidecum insa identica cu aceasta" . Exista patra 
titluri arameice ale lui Iisus in NT: „Iisus ca rabbi sau 
inva^ator; Iisus ca amen sau profet; Iisus ca messias sau 

1 Sd 

Hristos; §i Iisus ca mar sau Domnul" . 

Spune autoral: „putem afirma fara teama, ca ucenicii 
§i cei apropia^i lui Iisus II cuno§teau §i I se adresau in 

IOC 

calitate de rabin" . 

Autoral ajunge la concluzia, ca titulaturile lui Iisus, 
care au fost preluate din iudaism, au un in^eles diferit de 
cele din iudaism 186 . 

Reliefand faptul, ca inva^atura Domnului cu caracter 
public, apare la confluen^a dintre intrebdrile directe fa^a de 
Sine §i asteptdrile celor care II ispiteau sau II ascultau cu 
nesa{, autoral spune: „Rabinului Iisus I se oferea ocazia de a 
Se intoarce in punctul de pornire [al intrebarii care II viza 
n.n.] rasturnand intrebarea" 187 . E o constatare foarte corecta! 181 Idem, p. 18. 

182 Idem, p. 19. 

183 Ibidem. 
84 Ibidem. 

Idem, p. 20. 

186 Ibidem. 

187 Idem, p. 21. 94 Cuvantul grecesc parabola vrea sa traduca in NT 

1 88 

corelativul sau ebraic: masal . Autorul vede in fiul eel 
mare din Parabola fiului risipitor pe Israel, cu care 
Dumnezeu are un legamant istoric permanent, subliniaza 
autorul, legamant in care se insereaza §i alte popoare 189 . 

Astfel: „aceasta parabola a lui Iisus afirma atat tradi^ia 
rela^iei permanente a lui Dumnezeu cu Israel, cat §i inova^ia 
rela^iei lui Dumnezeu cu Biserica - un dublu legamant 190 . 
Suntem de acord! 

Autorul vrea sa ne bage in cap ideea, ca I s-au atribuit 
calita^i §i titluri suplimentare lui Iisus, pentru ca sa devina 

101 A 

ceea ce este . Nu! In revelarea Sa fa^a de oameni 
Dumnezeu Cuvantul intrupat ne-a aratat, din ce in ce mai 
mult, cine este El §i cum trebuie sa ne raportam la 
Dumnezeul nostra, Care pentru noi S-a facut om. Putem 
vorbi de o corectare treptatd a ideilor oamenilor despre 
Sine, pana la a in^elege faptul, in mod deplin si irefutabil, ca 
El e Dumnezeu si om. 

Vorbind despre expresia: „Cel ce este Amin, martoral 
credincios §i adevarat" autorul spune, ca „expresia [aceasta 
n.n.] incepe sa-§i faca apari^ia in Predica de pe Munte, care 
este o marturie a oscila^iei, chiar §i in reprezentarile timpurii 
ale lui Iisus, dintre tradiiia rabinicd §i inovaiia 
profeticd" 191 . O explicate penibila §i fara niciun pic de 
realitate. Nu e nicio oscila^ie, ci e descrierea unei vedenii! 

O fraza interesanta, care trebuie dovedita: 
„Credincio§ilor cre§tini din secolul I concep^a despre Iisus 
ca rabin li se parea de la sine in^eleasa, cre§tinilor din 
secolul al II-lea li se parea stanjenitoare, iar celor din secolul 
al Ill-lea §i din secolele urmatoare le era aproape 
necunoscuta" 193 . 

Se poate face un studiu, un capitol sau chiar o carte pe 
aceasta tema: Ce semnifwatii a avut denumirea de Invafator 
raportatd la Hristos Domnul in primele 3 secole ale 
invdidturii creatine? 

„De-iudaizarea cre§tinismului", o expresie a lui 
Gregory Dix, folosita in cartea sa: Jew and Greek. A study 
in the Primitive Church, Ed by Harper and Brothers, New 

188 Idem, p. 22. 

189 Ibidem. 

190 Ibidem. 

191 Ibidem. 

192 Idem, p. 23. 

193 Idem, p. 26. 95 York, 1953, p. 109, cf. n. 17, p. 271 a car^ii pe care o 
recenzam [notele cartii sunt puse la final, cum nu imi place 
mie] . . . apare ca o realitate de fapt, inca din Noul 
Testament 194 . 

Autorul da drept exemplu In. 2, 6, unde explica 
faptul, ca vasele se foloseau pentru cura^irea evreilor, lucru 
pe care nu trebuia sa il spuna unor evrei, pentru ca era un 
lucru arhicunoscut pentru ei 195 iar Faptele Apostolilor, 
spune autorul, sub raport zonal, poate fi perceputa ca 
discu^ia despre evenimentele dintre doua ora§e principale: la 
inceput: Ierusalimul, la sfar§itul cartii: Roma 196 . 

Autorul spune, ca in gdndirea cre§tina [?] apare 
mereu ideea, cum ca Sfantul Pavel a fost principalul 
responsabil cu de-iudaizarea Evangheliei, pe de o parte iar, 
pe de alta parte, ca el a facut din Rabinul Iisus o fiin^a 
divina in sensul grecesc al termenului 197 . 

Cred ca e prea mult spus in ambele situa^ii... Pavel nu 
a fost singurul evanghelizator al lumii iar cuvintele grece§ti 
sau percepfia greacd a lui Iisus din sanul primilor cre§tini 
nu e diferita de percepfia cre§tinilor de peste tot unde se 
propovaduie§te Evanghelia. 

Autorul aminte§te de inepta §i ideologizata presupusa 
controversd dintre ucenicii lui Pavel §i cei ai lui Petru, 
devenita apoi opoziiia dintre romano-catolicism §i 
protestantism, pe care a sus^inut-o Ferdinand Christian 

n 198 

Baur . 

Autorul ne cere sa vedem in p. 28-29, ca Pavel nu 
instiga la lupta impotriva evreilor §i ca In. 16, 2 ar fi o 
profe^ie, care „se considera a fi fost implinita, printr-o 
suprema ironie, atunci cand unii, care s-au dat drept 
discipoli ai lui Hristos au considerat persecutarea evreilor ca 
o inchinare adusa lui Dumnezeu. 

Figura centrala apar^ine, cu adevarat, poporului lui 
Israel, dar nu mai pu^in apar^ine Bisericii §i lumii intregi - 
tocmai pentru ca apar^ine poporului lui Israel" 199 . Suntem de 
acord cu aceasta pozi^ie echidistanta vizavi fa^a de toate 
categoriile de na^ii, care apar^in Bisericii. 194 


Ibidem. 
195 


Idem, p. 


27. 


196 


Ibidem. 
197 


Ibidem. 
198 


Ibidem. 
199 


Idem, p. 


29. 96 Intrebarea ultima a capitolului ni se pare legitima §i 
foarte corecta §i raspunsul nostru este: Nu! Intrebarea 
autorului: „s-ar mai fi manifestat oare atata antisemitism, ar 
mai fi existat oare atatea pogromuri §i un Auschwitz, daca in 
fiecare biserica §i in fiecare casa de cre§tin ar fi fost 
venerate icoanele Mariei nu numai ca Maica a lui 
Dumnezeu §i Regind a Cerurilor, ci §i ca Fecioara evreica 
§i noua Miriam, sau icoanele lui Hristos nu numai in calitate 
de Pantocrator, ci §i ca Rabbi Iosua bar-Ioseph, Rabinul 
Iisus din Nazaret, Fiul lui David, in contextul istoriei unui 
Israel suferind §i a unei omeniri suferinde?" 200 . 

Tot la fel am putea intreba §i noi: „ar mai fi posibila 
ura §i planurile secrete, sataniste §i net discriminative ale 
evreilor de astazi §i exploatarea la nivel economic §i ocult a 
^arilor ortodoxe de catre marii magna^i evrei, daca s-ar 
gandi, in mod constant si profund uman la faptul, ca Cel pe 
Care noi II veneram ca Fiul lui Dumnezeu intrupat, S-a 
intrupat din etnia lor?". 

Cap. 2 Autorul crede, ca Biserica a inventat „o gramatica a 
istoriei" pentru a explica intruparea lui Hristos, dand 
exempleMc. 1, 14-15 siEvr. 1, 1-3 201 . 

Nu suntem de acord cu elogierea lucrarii lui Diirer din 
p. 32: Viziunea celor 7 sfe§nice, gravura in lemn, 1498. 

Pentru noi e o lucrare lipsita de transcendent, de un 
realism bont, a-extatic, care nu transmite decat o viziune 
antropocentrica §i fantezista despre vederea lui Dumnezeu. 

Fraza dezolanta la care am reac^ionat e aceasta: 
gravura lui Diirer „ni se infa^eaza de parca ea ar fi servit 
drept model cuvintelor din Apocalipsa §i nu invers" 202 . 

Se refera la Apoc. 1, 12-20. Insa adevarul e acela, ca 
pictorul §i gravorul elogiat habar a avut cum arata o vedenie, 
o vedenie pe care loan o descrie in Apocalipsa §i care nu are 
nimic de-a face cu o imaginare a ceea ce crezi tu, ca a narat 
loan in Apocalipsa. Adica nu coincid deloc o realitate 
extaticd cu imaginarea unui extazl 200 Idem, p. 30. 

201 Idem, p. 31. 

202 Idem, p. 32. 97 Plasandu-se, in mod corect de aceasta data, fa^a de 
interpretarile naive ale Apocalipsei, care a§teapta o venire 
imediata a Domnului, cand vor oamenii, autorul spune: 
„Iisus nu urma sa fie pur §i simplu sfdrsitul istoriei . . .ci El 
era deja Punctul de cotiturd al istoriei, o istorie care, chiar 
daca va continua, a fost transformata §i rasturnata prin prima 
Sa venire din trecut" 203 . 

Autorul afirma alte doua lucruri mirabile: 

1. Sf. Atanasie eel Mare a fost adversarul lui Eusebiu 
al Cezareei §i 

2. cea mai importanta carte a Sf. Atanasie eel Mare 
este Viafa Sf. Antonie eel Mare . 

Concluzia cap. al 2-lea: „datorita lui Iisus din 
Nazaret, istoria nu va mai fi niciodata aceea§i". Cu totul de 
acord! 

Cap. 3 

Cap. al 3 -lea poarta titlul: Lumina neamurilor, p. 46- 
58. Autorul spune, ca misiunea Mantuitorului Hristos a 
plecat de la premisa, ca nu exista niciun popor, care sa nu fi 
a§teptat un Hristos , adica a unui Mantuitor. 

Hristos a fost „implinirea divina a unei aspira^ii 
universale" 206 . Se aminte§te de Egloga 4, 5-52 a poetului 
latin Virgiliu, care vorbea despre Fecioara...§i Pruncul, care 
va ini^ia vdrsta de aur a omenirii . 

Acest fragment din Egloga a 4-a a fost interpretat de 
catre Sf. Constantin Cel mare, intr-o predica din Vinerea 
Mare, intitulata Ruga catre Sfinii 19-21 [probabil ^inuta in 
313] drept o profile a venirii lui Iisus 208 . 

Fericitul Augustin interpreteaza poemului lui Virgiliu 
ca §i Sf. Constantin 209 , cf. Ieronim, Epistola 53, 7; Augustin, 
Cetatea lui Dumnezeu, 10, 27; Augustin, Epistola 137. 3.12, 
cf. n. 9, p. 274 a cartii de fata. 

Dante citeaza Egloga a patra a lui Virgiliu in cantul 
22 din Purgatoriu 210 . Autorul accentueaza faptul, ca daca 203 Idem, p. 36. 

204 Idem, p. 42. 

205 Idem, p. 46. 

206 Ibidem. 

207 Idem, p. 47. 

208 Idem, p. 48. 

209 Ibidem. 

210 Idem, p. 48-49. 98 Sf. Pavel spunea, ca Legea a fast pedagog cdtre Hristos, tot 
a§a Sf. Clement Alexandrinul spunea, ca pentru pdgdni 

911 

filozofia a fast un pedagog cdtre Hristos . 

Sf. Iustin Martirul §i Filosoful interpreta, spune 
autorul, notiunile de lemn sau copac din VT ca fiind un 
simbol al crucii 212 . Noi am spune, ca unele notiuni, unele 
versete in care se vorbe§te despre lemn sau copac erau 
vazute ca o profe^ie despre crucea Domnului. 

911 

Valorificari creatine ale Iliadei §i Odiseei . De aceea 
spune autorul: „Povestea lui Odiseu rastignit de catarg a 
devenit o components permanenta a tipurilor lui Hristos de 
sorginte pagana" 214 . 

„Logosul divin, acela§i care urma sa apara in Iisus [sa 
fie Iisus, mai corect spus n.n.], fusese activ §i in Socrate [ca 
Cel care 1-a luminat pe Socrate in anumite privin^e n.n.], 
prin denun^area politeismului §i a cultului diavolului la 
greci" 215 . 

Sf. Clement Alexandrinul vede in Republica 2. 360- 
361 lui Platon o profe^ie despre moartea Domnului. 

Pasajul e acesta: „E1 va fi biciuit, torturat, legat, ochii 
ii vor fi ar§i iar, in cele din urma, dupa ce va indura toate 
chinurile posibile, va fi tras in ^eapa sau crucificat" 216 . Cap. 4 

Cap al 4-lea, Regele regilor, p. 59- 71. „Zvastica 
nazista", spune autorul, „de§i mai veche decat cre§tinismul 
in privin^a formei, a fost folosita ca o parodie obscena a 
crucii lui Hristos, dupa cum sugereaza chiar numele ei: 
Hakenkreuz = Asadar esti Tu rege?" 217 . 

Epistola cdtre Diognet 7, 5, referindu-se la cre§tinii 
primelor veacuri: „ Orice {ara straina le este patrie §i orice 
patrie este pentru ei o {ara str 
cre§tina este una eshatologica. patrie este pentru ei o \am straina" 218 , pentru ca a§teptarea 211 Idem, p. 52. 

212 Idem, p. 54. 

213 Idem, p. 56. 

214 Ibidem. 

215 Idem, p. 57. 

216 Idem, p. 58. 

217 Idem, p. 60. 

218 Idem, p. 63. 99 Daca in p. 64 autorul spune, ca problema sinceritafii 
convertirii Sf. Constantin eel Mare e o problema moderna §i 
nu una a realita^ii secolului al 4-lea, in p. 69, acelasi ne 
spune neadevarul, cum ca primul papa al Bisericii a fost Sf. 
Petru. 

Cap. 5 Cap. al 5-lea, Hristos eel cosmic, p. 72- 86. 
Hexaemeronul Sf. Vasile eel Mare e vazut de autor ca „o 
combina^ie ciudata [???] de teologie, filozofie, §tiin{a §i 

, ■<■ "219 

superstuie 

De ce sa fie ciudata, daca cartea Sf. Vasile e o trecere 
in revista a multiple erezii §i pareri hilare ale filosofilor 
vremii pentru a se stabili adevarul Bisericii? 

Tot la fel de ciudata poate fi oricare lucrare 
apologetica moderna, care se ocupa, deopotriva, de erezii §i 
pareri nastru§nice, pareri observate in paralel cu dreapta 
credin^a, pentru a se reliefa adevarul. 

Autorii moderni au o mare meteahna: neaten^ia la 
cuvintele folosite in tratatele teologice. De aceea apar in 
cuprinsul lor cuvinte ca nuca in perete, ca aici. 

„Dumnezeu a vorbit, in mod hotarator, prin Logosul 
intrupat in fiin^a istorica a lui Iisus Hristos. In felul acesta 
cosmosul poate fi cunoscut dar, in acelasi timp, ramane o 
taina, caci Logosul este mintea §i ra^iunea lui 
Dumnezeu" 220 . 

„Unul dintre motivele pentru care s-a pus accent mai 
mare pe imaginea cosmicd a lui Hristos in gandirea 
rasariteana decat in cea apuseana trebuie cautat in concep^ia 
despre flinfa §i create prin Logos .. .a§a cum reiese din 
scrierile lui Atanasie §i ale celorlal^i ganditori rasariteni din 
secolulallV-lea" 221 . 

Cap. 6 

Cap. al 6-lea, Fiul Omului, p. 87- 99. Autorul remarca preferin^a Domnului de a Se numi Fiul Omului 219 Idem, p. 76. 

220 Idem, p. 81. 

")-m _ _ _ .222 221 Idem, p. 83. 

222 Idem, p. 87. 100 Decaderea §i mare^ia ne devin vizibile numai in 

99^ 

lumina lui Hristos . „Pentru Pascal, ca §i pentru Augustin 
inaintea lui, combina^ia dintre sldbiciune §i mdrefie este 

99d 

posibila prin cunoasterea lui Iisus Hristos" . 

„De§i, in cursul controverselor legate de pacatul 
originar, Augustin s-a exprimat uneori de parca prin caderea 
lui Adam s-ar fi §ters orice urma a chipului lui Dumnezeu, 
totu§i spre sfar§itul vie^ii a spus clar, ca doctrina caderii nu 
trebuie interpretata ca si cum omul arfi pierdut tot ce avea 
din chipul lui Dumnezeu''' , textul subliniat fiind cf. 
Retractdri 1. 25.68 §i 2. 24. 2, apud. n. 12, p. 280. 

Autorul are dreptate cand spune [evident in opozrfie 
cu doctrina ruindrii absolute a chipului lui Dumnezeu in om 
din teologia protestanta]: „daca imaginea lui Dumnezeu ar fi 
fost cu totul distrusa de pacat in urma caderii, atunci nu ar fi 
existat nicio punte de legatura intre firea omeneasca ca atare 
§i intruparea Logosului in adevarata fire omeneasca a lui 
Iisus" 226 . 

O afirma^ie pe care nu o pot credita drept reala: firea 
omeneasca a lui Iisus nu era prea importantd in teologia de 
tinerete a Fericitului Augustin 227 . Specula^ii fara scrupul. 

Cf. Ronald Steel, Walter Lippmann and the American 
Century, Boston, 1980, p. 390-391: „Aproape to^i am 
crescut intr-un mediu de un optimism superficial, a§a incat 
nu mai §tim aproape deloc, de§i stramo§ii no§tri §tiau foarte 
bine, ce mseamna. puterea satanica. 

Va trebui sa reinva^am acest adevar esen^ial uitat - 
alaturi de multe altele pe care le-am pierdut atunci cand, 
crezandu-ne spirite luminate, eram doar orbi §i superficiali 
in gandire" 228 . 

Autorul, afirma, iara§i intr-un mod eronat din punctul 
nostra de vedere, ca Fericitul Augustin a exagerat in 
Confesiunile sale in ceea ce prive§te „discursul sau despre 
dorin^a sexuala, chiar §i despre dorin^a sexuala in cadral 
vie^ii conjugale" 229 . Nu ne da niciun indiciu. 223 Idem, p. 88. 

224 Idem, p. 89. 

225 Idem, p. 90. 

226 Ibidem. 

227 Idem, p. 91. 

228 Idem, p. 93. 

229 Idem, p. 94-95. 101 Autorul crede, ca cea mai importanta inva^atura a Sf. 
Augustin in relate cu natura §i psihologia umana e aceea 

910 

referitoare la pacatul originar . Nu pot spune asta! 

Cap. 7 

Cap. 7, Adevdratul chip, p. 100-113. Pozi^iile 
iconoclaste §i cele iconodule. „La origine, Dumnezeu a fost 
primul creator de imagini din univers" . 

Fiul este „imaginea lui Dumnezeu [Tatal n.n.] prin 
excelenta" 232 . 

„Venerarea Fiului lui Dumnezeu nu este idolatrie, 
caci, in formularea adesea citata a lui Vasile din Cezareea, 
cinstirea adusa imaginii [Fiului] trece si asupra 
prototipului [Tatalui]" 23 , pasajul subliniat fiind cf. Sf. 
Vasile eel Mare, Despre Sfdntul Duh, 18, 45, apud n. 36, p. 
283. 

Cap. 8 

Cap. al 8-lea, Hristos eel rdstignit, p. 114-129. 
Autorul afirma: „Mesajul crucii domina Noul Testament §i 
scrierile de la inceputul cre§tinismului" 234 . Trebuie cercetata 
aceasta afirma^ie! 

Insa, ni se pare a fi mai mult o eviden^iere extremista 
a crucii in defavoarea invierii Sale, care ^ine de mentalitatea 
romano-catolica actuala §i nu de primele secole ale Bisericii. 

Suna aiurea: „semnul crucii este un talisman 
impotriva raului" 2 5 . Sfanta Cruce este un sprijin real 
impotriva raului §i nu o amuletal 

Fundamentul in^elepciunii crucii, spune autorul, este 
iubirea de care vorbe§te In. 15, 13 236 . 

Eseul teologic al lui Anselm de Canterbury: Cur Deus 
homo? [De ce S-a facut Dumnezeu om?] a influen^at foarte 
multe teologia catolica §i protestanta [suntem de acord!], 
incat „multi dintre protestan^i nu au recunoscut insa, ca 230 Idem, p. 97. 

231 Idem, p. 106. 

232 Ibidem. 

233 Idem, p. 107. 

234 Idem, p. 114. 

235 Idem, p. 116. 

236 Idem, p. 126. 102 interpretarea inielepciunii crucii acceptata de ei ii apar^ine 
lui Anselm, ci au atribuit-o Bibliei inse§i" . 237 Idem, p. 127. 103 8. Pozifia Sfdntului Atanasie eel Mare fata de 

- .238 

pacat 

Mai intai: „raul nu a fost de la inceput" . Pentru el, 
raul nu este apanajul vietii Sfintilor. Raul e o nascocire 
tdrzie §i nu o realitate iniiiala. 

Cum arata Sfantul Adam inainte de pacat? 

Citam: „omul dintai, care s-a numit in limba ebraica 
Adam, §i de care Sfintele Scripturi spun, ca nu cuno§tea 
ru§inea §i privea cu mintea plina de indrazneala pe 
Dumnezeu §i petrecea cu Sfintii (Ingeri) in privirea celor 
cugetate (inteligibile), pe care o avea in acel loc, numit de 
Sfantul Moise, in mod figurat, rai. Caci curatia sufletului e 
in stare sa oglindeasca in sine pe Dumnezeu" 240 . 

Cred ca noi, cei de astazi, nu ii spunem Sfantul Adam, 
Protoparintelui nostru, impotriva propriei noastre Traditii 
ortodoxe, care ii cinsteste ca Sfinti pe cei doi Protoparinti, 
datorita influen^elor eterodoxe §i a prezentarii primului 
pacat in culori foarte sumbre §i fara sa aiba legatura cu 
Invierea Domnului. E vorba, in definitiv, de o percep^ie 
mediocra a Rascumpararii §i a legaturii lumii de dupa 
intruparea Domnului, cu cea de dinainte de intruparea Sa. 

Sfantul Adam nu cuno§tea ru§inea pacatului §i 
petrecea impreuna cu Prea Sfanta Treime §i cu Sfin^ii Ingeri. 
El nu era un „ne§tiutor" §i nici un „om al cavernelor", ci un 
om intreg, care se imparta§ea intens de lumina 
dumnezeiasca. 

Sfantul Atanasie continua: „oamenii, nesocotind cele 
mai bune si lenevindu-se cu in^elegerea...§i-au despar^it 
mintea lor de cele inteligibile §i au inceput sa se priveasca 

• - • -,,241 

pe ei m§i§i 

Privirea indreptata spre trup §i spre lumea din jur, 
despar^ita de Dumnezeu, a dus la caderea in pofte §i la 
inchiderea in materialitate. Materia §i trupul au devenit o 
cursa pentru oameni, cand le-au despar^it de harul 
dumnezeiesc §i de prezen^a lui Dumnezeu. 238 Cf. Sfantul Atanasie eel Mare, Cuvdnt impotriva elinilor, Scrieri. Partea I, in col. 
PSB, vol. 15, trad, din gr., intr. si note de Pr. Prof. Dumitru Staniloae, Ed. IBMBOR, 
Bucuresti, 1987, p. 31-34. 

239 Idem, p. 31. 

240 Idem, p. 32. 

241 Ibidem. 104 Spune Sfantul Atanasie, foarte elocvent: „§i-au inchis 
in placerile trupului sufletul lor tulburat §i tavalit in toate 
poftele" 242 . 

Placerile ne fac captivi lumii, nu trupul! Trupul nu 
contravine a§teptarilor sufletului, nu e un paravan care ne 
separa de Dumnezeu, nu e o povara care ne incurca in 
slujirea lui Dumnezeu. 

Prin trup ne mantuim, prin el ne cuntfim de patimi iar 
curatirea de patimi nu e o exterminare a trupului, ci o 
domolire a mi§carilor irationale ale sufletului, care sunt 
patimile. 

Patimile nu au ratiune. Ele sunt in afara adevarului. 
De aceea, Sfantul Atanasie scrie, ca „ s-au cunoscut pe ei 
goi nu atat de haine, ci...s-au facut goi de vederea celor 
dumnezeie§ti §i sj-au mutat cugetarea spre cele contrare" . 

Goliciunea pacatului e adevarata goliciune. Daca te 
simti goi de slava dumnezeiasca, atunci nu te poate imbraca 
nicio haina. 

De la „dorirea Lui, au cazut in poftele felurite §i 
marginite ale trupului" 244 . Orice desparfire de Dumnezeu e 
o addncire in lume. Rugaciunea cauta pe Dumnezeu, vrea 
numai pe Dumnezeu, de aceea are ura pe lene, pe timpul 
pierdut in compania uitarii lui Dumnezeu. 

Despartirea de Dumnezeu ne aduce „pofta fiecarui 
lucru §i a multora la un loc" 245 . Dispersarea noastra in lume 
e renegata de aceia, care i§i aduna mintea din lume pentru a 
o face, fara imagini, in rugaciune. 

„Cugetarea la acel Unul §i cu adevarat existent" , o 
gasim §i la Sfantul Simeon Noul Teolog, unde „de la pofta, 
de la framantarea §i de la tulburarea cu privire la multe, 
(trecem n.n.) la alipirea deplina si la dragostea fa^a de Cel 
Unul" 247 . 

Alipirea de pofte §i de lucruri te face sa ai „teama de a 
le parasi" . De aici vine §i teama „de moarte §i de 
despar^irea trupului" 249 . 242 Ibidem. 

243 Idem, p. 33. 

244 Ibidem. 

245 Ibidem. 

246 Ibidem. 

Sfantul Simeon Noul Teolog, Cel 225 de capete teologice §i practice, in FR, vol. 
6, trad. intr. §i note de Pr. Prof. Dumitru Staniloae, Ed. Humanitas, Bucuresti, 1 997, 
p. 41. 

248 Sfantul Atanasie, op. cit. ant., p. 33. 

249 Ibidem. 105 Pentru ca socotim, „ca placerea este un bine" 250 sau 
ca „ este binele adevarat" 251 , am inceput sa cautam placerea 
pe diferite cai. §i aceasta e posibil, pentru ca, „ precum 
(omul n.n.) poate inclina spre cele bune, a§a poate sa se §i 
intoarca de la cele bune" 252 . 

Observam faptul, ca Sfantul Atanasie vorbe§te despre 
om, ca despre unul care are posibilitatea sa mearga spre 
bine, dar §i spre rau. Trairea rupta de prezen^a lui 
Dumnezeu, e o departare de condrfia primordiala a 
umanita^ii, o afundare in alipirea patima§a de lume. 

Trebuie sa inaintam continuu spre Dumnezeu, sa ne 
miscdm spre El. Fericitul Dumitru Staniloae, in studiul 
introductiv al operei Sfantului Atanasie, ne indemna la 
„dezvoltarea unei teologii a miscdrif . E un deziderat 
pentru teologii de astazi. Trebuie sa aratam cum se 
inainteaza in rela^ia cu Dumnezeu. Trebuie sa ne explicam 
urcusul indumnezeirii noastre. 

In ceea ce prive§te misxarea vie^ii noastre, a liberta^ii 
noastre, Sfantul Atanasie spune ceva magistral: omul „nu 
in^elege, ca n-a fost facut numai pentru a se misca, ci ca sa 
se mi§te, catre cele spre care trebuie" . 

Autonomia iluzorie a omului il face pe acesta sa se 
simta buricul pamantului, insa libertatea nu e o forma, care 
pretinde libertinajul, decaderea, ci o sporire in bine, in 
dependent totala de Dumnezeu, in sfm^enie. 

Suntem liberi, tocmai pentru ca sa nu fim ni§te 
automate, ni§te pistoane ale unei masini sau niste suruburi 
fara personalitate. Libertatea noastra este autentica, cand o 
folosim ca iubire fa^a de Dumnezeu §i de oameni. De fapt, 
tocmai atunci libertatea e cu adevarat libertate: o libertate 
care te elibereaza de tine insu^i. 

Raul nu e din veci - ca in cazul lui Ormuzd §i 
Ahriman sau a bogomililor - ci e o departare de bine, o 
negare a binelui, o disociere de bine. Despre acest lucru, 
Fer. Dumitru nota: „e absurd a socoti, ca raul exista prin el 
insu§i§i din veci, neavand nicio ra^iune, niciun rost al 250 Idem, p. 34. 

251 Ibidem. 

252 Ibidem. 

253 Idem, p. 24. 

254 Idem, p. 35. 106 existen^ei lui" 2 5 , pentru ca. „lupta impotriva lui ar fi 
zadarnica" 256 . 

Daca ar exista doua principii §i nu unul, doar binele, 
oricat de bine ar fi, ar fi tot un bine relativ. Raul nu poate sa. 
coexiste cu binele §i ele sa fie identice, deoarece nu pot 
exista doua principii, fara sa se excluda reciproc. 

Dualismul, ca §i pluralitatea zeilor sunt copilarisme, 
in domeniul teologic, ale omului cazut. Mitologia e o creatie 
a omului cazut, care crede ca i§i „valorifica" patimile, daca 
§i le impodobe§te. 255 Idem, p. 36, n. 25. 

256 TKirlom 256 Ibidem. 107 9. Hristos Domnul in teologia Sfdntului 
Atanasie eel Mare 

PSB 15 , Despre Intruparea Cuvdntului 

Aftartodochetii afirmau, ca „trupul Domnului era 
nestricacios prin fire" 2 ,7 . Trupul Domnului „nu a vazut 
stricaciunea (descompunerea), caci a inviat intreg. Pentru ca 

9 SS 

trupul nu era al altcuiva decat al Vie^ii" . Prin moartea Sa 

9 SO 

Domnul a desfinrfat moartea §i stricaciunea 

„Totul la El a fost pentru arfii" , spunea Fer. 
Dumitru. Moartea a fost stinsa in Hristos Domnul 261 . 
Domnul nu §i-a ales moartea. Al^ii I-au ales-o, dar pentru ca 
ei I-au ales-o, e un motiv sa crezi in El, in Cel care a invins 
moartea intregii lumi printr-o moarte, pe care nu El §i-a 

i 262 

ales-o . 

Pe Cruce, Domnul moare cu mainile intinse, dar asta 
pentru ca, „prin una sa atraga pe poporul eel vechi, iar prin 
cealalta, pe cei dintre neamuri §i, pe amandoi, sa-i uneasca 
in Sine" 263 . 

Domnul imbntfi^eaza toata lumea in iubirea Sa. Pe 
Cruce El arata, ca iubirea nu se termina niciodata, pentru ca 
Mor^ii Sale ii urmeaza Invierea Sa din mor^i. Inal^at pe 
Cruce, El „a cura^it vazduhul de uneltirea diavoleasca §i a 
tuturor dracilor" . 

„Moartea a fost golita de putere §i biruita de Hristos, 
Care S-a suit pe Cruce" 265 . 257 Idem, p. 115,n. 68. 

258 Idem, p. 117. 

259 Ibidem. La p. 121, Sfantul Atanasie spune: „purtand ca trofeu al biruinjei Sale 
asupra morjii nestricaciunea §i nepatimirea dobandita in trupul Sau". 

260 Ibidem, n. 70. 

261 Idem, p. 118, n. 72. 

262 Idee exprimata magistral in p. 119, XXIV. 

263 Idem, p. 120. 

264 Ibidem. 

265 Idem, p. 124. 108 10. Sfdntul Ignatie Briancianinov in Predicile 
sale la Triod si Penticostar Sfdntul Ignatie Briancianinov, Predict la Triod si 
Penticostar, col. „Parin}i Rusi", trad, de Adrian si Xenia 
Tdndsescu-Vlas, Ed. Sofia, Bucuresti, 2003. 

La Sfantul Ignatie transpare cu putere con^tiir^a 
pacato§eniei, pe care el vrea sa o imprime ascultatorilor sai. 

El indeamna la cunoa§terea voii lui Dumnezeu, pentru 
ca „atunci cand cre§tinul incepe sa traiasca in potrivire cu 
voia lui Dumnezeu cea buna, placuta §i deplina (Rom. 12, 
2), altfel spus cu poruncile Noului Testament, dintr-o data i 
se descopera caderea si neputinfa firii omene§ti" 266 . 

Trebuie sa vedem in noi „caderea omenirii" 267 §i 
atunci in^elegem, ca nu ne putem ridica „din aceasta cadere 
prin propriile sfor^ari" 268 . 

La pilda fiului risipitor, apeleaza la o formula 
extraordinara, pentru a caracteriza atitudinea Tatalui ceresc 
fa^a de fml, care se intorsese din ^ara faradelegilor §i anume: 
„dreptatea dragostei" 269 . 

lata contextul: „dar tatal, insufletit de dreptatea 
dragostei, inaintea careia orice alta dreptate este 
saracacioasa, nimicnica. . ." 270 . 

E drept sa ne bucuram, pentru ca e drept sa ne 
bucuram de cineva pe care il iubim. Dragostea are dreptatea 
ei, dreptatea iertarii, a ingaduin^ei, a milei. Daca nu §tim sa 
iertam, nu §tim sa iubim cum trebuie. 

Dupa cum nu ne cunoa§tem sfar§itul personal, tot a§a 

971 

nu cunoa§tem nici sfar§itul istoriei, al lumii . 

Cuntfia desavar§ita: „Chiar daca ar trai (omul) mii de 
ani in pocain^a necurmata, nici atunci nu ar ajunge la cura^ia 
desavar§ita" 272 . 266 Idem, p. 10. 

267 Idem, p. 11. 

268 Ibidem. 

269 Idem, p. 31. 

270 Ibidem. 

271 Idem, p. 43. Ambele ne§tiin{e sunt in favoarea noastra. Daca nu §tim sfar§itul ne 
pregatim pentru el. II a§teptam cu incordare. Teama se implete§te cu nadejdea, dar §i 
cu dragostea de Dumnezeu. 
272 Idem, p. 48. 109 Luand I Tim. 5, 5-6, il folose§te pentru a caracteriza 
pe monah. Aser^iunea despre femeia vaduva e vazuta ca 
fiind colaterala cu voca^ia monahului, care e un om vaduv, 
pentru ca a parasit lumea aceasta sau lumea 1-a parasit pe el, 
prin cura^irea sa de patimi. „Monahul este adevarata vaduva, 
pentru care lumea se cuvine sa fie moarta" . 

O constatare a nesim^irii noastre §i mai ales a mea: 
„Traim de parca n-ar fi iad, de parca am fi nemuritori, 
ve§nici pe pamant, ca §i cum am fi ajuns la o fericire fard 
sfdr^if 

Pocain^a: p. 53 §i urm. O femeie desfranata vrea sa 
vina la manastire ca sa se pocaiasca §i adoarme inaintea 
por^ilor manastirii. Sufletul sau e vazut inal^andu-se la cer 
cu bucurie mare, de un anume om Sfant, care traia in 
zavorare. 

§i acesta prime§te de la Dumnezeu urmatorul raspuns: 
„Faptul ca a murit inaintea por^ilor manastirii, neapucand 
sa-§i implineasca hotararea, a fost din randuiala 
dumnezeiasca. Dumnezeu insa a primit hotararea ei drept 
japta 

In legatura cu acest lucru...Aveam la Scrioa§tea o 
vecina, pe tanti Fiorina, sotia lui Barbu Rusu, care vroia sa 
mearga la Sfanta Biserica cu noi, adica cu mine §i cu 
mamaia Floarea. Se apropiase mult de mine, de§i eu nu am 
in^eles acest lucru decat mult prea tarziu. 

Dar, in diminea^a cand vroia sa mearga cu noi la 
Sfanta Biserica, pentru prima data in viata in mod angajat, 
un coleg al meu, preot, a calcat-o mortal cu ma§ina. Tocmai 
ne faceam rugaciunile de diminea^a, cand am auzit de 
accidentul ei, de la fml ei mai mic, de la Picu, care a venit 
peste noi, ca sa ne spuna incredibila veste. Mamaia s-a dus 
prima, apoi §i eu. Era plina de sange la cap §i aruncata in 
§an{, din cauza izbiturii puternice de masina. 

Parintele fugise de la locul crimei. Cred ca se 
panicase. Dar, pentru ca ea tocmai vroia sa se spovedeasca, 
cred ca Dumnezeu a primit pocakrfa ei §i cred ca i-a iertat 
pacatele ei. Moartea sa dureroasa a fost canonul ei de 
pocain^a. Mi se pare, daca mai ^in bine minte, ca am gasit-o 
cu pumnii stran§i de durere. 273 Idem, p. 49. 

274 Idem, p. 51. 

275 Idem, p. 57. 110 Doamne, nu o uita pe roaba Ta Floarea §i o 
pomene§te in Impara^ia Ta, in vecii vecilor! 

La locul accidentului s-a ridicat o cruce si ma gandesc 
intotdeauna la ea, cand tree pe acolo si ma inchin si ma 
rog... 

Prietenii mei traducatori, folosesc aici, pentru Is. 1, 
18: „mohoraciunea", in locul „carmazului" din ed. BOR 
1988. 

Cdrmdzul este o substan^a de colorat stacojie 276 . Dar 
mohordciunea este un sinonim aproximativ al carmazului, 
deoarece e vorba de o culoare rosu inchis 277 , pe cand 
stacojiul, cdrmdzul indica culoarea rosu aprins, culoarea 
racului fiert 278 , deci ro§ul deschis. 

Finicul trimite tot la ro§u. 

Purpura, indicata in ed. BOR 1988, are culoarea ro§u- 
inchis, cu tente violete 279 . Astfel avem un rosu deschis - 
carmazul - §i un rosu inchis, in indicarea purpurei. 

Citirea textului romanesc ar putea fi urmatoarea: „De 
vor fi pacatele voastre ca rosul deschis, ca zapada le voi 
albi, §i de vor fi ca rosul inchis, ca lana alba le voi face". 
Asta inseamna ca §i pacatele mici §i cele mari vor fi iertate 
de catre Dumnezeu, daca exista pocain^a din partea noastra. 

Scopul intruparii Domnului: „Scopul venirii lui 
Hristos pe pamant sta in slobozirea sufletelor omene§ti de 
pacatul care le stapanea §i [in] refacerea in noi a chipului 
dumnezeiesc cazut" . 

Ar trebui sa ne uitam cu aten^ie la elogierile pe care le 
faceau Sfin^ii Paring, pentru al^i Sfm^i Paring, pentru ca in 
acestea se observa dragostea §i respectul unora pentru al^ii. 

Noi spunem astazi „Hrisostom" sau „Ioan 
Damaschin", dar la p. 61 a cartii de fata gasim: „marele 
pova^uitor al monahilor, Sfantul Isaac Sirul". 

Un citat, pentru o exegeza §i o citire acrivice a Sfintei 
Scripturi: 

„In Scriptura nu este scris nimic fara un scop sfant. 
Incercand sa ne dam seama de scopul Scripturii in 
imprejurarea de fa^a nu vom gre§i deloc, daca vom socoti, 
ca ea ne sluje§te drept povafd §i preintdmpinare, ca sa nu 
socotim mic niciun pacat al nostru, ci sa ne ingrijim, cu 276 C/ DAR, vol. I, p. 61. 

277 Idem, p. 301. 
278 C/DEX, ed. 1998, p. 1014. 

279 Idem, p. 873. 

280 Sf. Ignatie, op. cit, p. 59. Ill toata ravna, a fugi de toate pacatele si a le sterge prin 
pocain^a" 281 (in contextul exegezei, la pacatul Sfantului 
Moise). 

Nu exista pacate mici: „ micile noastre pacate nu sunt 
nicidecum mici, ci grele si infricosatoare, vrednice de 

989 

necurmate lacrimi si pocain^a" . 

Trebuie sa se sadeasca in noi „sim^amantul 

TOT 

necontenitei intristari pentru nevrednicia noastra" . Faca- 
se voia Ta, Doamne, si in mine pacatosul si in cei pentru 
care ma rog! Ajuta-ne noua, pacatosilor, dupa mare mila Ta 
si ne miluieste. 

Un cuvant puternic si foarte amar pentru unul ca 
mine, care nu implinesc nicio porunca a lui Dumnezeu: 
„Implinirea poruncilor Domnului nu poate fi inlocuita prin 
niciun fel de nevoin^e, nu poate fi inlocuita nici macar prin 
minuni!" 284 . 

Rolul postului in Rai: „pastrarea in starea cea 

9SS 

duhovniceasca a perechii nou-zidite" . Omul „imblanzit si 
vindecat de post...deja simte si gandeste altfel" 286 . Predica 
dintre p. 111-117 e o admirabila predica despre rolul si 
importania postului. 

In Sfanta Biserica „stam inaintea fe^ei Domnului; 

987 

privirile Lui sunt a^intite asupra noastra". Inima noastra e 
un mormant acoperit cu o piatra mare si grea si anume cu 
„greaua piatra a invartosarii" 288 . 

Luarea crucii: „a indura cu marime de suflet 
batjocurile si ocarile cu care lumea ii acopera pe urmatorii 
lui Hristos, necazurile si prigoanele cu care lumea iubitoare 

9SQ 

de pacat si oarba ii prigoneste pe urmatorii lui Hristos" . 

Crucea noastra este via^a noastra asa cum este ea. Asa 
cum vrea Dumnezeu ca ea sa fie. §i a-^i duce crucea proprie 
inseamna a fi de acord, cu ceea ce Dumnezeu vrea cu tine. 

Avem si: „de Dumnezeu insuflatul David" 290 . 

Demonii, demonul este „ars de o sete nepotolita a 
raului, el cauta sa se sature prin rau si nu poate. Tot raul pe 281 Idem, p 

282 Idem, p 

283 Idem, p 

284 Idem, p 

285 Idem, p 

286 Idem, p 

287 Idem, p 

288 Idem, p 

289 Idem, p 

290 Idem, p 63-64. 

64. 

69. 

70. 

113. 

115. 

118. 

119. 

121. 

128. 112 care 1-a savar§it §i il savar§e§te i se pare neindestulator in 
fa^a raului pe care §i-l inchipuie el, pe care il cauta setea lui 
cea cu neputin^a de rabdat dupa rau. Fiind zidit inger 
purtator de lumina, el a fost aruncat, pentru nelegiuirile lui, 
mai prejos decat toate dobitoacele pamantului" 291 . 

Prin blestemul de la Fac. 3, 14: „duhul netrupesc este 
sortit doar gandurilor §i sim^amintelor pamante§ti, pathname! 
In ele este via^a lui, in ele este comoara lui. Duhul este lipsit 
de putin^a indeletnicirii cu cele duhovnice§ti!" 292 . 

Pentru prima data am auzit eviden^iat acest aspect. 
Spune Sfantul Ignatie §i urmatoarele: „el insu§i umbla pe 
pantece §i nu este in stare de ganduri duhovnice§ti, a§a §i 
inaintea inchipuirii noastre zugrave§te in culori vii aceasta 
lume trecatoare cu farmecul §i desfatarile ei §i, totodata, 
incepe sa. stea de vorba cu sufletul, despre infaptuirea unor 
visari cu neputin^a de implinit" . 

O fraza remarcabila: „Semea^a cugetare §i parerea de 
sine sunt in postitorul lipsit de dreapta socotin^a §i impietrit 
impreunate intotdeauna cu defaimarea §i osandirea 
aproapelui, cu o deosebita inclinare spre sminteala - in fine, 
cu amagirea de sine, trufia, pierzarea" 294 . 

Fara post, rugaciunea „este jertfa jalnica a impra§tierii 
min^ii, care este nedespar^ita de imbuibare" . Imbuibarea 
impra§tie mintea, tocmai de aceea risipe§te rugaciunea iar 
postul aduna mintea, o face unitara. „Infranarea sluje§te 
drept temei a toata fapta buna" 296 . 

Mdnzul asinei = neamurile pagane dar §i „fiecare om 
manat de pofte dobitoce§ti (§i) lipsit de libertatea sa 
duhovniceasca" 297 . 

„Moartea ve§nica §i-a deschis deja catre jertfele sale 
cele de bunavoie botul intunecat, de iad, gata sa le inghita la 
primul semn al ingaduin^ei lui Dumnezeu" . 

„Suta§ul a raspuns la tainicul glas al firii" 299 , pe cand 
pe iudei „ii speriau semnele" 300 , pe de o parte iar, pe de alta 291 Idme,p. 129. 

292 Ibidem. 

293 Idem, p. 132. 

294 Idem, p ^ 

295 Idem, p 

296 Idem, p 

297 Idem, p 
~ 98 Idem, p. ioz, 

299 Idem, p. 187. 

300 Idem, p. 137. 

139-140. 

141. 

149. 

182. IS 113 parte, „ii orbea si ii impietrea cugetarea trupeasca si 
amagirea de sine trufasa" 301 . 

Fiind pe Cruce, Domnul e marturisit ca Dumnezeu de 
un talhar si de un pagan. Acestia doi se sfmfesc, pe cand 
ceilalti fac deicid. La Dumnezeu altfel stau lucrurile decat la 
noi. El nu isi alege adoratorii, ci ei II aleg pe El si acesti 
adoratori ai Lui - aici e minunea! - nu au in fat.a oamenilor 
o reputatie prea buna, ci doar in fa^a Lui, caci El i-a ales pe 
ei. 

Rugaciunea Sfantului Talhar e „rugaciunea rostita la 
buna vreme si cu deplina izbanda" . 

Continui cu: „Rautatea iudeilor s-a revarsat ca lava de 
foe dintr-un vulcan" 303 . Sfintii Iosif si Nicodim, desi faceau 
parte din Sinedriul care ucisese pe Fiul lui Dumnezeu, dau 
dovada de mult curaj, pentru ca ei II ingroapa 304 . 

Sfmtele Femei Mironosite vin sa unga Trupul 
Domnului, desi stiau ca nu pot da la o parte piatra de la usa 
mormantului. 

O asemenea incredere si paruta „nechibzuin^a" a lor 

-7 AC 

sunt atributele reale ale marii lor iubiri pentru Dumnezeu . 

Piatra de la usa mormantului este necredin^a si 
nesim^irea ce se asaza peste mintea noastra, atunci cand nu 
mai e Duhul Slant in noi. 

Am fost biserica a lui Dumnezeu la Sfantul Botez, dar 
am devenit mormant prin pacat 306 . Ca sa inviezi din moartea 
pacatului trebuie sa dai la o parte piatra nesim^irii de pe 
inima ta; trebuie sa-^i aerisesti inima. 301 Ibidem. 

302 Idem, p. 189. 

303 Idem, p. 207. 

304 O reliefare foarte proprie Sfantului Ignatie, cf. Idem, p. 208. 

305 Idem, p. 210. 

30 Parafraza la expresia: „Inima a fost candva biserica; ea s-a facut mormant", cf. 
Idem, p. 211. 114 11. Cele 400 de capete despre dragoste ale 

Sfdntului Maxim Marturisitorul 301 Dumnezeiescule Maxim, nu ma uita nici pe mine 
pacatosul, ci ma miluie§te! Cuvantul inainte e smerenie §i 
multa sfin^enie. 

Astfel, „celui ce nu cite§te pentru folosul duhovnicesc 
aceasta lucrare sau oricare alta, ci pentru a aduna cuvinte 
spre a batjocori pe scriitor, ca sa se infa^eze pe sine, vezi 
Doamne, mai in^elept decat acela, ca unul ce e plin de 
inchipuire, nu-i va rasari de nicaieri, niciodata, niciun 
folos" 308 . 

Cap. 10, I: despre mintea ce pleaca in extaz, care 
„porne§te in focul dragostei spre Dumnezeu" 309 . La fel §i in 
c. 12 I. 

131 confirma I In. 4, 20-21. Sfantul Maxim face 
distinc^ii neaparate, distinc^ii care tin de realitatea 
duhovniceasca: 

„Cel ce iube§te pe Dumnezeu, nu poate sa nu 
iubeasca §i pe tot omul ca pe sine insu§i, de§i nu are pldcere 

-5 1 A 

depatimile celor ce nu s-au curafit inca" 

sau: 

„Cel ce face milostenie imitand pe Dumnezeu, nu 
cunoa§te deosebirea intre rdu §i bun, intre drept §i 
nedrept . . .chiar dacd cinste§te mai mult, pentru buna 

Oil 

aplecare a voii, pe eel virtuos decat pe lene§" 

Greul consta in aceea, ca trebuie sa in^elegem, ca 

aceste doua stari nu sunt disjunctive, ci stau impreuna. 
Ocara alunga slava de§arta: c. 30 . 
Un mare amanunt despre modul, cum se compun 

car^ile duhovnice§ti §i dumnezeie§ti: „cuno§tin{a 

TIT 

dumnezeiasca...se agonise§te prin dragoste" . Masura 
dragostei unui Sfant este observabila din in^elepciunea §i 
taria dumnezeiasca a car^ilor sale. 

„Duhul moleselii": I, 49, p. 44. / 52, p. 44 / 67, p. 47. 307 FR,vol. 2, ed. 1947, p. 36-117. 

308 Idem, p. 37. 

309 Idem, p. 38. 

310 Idem, p. 39. 

in,. 311 
31 

313 Idem, p. 40. 

12 Idem, p. 41. 

13 Idem, p. 43. 115 La Sfantul Pavel gase§ti „nor de marturii" iar Sfantul 
loan Gura de Aur spunea in scrisorile sale, despre: „roiuri de 
scrisori". 

„Legea lui Hristos este iubirea" 314 . Sfantul loan Gura 
de Aur era foarte dezamagit de unii din prietenii lui sau a§a- 
zi§ii lui prieteni, care atunci cand era in exil il uitasera. 
Unora le scria §i nu primea niciun raspuns. Am o buna parte 
dintre xeroxurile la traducera in romana a scrisorilor sale 315 . 
Le-a tradus Parintele Dumitru Fecioru. 

Respectul pentru Inva^atorul duhovnicesc, pentru 
Parinte 316 . Patimi trupe§ti §i suflete§ti 317 . Iutimea e mai greu 
de biruit decat pofta 318 . 

Respingerea banuielilor 319 . 

„Lacomia pantecelui ...este maica §i doica 
curviei" 320 . 

Spre cuno§tnu;a simpla 321 . 

„Cele dimprejurul Lui" 322 . 

„Cuvantatorii de Dumnezeu Grigorie (Teologul) §i 

TOO 

Dionisie (Areopagitul)" . Sfantul Maxim putea spune 
acest lucru despre Sfantul Dionisie Areopagitul, dar noua ne 
e „teama" sa facem acest lucru. Mai bine-zis, vorbe§te in noi 
ne§tiin^a Traditiei §i hula, datorita superbiei, care ne 
caracterizeaza. 

Pentru a scapa de o patima trebuie sa dispre^uim 
obiectul patimii . 

„Rostul poruncilor e sa faca simple inielesurile 

one 

lucrurilor" , spune Sfantul Maxim. Mul^i cred astazi, in 
mod fals, bineinteles, ca, dimpotriva, pentru ca sunt multe 
poruncile lui Dumnezeu, pe care trebuie sa le implinim, 
acestea nu ne unifica, ci ne complied, mintea noastra. 

Dar Sfantul Maxim spune — §i e adevarat ce spune 
Sfin^ia sa - ca poruncile ne simplified mintea, ne face mult 
mai explicita esen^a lucrurilor. 314 Idem, p. 45(57). 

315 Acest text e scris in timpul studentiei si face parte din atmosfera acelor vremuri. 

316 Ibidem (59). 

317 Idem, p. 46-47 (64). 

318 Idem, p. 47 (66). 

319 Idem, p. 47 (69). 

320 Idem, p. 51 (84). 

321 Idem, p. 52(94). 

322 Idem, p. 53(100). 

323 Ibidem. 

324 Idem, p. 54 (2). 

325 Ibidem (4). 116 Spre exemplu, porunca rugaciunii ne inva^a ca suntem 
slabi, uituci, trecatori, ca avem nevoie de Dumnezeu in toate 
§i multe altele de acest fel. 

Postul ne inva^a cuviin^a stomacului, adevaratul mod 
de a te folosi de mancare. 

Poruncile ne fac explicite mi§carile fiin^ei noastre, dar 
§i adevarul rela^iilor noastre cu oamenii. Prin porunci 
in^elegem ce bine este §i cat este de frumos ca sa fii un om 
credincios, un om bun, lini§tit, iubitor. 

In^elegi ca iubirea e cea care ramane §i impline§te §i 
nu ura §i ca, facerea de bine nu trebuie sa fie neaparat 
recunoscuta de eel caruia i-ai facut-o, ci e de ajuns ca te 
bucuri ca ai putut ajuta un om: pe fratele tau. 

Adevarul te face sa in^elegi minciuna car^ilor aiurite, 
a romanelor, a tratatelor de filosofie, a dramelor create din 
nimic §i a tuturor satanismelor. Reclama e §i ea o minciuna, 
in mare parte. Dar daca §tii - prin porunci - care e adevarul, 
atunci lucrurile iji par prietene §i nu ostile. 

Scopul citirii §i al contemplari e acela, ca „sa faca 
mintea nepamanteasca §i fara forma" 326 . 

Scopul citirii car^ilor Sfinte nu e acela - in definitiv 
sau la final - ca sa inmagazinezi date, sa memorezi, sa §tii 
neaparat totul, ci sa ni sfm^e§ti mintea, sufletul; sa in^elegi 
adancul cuvintelor Sfinte §i nu epiderma lor. 

Scopul e sa rfi despamantene§ti mintea, sa o faci 
cereasca, sa o la§i sa se umple de Duhul Sfant. Daca 
scoatem mintea din lume, daca o facem sa gandeasca cele 
ale Duhului Sfant o facem fara forma, o facem un mediu 
care prime§te iradierile dumnezeirii. §i, daca avem mintea 
fara forma, atunci putem sa ne rugam „fara impra§tiere" 327 . 

Dar o astfel de minte e foarte muncita, foarte obosita. 
Asceza nu e floare la ureche, nu e ceva dupa care ramanem 
la fel, ca §i cand am putea sa facem experience ale luminii 
dumnezeie§ti §i apoi sa ne intoarcem la via^a noastra 
pacatoasa si sa fim lini§ti|i. 

Truda multa. Multa oboseala, multa transpira^ie; un 
efort ce ne imbolnave§te, care ne macina... §i multe durei §i 
mute lacrimi §i multe ispite §i multe rugaciuni §i multe 
a§teptari, multe necunoscute, multe temeri cuvioase. 326 Ibidem. 

327 Ibidem. 117 Sfantul Maxim arata atat rolul ascezei, cat §i al 
contempla^iei duhovnice§ti. „Faptuirea morala" „sloboze§te 
mintea numai de neinfranare §i de ura" 328 . 

Asceza potole§te neinfranarea §i face din sufletul meu 
o privire blanda, iubitoare fa^a de aproapele. Implinirea 
poruncilor, a faptelor care vizeaza partea morala ma educa, 
in sensul ca intuiesc normalitatea firii mele, dar §i 
normalitatea rela^iilor dintre oameni. 

„Contemplatiile duhovnice§ti (insa)...izbavesc 

inn 

(mintea) §i de uitare §i de ne§tiin^a" . Prin contemplative 
duhovnice§ti, prin acele priviri profunde ale in^elegerii, eu 
imi amintesc mereu cuvantul dumnezeiesc, il port mereu cu 
mine dar, in acela§i timp, inva{ multe lucruri, daca raman 
mult timp asupra realita^ilor credin^ei. 

Rugaciunea neimpra§tiata §i rapirea min^ii „sunt 
starile cele mai inalte ale rugaciunii curate" . 

„Maica patimilor...(e) iubirea trupeasca de sine 
(4)iA,oa)TLa)" 331 , caci ea il opre§te pe om de la asceza §i de la 
tot urcu§ul spre cele duhovnice§ti. 328 Ibidem (5). 

329 Idem, p. 54-54 (5). 

330 Idem, p. 55 (6). 

331 Ibidem (8). 118 12. Despre mdrturiile extatice ale Pelerinului 
rus 

***Mdrturisirile sincere catre duhovnicul sdu ale 
unui pelerin rus cuprivire la rugaciunea luilisus, trad . din 
lb. rusd de Arhimandrit Paulin Lecca, ed. a Il-a , Ed. Sofia, 
Bucuresti, 2002, p. 220. Marturisirile unui Sfant Parinte. Am citit prima edi^ie 
in limba romana, dar nu mai §tiu mai nimic din carte. Insa 
§tiu principalul: e un mare Sfant Parinte, e un isihast de 
marca acest om. 

Fac doar o mica trimitere la o nota despre vederea 
luminii necreate: „...va sim^i, indata, o lumina launtrica §i 
totul ii va fi lamurit, chiar va vedea unele taine ale 
Impara^iei lui Dumnezeu in aceasta lumina" 

E foarte important de §tiut, ca in lumina 
dumnezeiasca se vad „unele taine", unele forme 
dumnezeie§ti, despre care mul^i Sfin^i Paring vorbesc mai 
acoperit, unii mai descoperit §i despre care, Fericitul Hie, 
vazatorul de Dumnezeu, Parintele nostru, vorbe§te cu multa 
vigoare, in manuscrisele sale, de care ma ocup acum, cu 
multa nevrenicie. 

Daca am citi cu aten^ie Sfintele car^i, am gasi mai 
multe amanunte de acest fel despre vedeniile Sfm^ilor 
Paring. 332 Idem, p. 83. 119 13. Nevoia unei Dogmatici Ortodoxe foarte 
ample si care sa fie o truda intelectualo-ascetica 
continua In Comentariul la P salmi, Sfantul loan Gura de Aur 

TOT 

arata, ca bogatia pamantului e de ob§te . Daca iei de la 
sarac nu faci decat sa iti acumulezi ceva ilegal, ceva care, de 
fapt, apartine tuturor, e de utilitate publica. 

Problema bogatiei §i a milosteniei a fost un subiect 
mult discutat de catre Sfantul loan. Ar trebui reliefat acest 
lucru mergand la texte, lucrand pe textele Scripturii si ale 
Parintilor. 

Pentru posibila Dogmatica Ortodoxa pe care am 
inceput sa o gandesc 334 , cu harul lui Dumnezeu, as putea sa 
pornesc cu planul incetat.enit in Dogmatici, dar sa aduc in 
vizorul cititorului foarte multe alte probleme §i rezolvari ale 
Sfintilor Paring, care nu au fost puse in discutie pana acum 
sau care nu au fost amplu discutate. 

In locul a cateva texte arhi-§tiute, se pot elabora 
ample proiecte patristice, liturgice, exegetice, picturale. Se 
pot nuan^a la nesfar§it diferite atitudini ale unora sau ale 
altora. Se poate lua in calcul §i ce s-a scris pana acum, §i ce 
au scris eterodoc§ii, §i ce spun literati, arti§tii, oamenii de 
§tiin^a. 

Se poate discuta starea actuala a Dogmaticii, ce se 
crede §i se preda prin lume. Istoria se poate imbina foarte 
bine cu explicitarea in limbajul de azi, cu exemple multiple, 
cu trimiteri de ansamblu. 

Comentariile pe car^ile Sfm^ilor Paring, vizavi de 
Sfintele Icoane, de cultul ortodox, de via^a noastra 
duhovniceasca, de minuni §i diverse gre§eli se pot constitui 
intr-o fresca dogmatica, care sa intereseze pe deplin, fara sa 
mai existe ideea separafiei, a delimitarilor, care sufoca 
realitatea teologica in fiin^a credinciosului §i care nu ii dau 
credinciosului o privire de ansamblu, ci o privire restrictiva. 

Dogmatica Fericitului Dumitru Staniloae §i 
Dogmatica Sfantului Iustin Popovici trebuie alaturate, 333 Cf. p. 2, din traducerea lui Adrian Tanasescu (ms. comput.). Iti multumesc inca 
odata pentru amabilitatea pe care ai dezvoltat-o fata de mine, intr-o anume perioada 
a vietii mele, frate Adrian Tanasescu! 

33 Insemnarile sunt din 2003-2004. Noi am inceput munca la Teologia Dogmatica 
Ortodoxa, un proiect pe 30 de ani, in anul 2005. 120 socotite alaturi de altele, pentru o mergere spre planuri §i 
mai depline si mai largi ale prezentarii teologiei ortodoxe si 
a interrelatiilor dintre teologia ortodoxa si alte sfere de 
interes. 

Dogmatica nu poate fi doar de 300 sau de 3000 de 
pagini. Dogmatica e nesfar§ita, pentru ca realita^ile ei sunt 
inepuizabile. 

Ne oprim la un anumit numar de pagini, pentru ca sa 
folosim oamenii in mod concentrat sau ca sa dam un 
material finit pentru studiul universitar sau pentru viata 
practica a crestinilor nostri, dar nu pentru ca nu se mai poate 
spune nimic despre Teologie, despre Dumnezeu §i voia Sa 
cu noi. 

Nesocotirea unor Sfin^i in detrimentul altora nu e o 
atitudine ortodoxa. Cu cat privim §i detaliem mai multe 
surse, cu atat adevarul e mai plin de nuance. Cui ii place sa 
aiba un adevar intr-o fraza sau eel care crede, ca despre un 
lucru se poate spune doar ofrazd §i pe urma intri in pana de 
cuvinte, nu vor fi de acord cu mine. 

Dar adevarul, cu cat e mai adancit, cu atat e mai plin 
de frumuse^e, de dumnezeiasca in^elepciune. Sa se faca 
studii temeinice! Sa se faca studii iubind pe Sfin^ii Paring, 
adevarul, Sfanta Ortodoxie! Sa umblam peste tot, in orice 
timp §i sa aducem din teritoriul Ortodoxiei, tot ce ne va da 
Dumnezeu sa gasim §i sa in^elegem. 

Ceea ce imi da Dumnezeu sa in^eleg acum si spre ce 
ma indeamna, cu multa bucurie si pace, nu e o ambijie, o 
munca prin care sa arat ca ceilal^i „au fost pro§ti" iar eu sunt 
„singurul cu cap", ci, cred ca drumul meu personal, ca 
drumul oricarui cre§tin ortodox, e sa adanceasca continuu, 
sa citeasca §i sa reciteasca textele Ortodoxiei, sa se roage 
mereu, sa posteasca, sa vina la Hristos §i sa se imparta§easca 
cu El, sa discute §i sa iubeasca cu adevarat pe Dumnezeu §i 
pe oameni §i, din toate acestea, sa iasa pagini de studiu, 
punctate de experien^a §i de rabdare. 

Aceste pagini se vor numi Teologia Dogmatica 
Ortodoxa sau oricum altcumva, dar ele nu vor rezulta ca o 
dorinid de afirmare, ca o dorinid de condamnare a altora 
sau ca o rdzbunare, ca un orgoliu, ci vor reie§ii de la sine, 
din dorul de a in^elege un lucru simplu si capital: ce sdfac 
ca sa ma mdntuiesc. 121 Sfir^ii Paring a§a au scris: din dorir^a de a in^elege 
adevarul dumnezeiesc §i de a-1 marturisii §i altor doritori 
inflacara^i. 

Adevarul nu e al nostra, ci al lui Dumnezeu. Noi, 
oamenii, ne chinuim doar sa il salasjuim in noi, sa ni-1 
impropriem in mod activ. Asceza noastra e ca sa ne facem 
proprii lui Dumnezeu, adica Adevaralui. 

Sfm^ii de dinainte de noi, ne-au deschis mintea spre 
acest lucru. To^i trebuie sa ne muncim mintea, ca sa 
in^elegem aceste lucrari. 

Nu numai teologul trebuie sa le §tie iar credinciosul sa 
doarma in front. Ci, §i eel care traie§te adevarul si nu-1 scrie 
si eel care il traieste si il scrie au, de fap, aceea§i munca 
inainte: munca clarificarii de sine in raport cu Dumnezeu si 
cu Traditia Bisericii si cu lumea in care traim. 122 14. Tot cu Sfdntul Maxim Mdrturisitorul 

Sfmte Maxime, dulcea^a inimii mele, miluie§te-ma! 
Sfantul Maxim raspunde la intrebari. Versete ale Sfmtei 
Scripturi. Filocalia a 3 -a. 

Orice lege e data de Dumnezeu Cuvantul 3 5 . El 
flamanze§te dupa mantuirea noastra 336 . Stricaciunea §i 
pacatul nu au fost primite de la Dumnezeu, ci apar prin 
nesabuir^a omului 337 . 

Ce a luat Hristos prin Intrupare? De la primul Adam, 
care nu pacatuise, a luat nepacatogenia §i nestricdciunea iar 
de la omul nascut prin na§tere, din pricina pacatului, „a luat 
numai trasatura patimitoare, insa fara de pacat" . 

Acest adevar a fost exploatat cu multa acrivie de catre 
Fericitul Dumitru. 35 Raspunsul al 19-lea, Idem, p. 76. 
336 R al 20-lea, Idem, p. 79. 
337 Ral21-lea, Idem, p. 79. 
338 R al 21 -lea, Idem, p. 80-81 . 123 Cuprins 1. Karl Rahner, The Content of Faith (2-9) 

2. Rudolf Bultmann, Kerigmd si mit (10-29) 

3. Sergius Bulgakov, The Orthodox Church (30-43) 

4. Archpriest George Florovsky, The Catholicity of 
the Church (44-84) 

5. Thomas F.[orsyth] Torrance, The Christian 
Doctrine of God. One Being, Three Persons (8 5 -89) 

6. Raportarea personala la Dumnezeu in Confesiunile 
Fericitului Augustin al Hipponei (90-91) 

7. Jaroslav Pelikan, Iisus de-a lungul secolelor. Locul 
Lui in istoria culturii (92-103) 

8. Pozrfia Sfantului Atanasie eel Mare fa^a de pacat 
(104-107) 

9. Hristos Domnul in teologia Sfantului Atanasie eel 
Mare (108) 

10. Sfdntul Ignatie Briancianinov in Predicile sale la 
Triod si Penticostar (109-1 14) 

11. Cele 400 de capete despre dragoste ale Sfantului 
Maxim Marturisitorul (115-118) 

12. Despre marturiile extatice ale Pelerinului rus 
(119) 

13. Nevoia unei Dogmatici Ortodoxe foarte ample si 
care sa fie o truda intelectualo-ascetica continua (120- 
122) 

14. Tot cu Sfantul Maxim Marturisitorul (123) Teologie pentru azi Cartea de fa|a este o edijie online 

gratuita §i e proprietatea 
Pr. Dr. Dorin Octavian Picioru§. Ea nu poate fi tiparita §i 

comercializata fara acordul sau 

direct. 

J 
■ 
1 
IS.*'-- ' ti) '';*f 


JMnSSaHHE 


Pr. Dr. Dorin Octavian Picioru§ 

© Teologie pentru azi 
Toate drepturile rezervate